OUG 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii


Avand in vedere necesitatea incadrarii in limita de deficit bugetar, instituita prin reglementari europene (Sistemul european de conturi - deficit ESA),

tinand cont de cheltuielile suplimentare de aproximativ 6,6 miliarde lei rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile ulterioare,

in vederea asigurarii acestui drept constitutional ca forma de ocrotire a statului acordata tuturor copiilor, fara discriminare, precum si pentru a asigura sustenabilitatea platii sumelor in cuantumul majorat al alocatiei de stat pentru copii conform Legii nr. 14/2020, cu modificarile ulterioare,

luand in considerare faptul ca s-a respins de catre Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 593/2020, cu unanimitate de voturi, obiectia de neconstitutionalitate referitoare la Legea privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

intrucat Legea nr. 14/2020, cu modificarile ulterioare, prin care majorarea cuantumului alocatiei de stat pentru copii, respectiv dublarea cuantumului acesteia acordat in anul 2019, si in conditiile Deciziei Curtii Constitutionale nr. 593/2020, va produce efecte juridice incepand cu data de 1 august 2020,

avand in vedere faptul ca de la bugetul de stat au fost sustinute o serie de cheltuieli neprevazute pentru combaterea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, fapt pentru care resursele financiare sunt insuficiente,

tinand cont de faptul ca din bugetul anului 2020 trebuie sa fie acoperite atat cheltuielile pentru sustinerea masurilor de redresare economica si de protectie sociala pentru combaterea efectelor raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, cat si cheltuielile generate de majorarea unor drepturi sociale, inclusiv a alocatiei de stat pentru copii,

in acest context, majorarea alocatiei de stat pentru copii din luna august 2020, cu un impact bugetar de aproximativ 2,3 miliarde lei care nu poate fi sustinut, si avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 593/2020, in absenta unor prevederi care sa asigure o majorare sustenabila a cuantumului alocatiei de stat pentru copii, vor fi afectati negativ indicatorii bugetari.

Aceste aspecte vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic. -

Articolul 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. -

(1) Alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de:

a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap;

b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3);

c) 600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap.

(2) Cuantumul prevazut la alin. (1) se aplica incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2022.

(3) Incepand cu drepturile banesti aferente lunii august 2020, cuantumul alocatiei de stat se majoreaza cu 20 de puncte procentuale, aplicate sumei rezultate din diferenta dintre cuantumul prevazut la alin. (1) si cuantumul acordat anterior, in luna iulie 2020.

(4) In perioada 1 ianuarie 2021-1 iulie 2022, majorarea prevazuta la alin. (3) se aplica de doua ori pe an, respectiv incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie si drepturile aferente lunii iulie a fiecarui an.

(5) Incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocatiei de stat pentru copii se indexeaza anual, din oficiu, cu rata medie anuala a inflatiei.

(6) In conditiile in care bugetul de stat poate sustine un cuantum mai mare al alocatiei de stat pentru copii, prin hotarare a Guvernului se poate stabili un nivel mai ridicat decat cel prevazut la alin. (5).

(7) Titular al dreptului la alocatia de stat pentru copii este copilul.

(8) Alocatia de stat pentru copii prevazuta la alin. (1) lit. a) se cumuleaza cu indemnizatia lunara, stimulentul lunar sau stimulentul de insertie, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Daca din calculul cuantumului alocatiei de stat pentru copii prevazut la alin. (3)-(5) rezulta fractiuni in bani, cuantumul se rotunjeste la leu in favoarea beneficiarului."

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat