Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontalieri


Art. 1. -

(1) Prin lucrator frontalier se intelege persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) lucreaza pe teritoriul altui stat decat cel de rezidenta;

b) revine periodic, zilnic sau cel putin saptamanal, in statul de rezidenta.

(2) Structurile serviciilor publice comunitare de pasapoarte judetene sau al municipiului Bucuresti elibereaza, la cerere, legitimatia de lucrator frontalier, denumita in continuare legitimatie.

(3) La cerere se anexeaza dovada contractului de munca valabil incheiat.

(4) Pot solicita eliberarea legitimatiei si membrii familiei lucratorului frontalier, respectiv persoanele care locuiesc impreuna cu acesta.

(5) Valabilitatea legitimatiei lucratorului frontalier si/sau a membrilor familiei acestuia este egala cu cea a contractului de munca, dar nu mai mult de 5 ani.

Art. 2. -

In punctele de trecere rutiere unde infrastructura o permite, Ministerul Afacerilor Interne deschide benzi speciale de trecere dedicate lucratorilor frontalieri si membrilor familiilor acestora care poseda legitimatia prevazuta la art. 1 alin. (2).

Art. 3. -

Ministerul Afacerilor Interne va realiza infrastructura necesara si va asigura personalul de specialitate pentru deschiderea unor noi puncte internationale de trecere a frontierei.

Art. 4. -

(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministrul afacerilor interne prezinta Guvernului un calendar si un memorandum cuprinzand masurile de implementare a acesteia.

(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, adopta, prin hotarare, normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Prevederile art. 3 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat