Legea nr. 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat


Articol unic. -

Dupa articolul 71 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 711, cu urmatorul cuprins:

Acest document poate avea modificari ulterioare. Cumparati documentul in forma actualizata sau alegeti un abonament Lege5 care permite accesul la orice forma actualizata.

"Art. 711. -

(1) Nu beneficiaza de pensie de serviciu ori de pensie de invaliditate, in conditiile prevazute de prezenta lege, pensionarii care au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii. Aceste persoane beneficiaza de pensie in sistemul public, in conditiile legii.

(2) In cazul condamnarii definitive a unui pensionar militar pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, instantele judecatoresti au obligatia sa comunice, in scris, casei de pensii sectoriale in evidentele careia se afla pensionarul condamnat informatii de natura sa conduca la incetarea pensiei.

(3) Vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul persoanelor prevazute la alin. (1), constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii."

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat