Legea nr. 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. -

La articolul 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:

"(9) Pentru personalul din structura Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, care ocupa functii si isi desfasoara activitatea in conditii ce impun acordarea sporurilor specifice, stabilite potrivit prezentei legi, personal care nu a avut in plata sporuri in luna decembrie 2019, respectiv pentru personalul nou-incadrat, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar se acorda prin raportare la salariul de baza aflat in plata."

Art. II. -

Masurile prevazute la art. 38 alin. (9) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost completata prin prezenta lege, se aplica incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat