Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011


Articol unic

Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 84, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 84. -(1) Elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiaza de gratuitate la servicii publice de transport local si judetean, rutier, naval, cu metroul, precum si feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic."

2. La articolul 84, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu urmatorul cuprins:

"(11) In vederea asigurarii gratuitatii prevazute la alin. (1), decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, catre unitatile administrativ-teritoriale.

(12) Gratuitatea este asigurata de catre autoritatile administratiei publice locale, prin subventionarea operatorului de transport conform Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

(13) Elevii au dreptul la decontarea cheltuielilor cu transportul de interes public desfasurat in alte conditii decat sub forma unui serviciu public. Decontarea se va realiza de catre unitatea de invatamant."

3. La articolul 84, alineatele (3), (31) si (35) se abroga.

4. La articolul 104 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

"e) cheltuieli pentru transportul elevilor din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat."

5. La articolul 105 alineatul (2), literele e) si e1) se abroga.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat