Ordin nr. 3317/2009, pentru modificarea Calendarului miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.742/2008


In baza prevederilor art. 141 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere masurile de descentralizare a repartizarii in teritoriu a planului de scolarizare,

luand in considerare scaderea numarului de ore pe saptamana pentru elevii din invatamantul liceal si profesional, aprobata prin ordinele ministrului educatiei, cercetarii si inovarii cu privire la Planurile-cadru pentru invatamantul liceal, scoala de arte si meserii si anul de completare,

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii,ministrul educatiei, cercetarii si inovarii emite prezentul ordin.

Art. I. - Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.742/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La punctul II subpunctul 2, "Perioada: 18 februarie-6 martie 2009" se inlocuieste cu "Perioada: 18 februarie-17 martie 2009".

2. La punctul II subpunctul 3 litera a), "Perioada: 9-10 martie 2009" se inlocuieste cu "Perioada: 18-19 martie 2009".

3. La punctul II subpunctul 3 litera b), "Termen: 11 martie 2009" se inlocuieste cu "Termen: 20 martie 2009".

4. La punctul II subpunctul 3 litera c), "Termen: 13 martie 2009" se inlocuieste cu "Termen: 23 martie 2009".

5. La punctul II subpunctul 3 litera d), "Perioada: 16-19 martie 2009" se inlocuieste cu "Perioada: 24-25 martie 2009".

6. La punctul II subpunctul 3 litera f), "Perioada: 23-24 martie 2009" se inlocuieste cu "Perioada: 26-27 martie 2009".

7. La punctul II subpunctul 3 litera g), "Termen: 25 martie 2009" se inlocuieste cu "Termen: 3 aprilie 2009".

8. La punctul II subpunctul 4 litera a), "Termen: 13 martie 2009" se inlocuieste cu "Termen: 23 martie 2009".

9. La punctul II subpunctul 4 litera b), "Termen: 27 martie 2009" se inlocuieste cu "Termen: 3 aprilie 2009".

10. La punctul II subpunctul 4 litera c), "Termen: 6 aprilie 2009" se inlocuieste cu "Termen: 8 aprilie 2009".

11. La punctul II subpunctul 4 litera d), "Perioada: 7-16 aprilie 2009" se inlocuieste cu "Perioada: 9-23 aprilie 2009".

12. La punctul II subpunctul 4 litera e), "Termen: 23 aprilie 2009" se inlocuieste cu "Termen: 27 aprilie 2009".

13. La punctul II subpunctul 4 litera f), "Perioada: 23-24 aprilie 2009" se inlocuieste cu "Perioada: 27-28 aprilie 2009".

14. La punctul II subpunctul 4 litera g), "Termen: 27 aprilie 2009" se inlocuieste cu "Termen: 29 aprilie 2009".

15. La punctul II subpunctul 4 litera h), "Perioada: 28-29 aprilie 2009" se inlocuieste cu "Perioada: 5-6 mai 2009".

16. La punctul II subpunctul 4 litera i), "Perioada: 4-6 mai 2009" se inlocuieste cu "Perioada: 7-8 mai 2009".

17. La punctul II subpunctul 4 litera j), "Termen: 7 mai 2009" se inlocuieste cu "Termen: 11 mai 2009".

18. La punctul II subpunctul 5 litera a), "Perioada: 8-15 mai 2009" se inlocuieste cu "Perioada: 13-18 mai 2009".

19. La punctul II subpunctul 5 litera b), "Termen: 18 mai 2009" se inlocuieste cu "Termen: 20 mai 2009".

20. La punctul II subpunctul 5 litera c), "Termen: 19 mai 2009" se inlocuieste cu "Termen: 21 mai 2009".

21. La punctul II subpunctul 5 litera d), "Termen: 20 mai 2009" se inlocuieste cu "Termen: 25 mai 2009".

Art. II. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta in cariera didactica din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii,
Ecaterina Andronescu

Bucuresti, 2 martie 2009.

Nr. 3.317.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat