Act aditional, inregistrat la MMFPS cu numarul 160/18.03.2009, la Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel de Ramura Mass-Media pentru perioada 2006-2007


ACT ADITIONAL Nr. 3
din 13 martie 2009
incheiat conform art. 10 si art. 11 din Legea nr. 130/1996 republicata,
inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu
numarul 160/18.03.2009 la Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel de
Ramura Mass-Media pentru perioada 2006-2007, inregistrat la Ministerul
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu numarul 993/11/8.05.2006

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, 13.03.2009, intre:

I. Reprezentantii organizatiilor patronale din mass-media, constituite in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 356/10.07.2001:

1. Uniunea Nationala a Patronatului Roman - UNPR

2. Patronatul Presei din Romania - ROMEDIA

II. Reprezentantii organizatiilor sindicale din mass-media, constituite in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 53/24.01.2003,

Federatia Romana a Jurnalistilor MediaSind,

care, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/24.01.2003, Codul Muncii, art. 244, precum si dispozitiile Legii nr. 130/1996, republicata, art. 31, au convenit sa semneze prezentul Act Aditional ce modifica si completeaza Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel de Ramura Mass-Media pentru perioada 2006-2007, inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu numarul 993/11/8.05.2006, conform cu prevederile Capitolului II - "Incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca" art. 9 si 10.

Partile semnatare convin asupra prelungirii Contractului Colectiv de Munca Unic la nivel de Ramura Mass-Media pentru perioada 2006-2007, inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu numarul 993/11/8.05.2006 cu o perioada de 24 de luni de la data inregistrarii la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 130/1996, republicata, precum si modificarea contractului dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL II
Incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea
contractului colectiv de munca

Art. 8 alin. (1) va avea urmatorul cuprins:

"Prezentul contract colectiv de munca se incheie pe o perioada de doi ani, intrand in vigoare la data inregistrarii acestuia la Ministerul Muncii."

CAPITOLUL IV
Salarizarea si alte drepturi banesti

Art. 35 va avea urmatorul continut: "In cazul in care angajatorul da preaviz angajatului din motive neimputabile acestuia, angajatul are dreptul sa primeasca o compensatie baneasca formata din cuantumul a minimum 2 (doua) salarii de baza (calculate la cuantumul salariului pe care angajatul l-a primit in ultima luna de munca). In cazul in care disponibilizarile de personal vor afecta peste 10% din totalul angajatilor, atunci se vor plati 3 (trei) salarii compensatorii."

Art. 37 alin. 1 litera b) se va modifica astfel: "b) daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident in legatura cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi intre 4 (patru) si 6 (sase) salarii de baza. Prin accident de munca se intelege vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea sarcinilor de serviciu reglementate la art. 13 din prezentul contract si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 (trei) zile calendaristice, invaliditate ori deces, precum si toate cazurile prevazute de prevederile art. 5 lit. g din Legea nr. 319/2006."CAPITOLUL VI
Contractul individual de munca

Art. 52 alin. (4) se va modifica astfel: "In vederea concursurilor pentru angajare sau a examenelor, dupa caz, precum si pentru promovari, angajatorul va numi o comisie din care va face parte, cu drepturi depline, si un reprezentant al sindicatului sau un reprezentant al salariatilor, acolo unde nu exista sindicate."

Art. 57, alin. 2 se va modifica astfel: "In cazul in care unei persoane i se desface contractul de munca fara sa i se acorde preavizul prevazut la alin. 1, aceasta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna avut la data desfacerii contractului de munca, precum si la salariile compensatorii prevazute la art. 35 din prezentul contract."

Prezentul Act aditional face parte integranta din Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura mass-media si intra in vigoare la data inregistrarii la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Celelalte clauze din Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura mass-media raman nemodificate.

Prezentul Act aditional se incheie in 5 (cinci) exemplare.

Partile semnatare:

Organizatii sindicale Organizatii patronale
Federatia Romana a Jurnalistilor MediaSind Uniunea Nationala a Patronatului Roman - UNPR
Cristi Godinac, Presedinte Marian Petre Milut, Presedinte
Patronatul Presei din Romania - ROMEDIA
Teodor Vasiliu, Presedinte
Valentin Popescu, Presedinte executiv

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat