Ordinul nr. 75/2009, pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman


Vazand Referatul Directiei generale strategii si politica medicamentului nr. 960 din 30 ianuarie 2009,

in baza prevederilor titlului XVII "Medicamentul", art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 140 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 612/2002 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 22 august 2002, cu modificarile ulterioare, precum si orice alta dispozitie contrara.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune art. 1-5 din Directiva Consiliului nr. 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 privind transparenta masurilor care guverneaza stabilirea preturilor medicamentelor de uz uman si includerea lor in sfera de aplicare a sistemului national de asigurari de sanatate, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 40 din 11 februarie 1989.

Ministrul sanatatii,
Ion Bazac

Bucuresti, 30 ianuarie 2009.

Nr. 75.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat