Ordonanta de urgenta nr. 32/2009, pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta


Avand in vedere necesitatea eficientizarii asistentei medicale primare, componenta de baza a sistemului sanitar romanesc, precum si necesitatea adoptarii urgente a unui cadru juridic pentru indeplinirea obligatiei statului de garantare a dreptului constitutional al cetatenilor la ocrotirea sanatatii, prin asigurarea continuitatii in prestarea de servicii medicale,

luand in considerare necesitatea apararii sanatatii populatiei intr-o societate democratica, se impune luarea unor masuri proportionale si nediscriminatorii pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale prin efectuarea de catre medicii de familie a garzilor in centrele de permanenta.

Tinand cont ca prin asigurarea accesului pacientilor la servicii de asistenta medicala primara indiferent de ora si zona se vor reduce numarul de cazuri cu evolutie nefavorabila si decesele a caror producere este favorizata de neasigurarea in timp util a asistentei medicale, in special in mediul rural, unde populatia este in varsta, majoritatea fiind diagnosticati cu afectiuni cronice care necesita ingrijiri medicale permanente,

tinand seama de faptul ca peste 51% din populatia tarii domiciliaza in mediul rural si accesul la serviciile medicale primare este limitat atat datorita numarului insuficient de medici de familie, cat si programului de lucru limitat al acestora, asistenta medicala primara nefiind asigurata dupa terminarea programului normal de lucru, in zilele nelucratoare si de sarbatorile legale,

luand in considerare elementele anterior mentionate, consideram ca aceste imprejurari obiective vizeaza interesul public general si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, fiind necesara utilizarea procedurii de legiferare prin ordonanta de urgenta, astfel incat sa se asigure accesul la asistenta medicala in mod echitabil si nediscriminatoriu.

Apreciem ca neadoptarea unor masuri imediate in sensul celor preconizate ar conduce la aparitia unor consecinte negative in asigurarea continuitatii asistentei medicale primare, prin aparitia unor grave disfunctionalitati in asigurarea in timp util a asistentei medicale indiferent de zona si ora.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic. - Articolul 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Continuitatea asistentei medicale primare este asigurata prin centrele de permanenta, de medici de familie, medici de medicina generala si asistenti medicali care isi exercita profesia in conditiile legii.

(2) Medicii prevazuti la alin. (1), aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, vor asigura continuitatea asistentei medicale primare prin centrele de permanenta.

(3) Prin centrele de permanenta organizate in conditiile legii se acorda serviciile medicale prevazute in normele metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta.

(4) Serviciile medicale prevazute la alin. (3) se acorda tuturor persoanelor care le solicita, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat al acestora."

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul sanatatii,
Ion Bazac
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 32.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat