Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social


Art. 1
(1) Cantinele de ajutor social sunt unitati publice de asistenta sociala, cu personalitate juridica, care functioneaza in subordinea consiliilor locale si isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Cantinele de ajutor social presteaza servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situatii economico-sociale sau medicale deosebite.

Art. 2
(1) Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social urmatoarele categorii de persoane:
a) copiii in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al caror venit net mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;
b) tinerii care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza in conditiile legii, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla in situatia prevazuta la lit. a);
c) persoanele care beneficiaza de ajutor social sau de alte ajutoare banesti acordate in conditiile legii si al caror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;
d) pensionarii;
e) persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr-una dintre urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;
f) invalizii si bolnavii cronici;
g) orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. g) beneficiaza de serviciile cantinelor de ajutor social, in conditiile prevazute de prezenta lege, pe o perioada de cel mult 90 de zile pe an.
(3) Nu beneficiaza de serviciile prestate de cantinele de ajutor social persoanele carora le sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994.

Art. 3
Cantinele de ajutor social presteaza, dupa caz, urmatoarele servicii sociale persoanelor indreptatite potrivit art. 1:
a) pregatirea si servirea a doua mese, zilnic, de persoana, pranzul si cina, in limita alocatiei de hrana prevazute de reglementarile legale;
b) aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de baza, la preturile la care acestea au fost achizitionate;
c) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiaza de distribuirea hranei la domiciliu;
d) pregatirea si distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situatii deosebite.

Art. 4
(1) Serviciile sociale prevazute la art. 3 lit. a) se presteaza gratuit pentru persoanele stabilite la art. 2, care nu au venituri sau ale caror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social.
(2) Persoanele indreptatite sa beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, stabilite la art. 2, si care realizeaza venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contributii de 30% din venitul pe persoana, fara a se depasi costul meselor servite, calculat pe aceeasi perioada.
(3) Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe baza de ancheta sociala, potrivit dispozitiei primarului.

Art. 5
(1) Hrana pentru cele doua mese se distribuie, de regula, o data pe zi, la sediul cantinei sau prin punctele de servire organizate in acest scop.
(2) Persoanelor care, din motive obiective, rezultate din ancheta sociala, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana pentru cele doua mese zilnice la domiciliu, o data pe zi, transportul gratuit al acesteia fiind aprobat de directorul cantinei de ajutor social.

Art. 6
(1) Cererile pentru prestarea serviciilor de asistenta sociala de catre cantinele de ajutor social se aproba de catre primar sau de o persoana imputernicita de acesta.
(2) In cazurile de urgenta, servirea mesei la cantina de ajutor social poate fi aprobata, pentru cel mult 7 zile, de catre directorul cantinei.

Art. 7
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale verifica legalitatea drepturilor constituite potrivit prezentei legi si asigura, prin serviciile publice descentralizate, asistenta de specialitate, sprijin si indrumare metodologica.

Art. 8
(1) Baza materiala necesara functionarii cantinelor de ajutor social si controlul activitatii acestora se asigura de catre consiliile locale.
(2) Finantarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.

Art. 9
In localitatile in care nu functioneaza cantine de ajutor social sau acolo unde cererile depasesc capacitatea existenta, autoritatile administratiei publice locale pot conveni cu unitatile de asistenta sociala, regiile autonome, societatile comerciale si institutiile publice care dispun de cantine proprii, precum si cu unitatile de alimentatie publica prestarea serviciilor sociale prevazute la art. 3 lit. a) si c), cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 2 si ale art. 6 alin. (1).

Art. 10
Cantinele de ajutor social pot organiza, cu aprobarea consiliului local, in functie de conditiile de care dispun, gospodarii-anexa cu profil agroalimentar si zootehnic, ca activitati autofinantate, pentru imbunatatirea hranei persoanelor asistate.

Art. 11
Sponsorizarile si donatiile in bani si in natura, facute de persoanele fizice si juridice, romane si straine, cantinelor de ajutor social pot fi folosite numai in scopul dezvoltarii si imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le presteaza.

Art. 12
Consiliile locale pot acorda subventii de la bugetele proprii asociatiilor si fundatiilor avizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si care au ca obiect de activitate organizarea de cantine de ajutor social.

Art. 13
(1) Pentru buna functionare a cantinelor de ajutor social, beneficiarii serviciilor sociale oferite de acestea au obligatia sa respecte programul stabilit pentru servirea mesei, pastrarea curateniei localului si a bunurilor unitatii, precum si masurile de igiena.
(2) Prin hotarare a consiliului local in subordinea caruia functioneaza cantina de ajutor social se poate stabili participarea persoanelor care beneficiaza de serviciile cantinei de ajutor social la unele activitati gospodaresti.

Art. 14
Organizarea, functionarea si incadrarea cu personal a cantinei de ajutor social se stabilesc prin hotarare a consiliului local, la propunerea primarului.

Art. 15
Cuantumul alocatiei zilnice de hrana pe persoana pentru cantinele de ajutor social se stabileste si se indexeaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 16
Contributiile datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social si incasate, potrivit prevederilor art. 4, se fac venit la bugetul local, iar incasarile provenite din alte activitati, in conditiile art. 10, raman la dispozitia cantinei de ajutor social, pentru imbunatatirea hranei persoanelor asistate.

Art. 17
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 290/1992 privind cantinele de ajutor social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 19 iunie 1992, precum si orice alte dispozitii contrare.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat