Legea nr. 72/2007 (Consolidata 2008) privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Angajatorul care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiaza, pentru fiecare elev si student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
Stimulentul financiar se acorda la cererea angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Art. 3
Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar, prevazut la art.1, este de 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic.

Art. 4
Diferenta dintre stimulentul financiar lunar acordat conform art. 1 si salariul realizat se suporta de catre angajator din fonduri proprii.

Art. 5
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 6
In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Educatiei si Cercetarii vor supune aprobarii, prin hotarare a Guvernului, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat