Hotararea nr. 632/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului CSM nr. 325/2005in temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitulia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare,
avand in vedere dispozitiile art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. I
Regulamentul privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

  • La articolul 24, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

    "(3) Presedintii tribunalelor, ai tribunalelor specializate si prim-procurorii parchetelor de pe langa tribunale aduc la cunostinta presedintelui curtii de apel sau, dupa caz, procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel perioada in care vor efectua concediul de odihna, cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii in concediu.

    (4) Presedintii judecatoriilor si prim-procurorii parchetelor de pe langa acestea aduc la cunostinta presedintelui curtii de apel ai presedintelui tribunalului sau, dupa caz, procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel si prim-procurorului parchetului de pe langa tribunal perioada in care vor efectua concediul de odihna, cu eel pulin 15 zlle inainte de data plecarii in concediu."

    Art. II
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat