Conventie nr. 102/1952 a OIM privind normele minime de securitate sociala


Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii,

convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita la 4 iunie 1952 in a treizeci si cincea sesiune,

dupa ce a hotarat adoptarea anumitor propuneri privind normele minime de securitate sociala, chestiune inclusa la pct. 5 al ordinii de zi a sesiunii,

dupa ce a hotarat ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale,

a adoptat astazi, 28 iunie 1952, prezenta conventie, denumita Conventia privind securitatea sociala (normele minime), 1952 (Conventia).

PARTEA I
Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

1. In cadrul prezentei conventii:

a) termenul "prevazut" semnifica determinat de sau in baza legislatiei sau reglementarilor nationale;

b) termenul "resedinta" semnifica resedinta obisnuita pe teritoriul statului membru, iar termenul "rezident" semnifica o persoana care isi are resedinta obisnuita pe teritoriul statului membru;

c) termenul "sotie" semnifica o sotie care este intretinuta de sot;

d) termenul "vaduva" semnifica o femeie care in momentul decesului sotului era intretinuta de catre acesta;

e) termenul "copil" semnifica un copil sub varsta de absolvire a invatamantului obligatoriu sau un copil sub 15 ani, dupa cum poate fi prevazut;

f) termenul "stagiu" semnifica o perioada de cotizare sau o perioada de angajare ori o perioada de rezidenta sau orice combinatie intre aceste perioade, dupa cum poate fi prevazut.

2. In sensul art. 10, 34 si 49, termenul "prestatii" semnifica fie ajutoare directe sub forma ingrijirii, fie ajutoare indirecte, constand intr-o rambursare a cheltuielilor suportate de persoana interesata.

ARTICOLUL 2

Fiecare stat membru pentru care prezenta conventie este in vigoare va trebui:

a) sa aplice:

(i) partea I;

(ii) cel putin 3 dintre partile II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX si X, cuprinzand cel putin una dintre partile IV, V, VI, IX si X;

(iii) dispozitiile corespunzatoare din partile XI, XII si XIII;

(iv) partea XIV;

b) sa specifice in actul de ratificare pentru care dintre partile de la II la X accepta obligatiile care decurg din prezenta conventie.

ARTICOLUL 3

1. Un stat membru a carui economie si ale carui facilitati medicale nu sunt suficient dezvoltate poate, daca si pentru ce perioada autoritatea competenta considera necesar, sa se prevaleze printr-o declaratie anexata la actul sau de ratificare de derogarile temporare prevazute la urmatoarele articole: 9 lit. d), 12 paragraful 2, 15 lit. d), 18 paragraful 2, 21 lit. c), 27 lit. d), 33 lit. b), 34 paragraful 3, 41 lit. d), 48 lit. c), 55 lit. d), 61 lit. d).

2. Fiecare stat membru care a facut o declaratie in baza paragrafului 1 al prezentului articol trebuie sa includa in raportul sau anual cu privire la aplicarea prezentei conventii, transmis in baza art. 22 al Constitutiei OIM, o declaratie cu privire la fiecare exceptie de care se prevaleaza:

a) daca motivele de derogare mai exista; sau

b) daca renunta la dreptul de a se mai prevala de derogarea respectiva, incepand cu o anumita data.

ARTICOLUL 4

1. Fiecare stat membru care a ratificat Conventia poate ulterior sa notifice directorului general al Biroului International al Muncii ca accepta obligatiile ce decurg din Conventie in ce priveste una sau mai multe dintre partile de la II la X, care nu au fost specificate in actul de ratificare.

2. Angajamentele prevazute in paragraful 1 al prezentului articol vor fi considerate parte integranta a ratificarii si vor produce efecte incepand cu data notificarii.

ARTICOLUL 5

Daca in vederea aplicarii oricareia dintre partile de la II la X ale prezentei conventii, care vor fi acoperite prin ratificare, un stat membru este obligat sa protejeze anumite diviziuni prevazute de persoane care formeaza cel putin un procent determinat de salariati sau rezidenti, statul membru, inainte de a se angaja in aplicarea respectivei parti, trebuie sa se asigure ca respectivul procent este atins.

ARTICOLUL 6

In vederea aplicarii partilor II, III, IV, V, VIII (referitoare la ingrijirile medicale), IX sau X ale prezentei conventii, un stat membru poate lua in considerare protectia realizata prin asigurari care nu sunt obligatorii in baza legislatiei sau reglementarilor nationale pentru persoanele protejate, cand:

a) sunt controlate de autoritatile publice sau administrate in comun, conform unor standarde prescrise, de angajati si angajatori;

b) acopera o parte substantiala a persoanelor ale caror castiguri nu depasesc veniturile unui muncitor calificat de sex masculin;

c) sunt conforme, impreuna cu alte forme de protectie, acolo unde este cazul, cu prevederile relevante ale prezentei conventii.

PARTEA a II-a
Ingrijiri medicale

ARTICOLUL 7

Fiecare stat membru pentru care prezenta parte a Conventiei este in vigoare trebuie sa garanteze persoanelor protejate acordarea de prestatii cand acestea necesita ingrijiri medicale cu caracter preventiv sau curativ, in conformitate cu articolele care urmeaza.

ARTICOLUL 8

Riscul social acoperit include orice stare morbida, oricare ar fi cauza, sarcina, nasterea si consecintele acestora.

ARTICOLUL 9

Persoanele protejate sunt:

a) diviziuni prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din ansamblul salariatilor, precum si sotiile si copiii acestora;

b) diviziuni prevazute ale populatiei active, reprezentand cel putin 20% din ansamblul rezidentilor, precum si sotiile si copiii acestora;

c) diviziuni prevazute de rezidenti reprezentand cel putin 50% din ansamblul rezidentilor;

d) in cazul in care este in vigoare o declaratie facuta in baza art. 3, diviziunile prevazute de salariati reprezentand cel putin 50% din ansamblul salariatilor lucrand in intreprinderi industriale care folosesc cel putin 20 de persoane, precum si sotiile si copiii acestora.

ARTICOLUL 10

1. Prestatiile trebuie sa includa cel putin:

a) in cazul starilor morbide:

(i) ingrijirile acordate de medici generalisti, inclusiv vizite la domiciliu;

(ii) ingrijirile acordate de specialisti in spitale unor persoane spitalizate sau nu, precum si in afara spitalelor;

(iii) furnizarea de produse farmaceutice esentiale pe baza retetelor prescrise de medici sau alti practicieni calificati;

(iv) spitalizarea, daca este necesara; si

b) in cazul sarcinii, nasterii si consecintelor acestora:

(i) ingrijirile prenatale, in timpul nasterii si dupa nastere, acordate fie de un medic, fie de o moasa calificata;

(ii) spitalizarea, daca este necesara.

2. Beneficiarul sau sustinatorul familiei poate fi obligat sa participe la cheltuielile privind ingrijirile medicale pe care le primeste in caz de starea morbida; regulile privind suportarea cheltuielilor vor fi stabilite astfel incat acestea sa nu produca o indatorare prea mare.

3. Prestatia acordata in conformitate cu acest articol va fi furnizata pentru a pastra, restabili sau imbunatati sanatatea persoanei protejate, precum si capacitatea sa de a munci si de a face fata nevoilor personale.

4. Departamentele guvernamentale sau institutiile care administreaza prestatiile trebuie sa incurajeze persoanele protejate, prin toate mijloacele pe care le considera necesare, pentru a recurge la serviciile generale de sanatate puse la dispozitia lor de autoritatile publice sau de alte organisme recunoscute de autoritatile publice.

ARTICOLUL 11

Prestatiile mentionate la art. 10 trebuie garantate, in cadrul unui risc social acoperit, cel putin persoanelor protejate care au indeplinit (personal sau prin sustinatorul familiei) stagiul necesar care poate fi considerat pentru a evita abuzurile.

ARTICOLUL 12

1. Prestatiile mentionate la art. 10 trebuie acordate pe toata perioada riscului acoperit, cu exceptia faptului ca, in cazul unei stari morbide, durata de acordare a prestatiilor se poate limita la 26 de saptamani pentru fiecare caz; cu toate acestea, prestatiile medicale nu pot fi suspendate pe durata platii unei indemnizatii de boala, iar acordarea se va face in asa fel incat sa permita ca limita sa fie extinsa pentru bolile prevazute de legislatia nationala recunoscute ca necesitand ingrijiri medicale prelungite.

2. In cazul in care este in vigoare o declaratie facuta in baza art. 3, durata prestatiei poate fi limitata la 13 saptamani pentru fiecare caz.

PARTEA a III-a
Indemnizatii de boala

ARTICOLUL 13

Fiecare stat membru pentru care prezenta parte a Conventiei este in vigoare trebuie sa asigure persoanelor protejate acordarea indemnizatiilor de boala, in conformitate cu articolele care urmeaza.

ARTICOLUL 14

Riscul social acoperit include incapacitatea de munca, rezultand in urma unei stari morbide si antrenand suspendarea veniturilor, asa cum este definit in legislatia sau reglementarile nationale.

ARTICOLUL 15

Persoanele protejate sunt:

a) diviziunile prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din ansamblul salariatilor; sau

b) diviziunile prevazute ale populatiei active, reprezentand cel putin 20% din totalul rezidentilor; sau

c) toti rezidentii ale caror resurse in timpul riscului social nu depasesc limitele prevazute astfel incat sa se conformeze prevederilor art. 67; sau

d) in cazul in care este in vigoare o declaratie facuta in baza art. 3, diviziunile prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din ansamblul salariatilor lucrand in intreprinderi industriale care folosesc cel putin 20 de salariati.

ARTICOLUL 16

1. In cazul diviziunilor de salariati sau al diviziunilor de populatie activa, prestatia va consta intr-o plata periodica calculata astfel incat sa respecte prevederile art. 65 sau 66.

2. In cazul in care sunt protejati toti rezidentii ale caror resurse, pe durata producerii riscului social, nu depasesc limitele prevazute, prestatia se va face sub forma unei plati periodice calculate astfel incat sa fie in conformitate cu prevederile art. 67.

ARTICOLUL 17

Prestatia mentionata la art. 16 trebuie asigurata, pentru riscul social acoperit, cel putin persoanelor protejate care au efectuat stagiul considerat necesar pentru a evita abuzurile.

ARTICOLUL 18

1. Prestatia mentionata la art. 16 trebuie acordata pe toata durata riscului social produs, cu rezerva ca se poate limita la 26 de saptamani in cazul fiecarei boli, situatie in care exista posibilitatea de a nu se acorda prestatia pentru primele 3 zile de suspendare a veniturilor.

2. In cazul in care este in vigoare o declaratie facuta in baza art. 3, durata de acordare se poate limita:

a) la o perioada calculata astfel incat numarul total al zilelor pentru care se acorda indemnizatie de boala in decursul unui an sa nu fie mai mic de 10 ori numarul mediu al persoanelor protejate in acel an; sau

b) la 13 saptamani pentru fiecare caz de boala, situatie in care exista posibilitatea de a nu se acorda prestatia pentru primele 3 zile de suspendare a veniturilor.

PARTEA a IV-a
Prestatii de somaj

ARTICOLUL 19

Fiecare stat membru pentru care prezenta parte a Conventiei este in vigoare trebuie sa garanteze persoanelor protejate acordarea prestatiilor de somaj, in conformitate cu articolele care urmeaza.

ARTICOLUL 20

Riscul social acoperit trebuie sa includa suspendarea veniturilor, asa cum sunt definite in legislatia si reglementarile nationale, datorita imposibilitatii de a obtine un loc de munca convenabil de catre o persoana protejata care este disponibila si apta de munca.

ARTICOLUL 21

Persoanele protejate sunt:

a) diviziuni prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din totalul salariatilor; sau

b) toti rezidentii ale caror resurse in timpul producerii riscului social nu depasesc limitele prescrise pentru a se conforma cerintelor prevazute la art. 67; sau

c) in cazul unei declaratii facute in baza art. 3, diviziunile prevazute de salariati reprezentand cel putin 50% din totalul salariatilor lucrand in intreprinderi industriale care folosesc cel putin 20 de persoane.

ARTICOLUL 22

1. In cazul protejarii unor anumite diviziuni de salariati, prestatia se va face sub forma unei plati periodice, calculata conform prevederilor art. 65 sau 66.

2. In cazul protejarii tuturor rezidentilor ale caror resurse, pe durata producerii riscului social, nu depasesc limitele prevazute, prestatia se va face sub forma unei plati periodice, calculata astfel incat sa se conformeze prevederilor art. 67.

ARTICOLUL 23

Prestatia mentionata la art. 22 se asigura in cazul acoperirii riscului cel putin persoanelor protejate care au indeplinit stagiul considerat necesar pentru a evita abuzurile.

ARTICOLUL 24

1. Prestatia mentionata la art. 22 trebuie acordata pe toata durata riscului social, exceptand cazurile in care durata prestatiei poate fi limitata:

a) in cazul protejarii unor diviziuni de salariati, la 13 saptamani in decursul unei perioade de 12 luni;

b) in cazul protejarii tuturor rezidentilor ale caror resurse nu depasesc in timpul riscului social limitele prevazute, la 26 de saptamani in decursul unei perioade de 12 luni.

2. In cazul in care legislatia si reglementarile nationale prevad ca durata prestatiei va varia, in functie de durata cotizarii si/sau prestatiile primite anterior in cursul unei perioade prevazute, dispozitiile paragrafului 1 lit. a) sunt considerate indeplinite daca durata medie a prestatiei este de cel putin 13 saptamani in decursul unei perioade de 12 luni.

3. Este posibil sa nu se atribuie prestatia in timpul unui interval de asteptare de 7 zile pentru fiecare caz de suspendare a veniturilor, socotind zilele de somaj dinainte si dupa angajarea temporara care nu depaseste o durata prevazuta ca parte din acelasi caz de suspendare a veniturilor.

4. In cazul lucratorilor sezonieri, durata acordarii prestatiei si perioada de asteptare pot fi adaptate in functie de conditiile de angajare.

PARTEA a V-a
Prestatii de batranete

ARTICOLUL 25

Fiecare stat membru pentru care prezenta parte a Conventiei este in vigoare trebuie sa garanteze persoanelor protejate acordarea prestatiilor de batranete, in conformitate cu articolele care urmeaza.

ARTICOLUL 26

1. Riscul social acoperit este supravietuirea peste o varsta prevazuta.

2. Varsta prevazuta nu trebuie sa depaseasca 65 de ani sau o varsta mai avansata pe care o pot stabili autoritatile competente, in functie de capacitatea de munca a persoanelor varstnice din tara respectiva.

3. Legislatia si reglementarile nationale pot prevedea ca prestatia unei persoane care are dreptul la aceasta poate fi suspendata daca persoana este angajata intr-o activitate lucrativa prevazuta sau ca prestatia, daca este contributiva, poate fi redusa daca veniturile beneficiarului depasesc o suma prevazuta, iar daca este necontributiva, poate fi redusa daca veniturile beneficiarului sau alte resurse ori ambele reunite depasesc o suma prevazuta.

ARTICOLUL 27

Persoanele protejate sunt:

a) diviziuni prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din ansamblul salariatilor; sau

b) diviziunile prevazute ale populatiei active, reprezentand cel putin 20% din totalul rezidentilor; sau

c) toti rezidentii ale caror resurse pe durata producerii riscului social nu depasesc limitele prevazute astfel incat sa se conformeze prevederilor art. 67; sau

d) in cazul in care este in vigoare o declaratie facuta in baza art. 3, diviziunile prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din totalul salariatilor lucrand in intreprinderi industriale care folosesc minimum 20 de persoane.

ARTICOLUL 28

Prestatia va fi acordata sub forma unei plati periodice, calculata dupa cum urmeaza:

a) in cazul protejarii unor diviziuni de salariati sau a unor diviziuni de populatie activa, astfel incat sa se conformeze prevederilor art. 65 sau 66;

b) in cazul protejarii tuturor rezidentilor ale caror resurse nu depasesc o anumita limita prevazuta, astfel incat sa se conformeze prevederilor art. 67.

ARTICOLUL 29

1. In caz de risc social acoperit, prestatia mentionata la art. 28 trebuie sa fie asigurata cel putin:

a) unei persoane protejate care a efectuat anterior producerii riscului social, conform unor reguli prevazute, un stagiu constand fie in 30 de ani de cotizare sau munca, fie in 20 de ani de rezidenta; sau

b) in cazul in care, in principiu, toate persoanele active sunt protejate, acelei persoane protejate care a efectuat un stagiu prevazut de cotizare si in numele careia, in cursul vietii sale active, a fost platit numarul mediu anual de cotizatii.

2. In cazul in care acordarea prestatiei mentionate in paragraful 1 este conditionata de efectuarea unei perioade minime de cotizare sau munca, o prestatie diminuata se asigura cel putin:

a) persoanei protejate care a indeplinit anterior acordarii prestatiei, conform regulilor prevazute, un stagiu de 15 ani de cotizare sau de munca; sau

b) in cazul in care, in principiu, toate persoanele active sunt protejate, persoanei protejate care a efectuat un stagiu prevazut de cotizare si in numele careia a fost varsat in cursul vietii sale active jumatate din numarul mediu anual de cotizatii prevazut conform paragrafului 1 lit. b) al prezentului articol.

3. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol sunt considerate indeplinite atunci cand prestatia calculata conform cerintelor partii XI, dar cu 10% mai mica decat procentul indicat in tabelul anexat la partea XI pentru beneficiarul tip, este asigurata cel putin unei persoane protejate care a efectuat, in conformitate cu regulile prevazute, fie 10 ani de cotizare sau munca, fie 5 ani de rezidenta.

4. Se poate opera o reducere proportionala a procentajului indicat in tabelul anexat la partea XI, atunci cand stagiul pentru prestatia corespunzatoare procentajului redus este mai mare de 10 ani de cotizare sau munca, dar mai mic de 30 ani de cotizare sau munca. Daca stagiul respectiv depaseste 15 ani, se va acorda o prestatie redusa conform paragrafului 2 din prezentul articol.

5. In cazul in care acordarea prestatiei conform paragrafelor 1, 3 sau 4 ale prezentului articol este conditionata de o perioada minima de cotizare sau munca, se va plati o prestatie diminuata, in conditiile prevazute, persoanei protejate care datorita varstei avansate avute la data intrarii in vigoare a acestei parti a Conventiei nu a indeplinit conditiile prevazute la paragraful 2 din prezentul articol, cu conditia ca o prestatie in conformitate cu prevederile paragrafelor 1, 3 sau 4 din prezentul articol sa nu se acorde unei persoane aflate la o varsta mai inaintata decat cea normala.

ARTICOLUL 30

Prestatiile prevazute la art. 28 si 29 trebuie acordate pe toata perioada producerii riscului social.

PARTEA a VI-a
Prestatii in caz de accidente de munca si boli profesionale

ARTICOLUL 31

Fiecare stat membru pentru care prezenta parte a Conventiei este in vigoare trebuie sa garanteze persoanelor protejate acordarea de prestatii in caz de accidente de munca sau boli profesionale, in conformitate cu articolele care urmeaza.

ARTICOLUL 32

Riscurile sociale acoperite includ urmatoarele, cu conditia ca ele sa se datoreze unor accidente de munca sau unor boli profesionale prevazute, rezultate din munca:

a) o stare morbida;

b) incapacitate de munca rezultand dintr-o asemenea stare si antrenand suspendarea veniturilor, dupa cum sunt definite prin legislatia si reglementarile nationale;

c) pierderea totala a capacitatii de castig sau pierderea partiala a acesteia, peste un anumit grad prevazut, cu probabilitatea permanentizarii acestei pierderi, sau pierderea corespunzatoare a facultatilor; si

d) pierderea sprijinului suferita de catre o vaduva sau copii in urma decesului sustinatorului familiei; in cazul vaduvei, dreptul la prestatie poate fi conditionat prezumtiei de incapacitate de a face fata propriilor nevoi, in conformitate cu legislatia si reglementarile nationale.

ARTICOLUL 33

Persoanele protejate sunt:

a) diviziunile prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din totalul salariatilor, inclusiv sotiile si copiii acestora, in cazul decesului sustinatorului familiei, care le confera dreptul la prestatii; sau

b) in cazul in care este in vigoare o declaratie facuta in baza art. 3, diviziunile prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din totalul salariatilor din intreprinderi industriale care folosesc minimum 20 de persoane, inclusiv sotiile si copiii acestor salariati, in cazul decesului sustinatorului familiei, care le confera dreptul la prestatii.

ARTICOLUL 34

1. In cazul starii morbide, prestatiile includ ingrijirile medicale prevazute in paragrafele 2 si 3 din prezentul articol.

2. Ingrijirile medicale ar trebui sa includa:

a) ingrijirile acordate de medicii generalisti si specialisti unor persoane spitalizate sau nu, inclusiv vizite la domiciliu;

b) ingrijiri dentare;

c) ingrijirile acordate de infirmiere la domiciliu, in spitale sau in alte institutii medicale;

d) intretinerea in spitale, case de convalescenta, sanatorii sau alte institutii medicale;

e) furnituri dentare, farmaceutice, alte furnituri medicale sau chirurgicale, inclusiv proteze si intretinerea lor si ochelari; si

f) ingrijiri acordate de un membru al unei profesiuni conexe celei medicale, care poate fi oricand recunoscuta ca fiind asociata profesiunii medicale, sub supravegherea unui medic sau a unui dentist.

3. In cazul in care exista o declaratie in aplicarea art. 3, ingrijirile medicale trebuie sa includa cel putin:

a) ingrijiri acordate de medici generalisti, inclusiv vizite la domiciliu;

b) ingrijiri acordate de specialisti in spitale unor persoane spitalizate sau nu, precum si cele acordate in afara spitalelor;

c) furnizarea de produse farmaceutice esentiale in baza unor retete eliberate de un medic sau alt practician calificat; si

d) spitalizarea, cand este necesara.

4. Ingrijirile medicale acordate conform paragrafelor precedente vor fi acordate in vederea mentinerii, refacerii sau ameliorarii starii de sanatate a persoanei protejate, precum si a capacitatii sale de a munci si de a face fata nevoilor personale.

ARTICOLUL 35

1. Institutiile sau departamentele guvernamentale care administreaza ingrijiri medicale trebuie sa coopereze, atunci cand este oportun, cu serviciile generale de reeducare profesionala, in vederea readaptarii persoanelor cu capacitati diminuate la o activitate corespunzatoare.

2. Legislatia si reglementarile nationale pot autoriza departamentele sau institutiile sus-mentionate sa ia masuri de reeducare profesionala a persoanelor cu capacitati diminuate.

ARTICOLUL 36

1. In ceea ce priveste incapacitatea de munca, pierderea totala a capacitatii de castig, cu posibilitatea permanentizarii ei, sau pierderea corespunzatoare a integritatii fizice ori decesul sustinatorului familiei, prestatia va fi o plata periodica calculata astfel incat sa se conformeze fie prevederilor art. 65, fie prevederilor art. 66.

2. In cazul pierderii partiale a capacitatii de castig, cu posibilitatea permanentizarii ei, sau a pierderii corespunzatoare a integritatii fizice, prestatia, cand este cuvenita, va consta intr-o plata periodica reprezentand o proportie convenabila din cea prevazuta pentru pierderea totala a capacitatii de castig sau pierderea corespunzatoare a integritatii fizice.

3. Platile periodice vor putea fi convertite intr-o suma platita o singura data:

a) cand gradul de incapacitate este mic; sau

b) cand autoritatea competenta va primi garantia unui loc de munca potrivit.

ARTICOLUL 37

Prestatiile mentionate la art. 34 si 36 trebuie garantate pentru riscul social acoperit cel putin persoanelor protejate care au fost angajate pe teritoriul statului membru in momentul producerii accidentului sau in momentul in care a fost contractata boala si, daca este vorba de plati periodice in legatura cu decesul sustinatorului familiei, catre vaduva si copiii acestuia din urma.

ARTICOLUL 38

Prestatiile mentionate la art. 34 si 36 trebuie sa fie acordate pe toata durata riscului social acoperit; cu toate acestea, in cazul incapacitatii de munca, este posibila neacordarea prestatiei pentru primele 3 zile, in fiecare caz de suspendare a veniturilor.

PARTEA a VII-a
Prestatii familiale

ARTICOLUL 39

Fiecare stat membru pentru care prezenta parte a Conventiei este in vigoare trebuie sa asigure persoanelor protejate acordarea prestatiilor familiale, in conformitate cu articolele care urmeaza.

ARTICOLUL 40

Riscul social acoperit reprezinta responsabilitatea pentru intretinerea copiilor, dupa cum este prevazut.

ARTICOLUL 41

Persoanele protejate sunt:

a) diviziunile prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din totalul salariatilor; sau

b) diviziunile prevazute ale populatiei active, reprezentand cel putin 20% din totalul rezidentilor; sau

c) toti rezidentii ale caror resurse pe durata producerii riscului social nu depasesc limitele prevazute; sau

d) in cazul unei declaratii facute in baza art. 3, categoriile prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din totalul salariatilor din intreprinderile industriale cu cel putin 20 de salariati.

ARTICOLUL 42

Prestatiile trebuie sa includa:

a) o plata periodica acordata oricarei persoane protejate care a efectuat stagiul prevazut; sau

b) furnizarea catre copii sau pentru copii de hrana, imbracaminte, locuinta, sejur de vacanta si asistenta menajera; sau

c) o combinatie a prestatiilor mentionate la lit. a) si b).

ARTICOLUL 43

Prestatiile mentionate la art. 42 trebuie sa fie asigurate cel putin unei persoane protejate care a efectuat, in cadrul unei perioade prevazute, un stagiu care poate consta fie in 3 luni de cotizare sau de munca, fie intr-un an de rezidenta, dupa cum este prevazut.

ARTICOLUL 44

Valoarea totala a prestatiilor acordate conform art. 42 persoanelor protejate va reprezenta:

a) fie 3% din salariul unui muncitor barbat necalificat obisnuit, stabilit conform regulilor prevazute la art. 66, inmultit cu numarul total de copii al tuturor persoanelor protejate; sau

b) fie 1,5% din salariul muncitorului mentionat mai sus inmultit cu numarului total al copiilor tuturor rezidentilor.

ARTICOLUL 45

In cazul in care prestatiile constau intr-o plata periodica, ele trebuie acordate pe toata durata producerii riscului social.

PARTEA a VIII-a
Prestatii de maternitate

ARTICOLUL 46

Fiecare stat membru pentru care prezenta parte a Conventiei este in vigoare trebuie sa asigure acordarea prestatiilor de maternitate persoanelor protejate, in conformitate cu articolele care urmeaza.

ARTICOLUL 47

Riscul social acoperit include sarcina, nasterea si consecintele lor, precum si suspendarea veniturilor rezultand din acestea, asa cum sunt definite in legislatia si reglementarile nationale.

ARTICOLUL 48

Persoanele protejate sunt:

a) toate femeile apartinand unor diviziuni prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din totalul salariatilor, iar pentru prestatiile medicale in caz de maternitate si sotiile salariatilor inclusi in aceasta categorie; sau

b) toate femeile apartinand unor diviziuni prevazute de populatie activa, reprezentand cel putin 20% din totalul rezidentilor, iar in ceea ce priveste prestatiile medicale in caz de maternitate si sotiile rezidentilor inclusi in aceasta categorie; sau

c) in cazul in care este in vigoare o declaratie facuta in baza art. 3, toate femeile apartinand unor diviziuni prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din totalul salariatilor din intreprinderile industriale cu minimum 20 de salariati, iar in ceea ce priveste prestatiile medicale in caz de maternitate si sotiile salariatilor inclusi in aceasta categorie.

ARTICOLUL 49

1. In ceea ce priveste sarcina, nasterea si consecintele acestora, prestatiile medicale de maternitate vor include ingrijirile medicale mentionate la paragrafele 2 si 3 din prezentul articol.

2. Ingrijirile medicale vor include cel putin:

a) ingrijiri prenatale, ingrijiri in timpul nasterii si ingrijiri postnatale, acordate fie de un medic, fie de o moasa calificata; si

b) spitalizare, cand este necesar.

3. Ingrijirile medicale mentionate in paragraful 2 din prezentul articol vizeaza mentinerea, refacerea sau ameliorarea sanatatii femeii protejate, precum si a capacitatii sale de munca si de a face fata nevoilor personale.

4. Departamentele sau institutiile guvernamentale care acorda prestatiile medicale in caz de maternitate trebuie sa incurajeze femeile protejate, prin toate mijloacele adecvate, pentru a recurge la serviciile generale de sanatate puse la dispozitia lor de autoritatile publice sau de alte organisme recunoscute de autoritatile publice.

ARTICOLUL 50

In ceea ce priveste suspendarea veniturilor ca urmare a sarcinii, nasterii si consecintelor acestora, prestatia va fi acordata sub forma unei plati periodice, calculata astfel incat sa se conformeze prevederilor art. 65 sau 66. Valoarea platii periodice poate varia pe durata producerii riscului social, cu conditia ca suma medie sa fie conforma prevederilor mai sus mentionate.

ARTICOLUL 51

Prestatiile mentionate la art. 49 si 50 trebuie, in cazul riscului social acoperit, sa fie garantate cel putin femeilor apartinand diviziunilor protejate care au efectuat stagiul considerat necesar pentru a evita abuzurile; prestatiile mentionate la art. 49 trebuie, de asemenea, sa fie asigurate sotiilor salariatilor apartinand diviziunilor protejate, in cazul in care acestia au efectuat stagiul prevazut.

ARTICOLUL 52

Prestatiile mentionate la art. 49 si 50 trebuie sa fie acordate pe toata perioada producerii riscului social, cu exceptia cazului in care plata periodica poate fi limitata la o perioada de 12 saptamani, daca legislatia si reglementarile nationale nu impun sau nu autorizeaza o perioada mai indelungata de absenta de la locul de munca, situatie in care platile nu pot fi limitate la o perioada mai scurta de timp.

PARTEA a IX-a
Prestatii de invaliditate

ARTICOLUL 53

Fiecare stat membru pentru care prezenta parte a Conventiei este in vigoare trebuie sa garanteze atribuirea prestatiilor de invaliditate persoanelor protejate, in conformitate cu articolele care urmeaza.

ARTICOLUL 54

Riscul social acoperit va fi incapacitatea de a desfasura o anumita activitate profesionala, incapacitate care este posibil sa se permanentizeze sau sa se mentina si dupa incetarea indemnizatiei de boala.

ARTICOLUL 55

Persoanele protejate sunt:

a) diviziunile prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din totalul salariatilor; sau

b) diviziunile prevazute de populatie activa, reprezentand cel putin 20% din totalul rezidentilor; sau

c) toti rezidentii ale caror resurse pe durata producerii riscului social nu depasesc limitele prevazute, astfel incat sa se conformeze prevederilor art. 67; sau

d) in cazul in care este in vigoare o declaratie in baza art. 3, diviziunile prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din ansamblul salariatilor lucrand in intreprinderi industriale care folosesc minimum 20 de lucratori.

ARTICOLUL 56

Prestatia se va face sub forma unei plati periodice calculate dupa cum urmeaza:

a) in cazul protejarii unor diviziuni de salariati sau a unor diviziuni de populatie activa, astfel incat sa se conformeze prevederilor art. 65 sau 66;

b) in cazul protejarii tuturor rezidentilor ale caror resurse pe durata producerii riscului social nu depasesc anumite limite prevazute, astfel incat sa se conformeze prevederilor art. 67.

ARTICOLUL 57

1. Prestatia mentionata la art. 56 trebuie, in cazul riscului social acoperit, sa fie asigurata cel putin:

a) persoanei protejate care a efectuat, inainte de producerea riscului social, potrivit unor reguli prevazute, un stagiu fie de 15 ani de cotizare sau de munca, fie de 10 ani de rezidenta;

b) in cazul in care in principiu toate persoanele active sunt protejate, persoanei protejate care a efectuat un stagiu de cotizare de 3 ani si in numele careia s-a platit, in cursul perioadei sale active, numarul mediu anual de cotizatii prevazut.

2. In cazul in care atribuirea prestatiei mentionate la paragraful 1 este conditionata de efectuarea unei perioade minime de cotizare sau de munca, trebuie garantata cel putin o prestatie redusa:

a) persoanei protejate care a efectuat inainte de producerea riscului social, conform regulilor prevazute, un stagiu de 5 ani de cotizare sau de munca;

b) in cazul in care, in principiu, toate persoanele active sunt protejate, persoanei protejate care a efectuat un stagiu de 3 ani de cotizare si in numele careia s-au depus, in cursul perioadei sale active, jumatate din numarul mediu anual de cotizatii prevazute, in conformitate cu lit. b) a paragrafului 1 din prezentul articol.

3. Prevederile paragrafului 1 din prezentul articol se considera a fi indeplinite atunci cand prestatia calculata conform prevederilor partii XI, dar cu un procent cu 10% mai mic decat cel indicat in tabelul anexat la aceasta parte pentru beneficiarul tip, este garantata cel putin persoanei protejate care a indeplinit, in conformitate cu regulile prevazute, 5 ani de cotizare, de munca sau de rezidenta.

4. O reducere proportionala a procentului indicat in tabelul anexat partii XI poate fi realizata atunci cand stagiul pentru pensie corespunzator procentului redus depaseste 5 ani de cotizare sau de munca, dar nu este mai mic de 15 ani de cotizare sau de munca. O pensie redusa va fi platita conform paragrafului 2 din prezentul articol.

ARTICOLUL 58

Prestatiile mentionate la art. 56 si 57 trebuie sa fie acordate pe toata durata producerii riscului social sau pana la inlocuirea lor cu prestatia de batranete.

PARTEA a X-a
Prestatii pentru urmasi

ARTICOLUL 59

Fiecare stat membru pentru care prezenta parte a Conventiei este in vigoare trebuie sa garanteze acordarea de prestatii pentru urmasii persoanelor protejate, in conformitate cu articolele care urmeaza.

ARTICOLUL 60

1. Riscul social acoperit trebuie sa includa pierderea mijloacelor de subzistenta de catre vaduva sau copii in urma decesului sustinatorului familiei; in cazul vaduvei, dreptul la prestatie poate fi subordonat prezumtiei, in conformitate cu legislatia sau reglementarile nationale, potrivit careia ea este incapabila sa faca fata nevoilor proprii.

2. Legislatia sau reglementarile nationale pot prevedea ca prestatia unei persoane indreptatite la aceasta poate fi suspendata daca beneficiarul desfasoara anumite activitati remunerate prevazute sau ca prestatia, daca este contributiva, sa fie redusa atunci cand castigul beneficiarului depaseste o suma prevazuta sau, daca este necontributiva, sa fie redusa atunci cand castigul beneficiarului sau celelalte resurse ale sale ori ambele depasesc o suma prevazuta.

ARTICOLUL 61

Persoanele protejate sunt:

a) sotiile si copiii sustinatorilor de familie apartinand unor diviziuni prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din totalul salariatilor; sau

b) sotiile si copiii sustinatorilor de familie apartinand unor diviziuni prevazute de populatie activa, reprezentand cel putin 20% din totalul rezidentilor; sau

c) in cazul rezidentilor, toate vaduvele si toti copiii acestora, care si-au pierdut sustinatorii de familie si ale caror resurse pe durata producerii riscului social nu depasesc limitele prevazute, astfel incat sa se conformeze prevederilor art. 67; sau

d) in cazul in care este in vigoare o declaratie facuta in baza art. 3, sotiile si copiii sustinatorilor de familie apartinand unor diviziuni prevazute de salariati, reprezentand cel putin 50% din totalul salariatilor ce lucreaza in intreprinderi industriale care folosesc minimum 20 de lucratori.

ARTICOLUL 62

Prestatia se va acorda sub forma unei plati periodice, calculata dupa cum urmeaza:

a) in cazul protejarii unor diviziuni de salariati sau a unor diviziuni de populatie activa, astfel incat sa se conformeze prevederilor art. 65 sau 66;

b) in cazul protejarii tuturor rezidentilor ale caror resurse pe durata producerii riscului social nu depasesc anumite limite prevazute, astfel incat sa se conformeze prevederilor art. 67.

ARTICOLUL 63

1. Prestatia mentionata la art. 62, in cazul riscului social acoperit, trebuie asigurata cel putin:

a) persoanei protejate al carei sustinator de familie a efectuat, conform regulilor prevazute, un stagiu constand fie in 15 ani de cotizare sau de munca, fie in 10 ani de rezidenta; sau

b) in cazul protejarii, in principiu, a sotiilor si copiilor tuturor persoanelor active din punct de vedere economic, persoanei protejate al carei sustinator de familie a efectuat un stagiu de cotizare de 3 ani si in numele caruia a fost platit, in cursul perioadei sale active, un numar mediu anual prevazut de cotizatii.

2. In cazul in care acordarea prestatiei mentionate la paragraful 1 este conditionata de efectuarea unei perioade minime de cotizare sau de munca, trebuie garantata o prestatie redusa cel putin:

a) persoanei protejate al carei sustinator de familie a efectuat, conform regulilor prevazute, un stagiu de 5 ani de cotizare sau de munca; sau

b) in cazul protejarii, in principiu, a sotiilor si copiilor tuturor persoanelor active, persoanei protejate al carei sustinator a efectuat un stagiu de 3 ani de cotizare si in numele careia a fost platita, in cursul perioadei sale active, jumatate din numarul mediu anual de cotizatii prevazute, in conformitate cu prevederile lit. b) paragraful 1 din prezentul articol.

3. Prevederile paragrafului 1 din prezentul articol sunt considerate a fi indeplinite atunci cand prestatia calculata conform prevederilor partii XI, dar cu un procentaj cu 10% mai mic decat cel indicat in tabelul anexat la aceasta parte pentru beneficiarul tip, este asigurata cel putin persoanei protejate al carei sustinator de familie a efectuat, conform regulilor prevazute, 5 ani de cotizare, de munca sau de rezidenta.

4. O reducere proportionala a procentului indicat in tabelul anexat partii XI poate fi realizata atunci cand stagiul pentru prestatia care corespunde procentajului redus depaseste 5 ani de cotizare sau de munca, dar este mai mic de 15 ani de cotizare sau de munca. O prestatie redusa va fi acordata conform prevederilor paragrafului 2 din prezentul articol.

5. Pentru ca o vaduva fara copii, careia i se aplica prezumtia de incapacitate de a face fata propriilor necesitati, sa poata beneficia de dreptul la prestatie de urmas, se poate prevedea o durata minima a casatoriei.

ARTICOLUL 64

Prestatiile mentionate la art. 62 si 63 trebuie acordate pe toata durata producerii riscului social.PARTEA a XI-a
Calculul platilor periodice

ARTICOLUL 65

1. In cazul unei plati periodice la care se aplica prezentul articol, suma prestatiei majorata cu suma alocatiilor familiale varsate pe durata producerii riscului social va fi astfel calculata incat sa atinga, in raport cu riscul social in cauza, pentru beneficiarul tip indicat in tabelul anexa la aceasta parte, cel putin procentul indicat in acest tabel din totalul veniturilor anterioare ale beneficiarului sau sustinatorului de familie si al valorii alocatiilor familiale acordate unei persoane protejate avand aceleasi obligatii familiale ca si beneficiarul tip.

2. Castigul anterior al beneficiarului sau sustinatorului de familie va fi calculat conform unor reguli prevazute, iar in cazul persoanelor protejate sau sustinatorilor de familie clasificati pe diviziuni de venituri, venitul anterior poate fi calculat dupa castigul de baza al categoriei careia i-au apartinut.

3. Se poate prevedea o limita maxima a prestatiei sau a veniturilor luate in considerare la calculul prestatiei, cu conditia ca limita maxima sa fie fixata astfel incat sa fie indeplinite prevederile paragrafului 1 din prezentul articol, atunci cand veniturile anterioare ale beneficiarului sau ale sustinatorului de familie sunt mai mici sau egale cu salariul unui muncitor barbat calificat.

4. Veniturile anterioare ale beneficiarului sau sustinatorului de familie, salariul unui muncitor barbat calificat, prestatia si alocatiile familiale vor fi calculate pe aceeasi baza de timp.

5. Pentru ceilalti beneficiari, prestatia va fi corelata intr-o maniera rezonabila cu prestatia pentru beneficiarul tip.

6. In vederea aplicarii prezentului articol, un muncitor barbat calificat va fi:

a) un instalator sau un strungar in industria mecanica, alta decat industria masinilor electrice; sau

b) un muncitor considerat tipic pentru munca calificata, in conformitate cu prevederile paragrafului 7; sau

c) o persoana ale carei venituri sunt mai mari sau egale cu castigurile a 75% din numarul total al persoanelor protejate, aceste venituri fiind determinate pe o baza anuala sau pe baza unei perioade mai scurte, dupa cum este prevazut; sau

d) o persoana ale carei venituri reprezinta 125% din castigul mediu al tuturor persoanelor protejate.

Clasificarea Industriala Internationala Standard a Natiunilor Unite, pentru toate activitatile economice

7. Muncitorul considerat tipic pentru munca calificata in scopul lit. b) a paragrafului precedent este o persoana angajata in grupul major de activitati economice, cu cel mai mare numar de persoane de sex masculin protejate, pentru cazurile de risc social avute in vedere, sau de sustinatori de familie ai persoanelor protejate, dupa caz, in diviziune majora care cuprinde ea insasi cel mai mare numar de persoane protejate sau de sustinatori de familie; in acest scop va fi folosita clasificarea industriala internationala standard, pentru toate activitatile economice, adoptata de Consiliul Economic si Social al Organizatiei Natiunilor Unite la cea de a saptea sesiune a sa din 27 august 1948, reprodusa in anexa la prezenta conventie, sau orice clasificare tinand seama de orice modificari care ar putea fi aduse.

8. Atunci cand nivelul prestatiilor difera de la o regiune la alta, muncitorul barbat calificat va putea fi determinat in fiecare regiune, conform prevederilor paragrafelor 6 si 7 din prezentul articol.

9. Salariul muncitorului barbat calificat va fi determinat pe baza salariului cuvenit pentru un numar normal de ore de munca fixat fie prin conventii colective, fie, daca este cazul, prin legislatia sau reglementarile nationale, fie prin cutuma, inclusiv alocatiile pentru costul vietii, daca este cazul; atunci cand salariile astfel determinate difera de la o regiune la alta si cand paragraful 8 al acestui articol nu se aplica, va fi luat in considerare nivelul mediu.

10. Cuantumul platilor periodice in curs, acordate pentru batranete, pentru accidente de munca si boli profesionale (cu exceptia cazurilor de incapacitate de munca), pentru invaliditate si decesul sustinatorului de familie vor fi revizuite in urma variatiilor substantiale in nivelului general al veniturilor cand acestea, la randul lor, au ca rezultat variatii considerabile ale costului vietii.

ARTICOLUL 66

1. In cazul unei plati periodice la care se aplica prezentul articol, cuantumul prestatiei, majorat cu suma alocatiilor familiale acordate pe perioada producerii riscului social, trebuie calculat astfel incat sa atinga pentru riscul social in cauza, pentru beneficiarul tip vizat in tabelul anexat la aceasta parte, cel putin procentajul indicat in acest tabel din totalul salariului barbatului muncitor necalificat si din valoarea oricarei alocatii familiale acordate unei persoane protejate, avand aceleasi indatoriri familiale ca si beneficiarul tip.

2. Salariul barbatului muncitor necalificat, prestatia si alocatiile familiale vor fi calculate pe aceeasi baza de timp.

3. Pentru ceilalti beneficiari, prestatia va fi corelata intr-un mod rezonabil cu prestatia beneficiarului tip.

4. In vederea aplicarii acestui articol, un barbat muncitor calificat necalificat va fi:

a) un muncitor considerat tipic pentru o munca necalificata in industria mecanica, alta decat industria electrotehnica; sau

b) un muncitor considerat tipic pentru munca necalificata, selectat in conformitate cu prevederile paragrafului urmator.

5. Muncitorul necalificat tip mentionat la lit. b) a paragrafului precedent va fi o persoana angajata in grupul major de activitati economice, cu cel mai mare numar de barbati activi din punct de vedere economic, protejati fata de riscul social in cauza, sau de sustinatori de familie ai persoanelor protejate din diviziunea majora care cuprinde ea insasi cel mai mare numar de persoane protejate sau de sustinatori de familie; in acest scop va fi folosita clasificarea industriala internationala standard, pentru toate activitatile economice, adoptata de Consiliul Economic si Social al Organizatiei Natiunilor Unite la cea de a saptea sesiune a sa din 27 august 1948, si care este reprodusa in anexa la prezenta conventie, tinand seama de orice modificari care i-ar putea fi aduse.

6. Atunci cand nivelul prestatiilor difera de la o regiune la alta, un barbat adult muncitor necalificat poate fi determinat pentru fiecare regiune, conform prevederilor paragrafelor 4 si 5 din prezentul articol.

7. Salariul barbatului muncitor necalificat va fi determinat pe baza salariului cuvenit pentru un numar normal de ore, fixat fie prin conventii colective, fie, daca este cazul, prin legislatia si reglementarile nationale, fie prin cutuma, inclusiv prestatiile pentru costul vietii, daca este cazul; atunci cand salariile astfel determinate difera de la o regiune la alta si cand paragraful 6 al acestui articol nu se aplica, va fi luat in considerare salariul mediu.

8. Cuantumurile platilor periodice in curs, acordate pentru batranete, pentru accidente de munca si boli profesionale (cu exceptia cazurilor de incapacitate de munca), pentru invaliditate si de deces a sustinatorului de familie, vor fi revizuite ca urmare a variatiilor substantiale ale nivelului general al veniturilor care, la randul lor, au ca rezultat variatii considerabile ale costului vietii.

ARTICOLUL 67

In cazul unei plati periodice la care se aplica prezentul articol:

a) cuantumul prestatiei trebuie fixat conform unui barem prevazut sau conform unui barem stabilit de autoritatile publice competente, conform regulilor prevazute;

b) cuantumul prestatiei poate fi redus doar in masura in care celelalte resurse ale familiei beneficiarului depasesc sumele substantiale prevazute sau stabilite de autoritatile publice competente, conform regulilor prevazute;

c) totalul prestatiei si al celorlalte resurse, dupa deducerea sumelor substantiale vizate la lit. b), trebuie sa fie suficient pentru a asigura familiei beneficiarului o stare de sanatate si conditii de viata decente si nu trebuie sa fie inferior cuantumului prestatiei calculat conform prevederilor art. 66;

d) prevederile lit. c) se considera a fi indeplinite daca suma totala a prestatiilor platite in baza partii respective a prezentei conventii depaseste cu cel putin 30% cuantumul total al prestatiilor care ar fi obtinute prin aplicarea prevederilor art. 66 si a dispozitiilor:

(i) art. 15 lit. b), pentru partea III;

(ii) art. 27 lit. b), pentru partea V;

(iii) art. 55 lit. b), pentru partea a IX-a;

(iv) art. 61 lit. b), pentru partea a X-a.PARTEA a XII-a
Egalitatea de tratament a rezidentilor de alta nationalitate

ARTICOLUL 68

1. Rezidentii de alta nationalitate trebuie sa dispuna de aceleasi drepturi ca si cetatenii nationali; cu toate acestea, reglementari speciale privind cetatenii de alta nationalitate sau cetatenii nationali nascuti in afara teritoriului statului pot fi stabilite cu privire la prestatiile ori partile din prestatii care se platesc in totalitate sau preponderent din fondurile publice si in raport cu schemele tranzitorii.

2. In cadrul sistemelor de securitate sociala contributiva care protejeaza salariatii, persoanele protejate care sunt cetateni ai unui stat membru care a acceptat obligatiile ce decurg din partea corespunzatoare a Conventiei vor avea, in cadrul acelei parti, aceleasi drepturi ca si cetatenii statului membru respectiv. Totusi, aplicarea prezentului paragraf poate fi conditionata de existenta unui acord bilateral sau multilateral care sa prevada reciprocitatea.

PARTEA a XIII-a
Dispozitii comune

ARTICOLUL 69

O prestatie la care o persoana protejata ar avea dreptul prin aplicarea uneia dintre partile de la II la X ale prezentei conventii poate fi suspendata, in masura in care se prevede:

a) atat timp cat persoana interesata nu se afla pe teritoriul statului membru;

b) atat timp cat persoana interesata este intretinuta din fonduri publice ori pe cheltuiala unei institutii sau unui serviciu de securitate sociala; cu toate acestea, daca prestatia depaseste costul acestei intretineri, diferenta trebuie acordata persoanelor aflate in intretinerea beneficiarului;

c) atat timp cat persoana interesata primeste in numerar o prestatie de securitate sociala, alta decat prestatia familiala, si pe orice perioada pentru care primeste indemnizatie pentru riscul social, de la o terta sursa, cu conditia ca partea prestatiei care este suspendata sa nu depaseasca cealalta prestatie sau indemnizatia provenita de la terta sursa;

d) atunci cand persoana interesata a incercat sa obtina o prestatie in mod fraudulos;

e) cand riscul social a fost provocat in urma unei infractiuni sau a unui delict comis de persoana interesata;

f) atunci cand riscul social a fost provocat de comportamentul necinstit cu buna stiinta al persoanei interesate;

g) in cazul in care persoana interesata neglijeaza sa faca uz de serviciile medicale sau de reabilitare care ii stau la dispozitie ori nu respecta regulile prevazute privind verificarea existentei riscului social sau privind conduita beneficiarilor;

h) in cazul prestatiei de somaj, atunci cand persoana interesata nu a utilizat serviciile de ocupare aflate la dispozitia sa;

i) in cazul prestatiei de somaj, atunci cand persoana interesata si-a pierdut locul de munca datorita incetarii lucrului in urma unui conflict profesional sau cand a parasit voluntar locul de munca fara a avea motive legitime;

j) in cazul prestatiei de urmas, atat timp cat vaduva traieste in concubinaj.

ARTICOLUL 70

1. Orice solicitant trebuie sa aiba dreptul de a face apel in caz de refuz al prestatiei sau de a contesta calitatea ori nivelul acesteia.

2. In cazul in care, in aplicarea prezentei conventii, administrarea ingrijirilor medicale este incredintata unui departament guvernamental care raspunde in fata Parlamentului, dreptul de apel prevazut la paragraful 1 din prezentul articol poate fi inlocuit cu dreptul de a depune o reclamatie cu privire la refuzarea ingrijirilor medicale sau la calitatea ingrijirilor medicale primite, examinata de catre autoritatea competenta.

3. In cazul in care cererea este judecata de un tribunal creat in mod special pentru rezolvarea aspectelor de securitate sociala si in cadrul carora persoanele protejate sunt reprezentate, dreptul de apel poate sa nu fie acordat.

ARTICOLUL 71

1. Costul prestatiilor atribuite in conformitate cu prezenta conventie si cheltuielile de administrare a acestor prestatii trebuie sa fie finantate in mod colectiv, prin contributii de asigurari si taxe sau ambele, intr-un mod care evita eforturile financiare mari din partea persoanelor cu resurse limitate si care tine cont de situatia economica a statului membru si a diviziunilor de persoane protejate.

2. Totalul cotizatiilor de asigurari suportate de salariatii protejati nu trebuie sa depaseasca 50% din totalul resurselor financiare alocate pentru protectia salariatilor, a sotiilor si copiilor lor. Pentru a stabili daca aceasta conditie este indeplinita, toate prestatiile acordate de statul membru care aplica prezenta conventie vor putea fi considerate in ansamblul lor, cu exceptia prestatiilor familiale si a prestatiilor in caz de accidente de munca si de boli profesionale, daca acestea din urma tin de o ramura speciala.

3. Statul membru trebuie sa isi asume responsabilitatea generala pentru acordarea corespunzatoare a prestatiilor in conformitate cu prevederile prezentei conventii si trebuie sa ia toate masurile necesare in vederea atingerii acestui scop; ea trebuie, daca este cazul, sa se asigure ca studiile actuariale necesare si calculele cu privire la echilibrul financiar sunt stabilite periodic si, in orice caz, anterior modificarii prestatiilor, a nivelului contributiilor de asigurari sau taxelor alocate acoperirii riscului social respectiv.

ARTICOLUL 72

1. In cazul in care administrarea nu este incredintata unei institutii reglementate de autoritatile publice sau de un departament guvernamental care raspunde in fata Parlamentului, reprezentantii persoanelor protejate vor participa la administrare sau vor fi asociati cu putere consultativa, in conditii prevazute; de asemenea, legislatia sau reglementarile nationale pot prevedea participarea reprezentantilor angajatorilor si ai autoritatilor publice.

2. Statul membru trebuie sa isi asume responsabilitatea generala pentru buna administrare a institutiilor si serviciilor care concura la aplicarea prezentei conventii.

PARTEA a XIV-a
Dispozitii diverse

ARTICOLUL 73

Prezenta conventie nu se va aplica pentru:

a) riscurile sociale survenite inainte de intrarea in vigoare a partii corespunzatoare din Conventie pentru statul membru respectiv;

b) prestatiile acordate pentru riscurile sociale survenite dupa intrarea in vigoare a partii din Conventie pentru statul membru interesat, in masura in care drepturile la aceste prestatii provin din perioade anterioare datei intrarii in vigoare mentionate anterior.

ARTICOLUL 74

Prezenta conventie nu reprezinta o revizuire a unei conventii deja existente.

ARTICOLUL 75

In cazul in care Conferinta adopta ulterior o noua conventie privitoare la unul sau mai multe dintre subiectele prezentei conventii, prevederile prezentei conventii, dupa cum se va specifica in noua conventie, vor inceta sa se aplice pentru orice stat membru care a ratificat noua conventie, incepand cu data intrarii sale in vigoare, pentru statul membru respectiv.

ARTICOLUL 76

1. Fiecare stat membru care a ratificat prezenta conventie se angajeaza sa includa in raportul anual cu privire la aplicarea Conventiei, transmis in baza art. 22 al Constitutiei OIM:

a) informatii complete referitoare la legislatia si reglementarile prin care au efect prevederile Conventiei; si

b) dovada ca a indeplinit exigentele statistice prevazute la articolele de mai jos:

(i) art. 9 lit. a), b), c) sau d); art. 15 lit. a), b) sau d); art. 21 lit. a) sau c); art. 27 lit. a), b) sau d); art. 33 lit. a) sau b); art. 41 lit. a), b) sau d); art. 48 lit. a), b) sau c); art. 55 lit. a), b) sau d); art. 61 lit. a), b) sau d), privind numarul persoanelor protejate;

(ii) art. 44, 65, 66 sau 67 privind cuantumul prestatiilor;

(iii) art. 18 paragraful 2 lit. a) privind durata indemnizatiilor de boala;

(iv) art. 24 paragraful 2 privind durata prestatiilor de somaj; si

(v) art. 71 paragraful 2 privind proportia resurselor care provin din cotizatiile de asigurari ale salariatilor protejati, intr-o forma de prezentare care sa se conformeze cat mai mult posibil cu recomandarile pentru o mai mare uniformitate, formulate de Consiliul de administratie al OIM.

2. Fiecare stat membru care a ratificat prezenta conventie va transmite directorului general al Biroului International al Muncii, la intervale stabilite prin hotararile Consiliului de administratie, rapoarte privind stadiul legislatiei sale si al aplicarii acesteia in practica, cu privire la prevederile fiecareia dintre partile de la II pana la X ale Conventiei, care nu au fost deja specificate in actul de ratificare al statului membru respectiv sau intr-o notificare ulterioara in baza art. 4.

ARTICOLUL 77

1. Prezenta conventie nu se aplica nici marinarilor, in general, nici marinarilor de pe vasele de pescuit; prevederi pentru protectia ambelor diviziuni de marinari au fost adoptate in cadrul Conferintei Internationale a Muncii prin Conventia din 1946 privind securitatea sociala a marinarilor si Conventia din 1946 privind pensiile marinarilor.

2. Un stat membru poate exclude marinarii sau marinarii pescari, fie din numarul salariatilor, fie din cel al populatiei active, fie din cel al rezidentilor, atunci cand se calculeaza procentul salariatilor sau rezidentilor care sunt protejati in urma aplicarii uneia dintre partile de la II pana la X, acoperite prin ratificare.

PARTEA a XV-a
Dispozitii finale

ARTICOLUL 78

Ratificarile formale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrate prin intermediul acestuia.

ARTICOLUL 79

1. Prezenta conventie va angaja doar statele membre ale OIM, pentru care ratificarea a fost inregistrata de directorul general.

2. Ea va intra in vigoare dupa 12 luni de la inregistrarea de catre directorul general a ratificarilor a doua state membre.

3. Ca urmare, aceasta conventie va intra in vigoare pentru fiecare stat membru dupa 12 luni de la data inregistrarii ratificarii sale.

ARTICOLUL 80

1. Declaratiile care vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii, conform paragrafului 2 al art. 35 al Constitutiei OIM, vor face cunoscute:

a) teritoriile pentru care respectivul stat membru se angajeaza sa aplice prevederile Conventiei sau ale unora dintre partile sale, fara modificari;

b) teritoriile pentru care se angajeaza sa aplice prevederile Conventiei sau anumite parti ale acesteia, cu modificari si privind respectivele modificari;

c) teritoriile pentru care Conventia este inaplicabila si, in acest caz, motivele pentru care este inaplicabila;

d) teritoriile pentru care respectivul stat membru se abtine de la a lua o decizie, in asteptarea unei analize mai aprofundate a situatiei referitoare la respectivele teritorii.

2. Angajamentele mentionate la lit. a) si b) ale primului paragraf din prezentul articol vor fi considerate parti integrante ale ratificarii si vor produce aceleasi efecte.

3. Fiecare stat membru va putea renunta, in totalitate sau partial, printr-o noua declaratie, la rezervele enuntate in declaratia sa anterioara, conform lit. b), c) sau d) ale primului paragraf din prezentul articol.

4. In orice moment in care Conventia este subiectul unei denuntari in conformitate cu prevederile art. 82, fiecare stat membru va putea comunica directorului general o noua declaratie prin care modifica sub o anumita forma termenii tuturor declaratiilor anterioare si prin care isi afirma noua pozitie in raport cu respectivele teritorii, dupa cum va specifica.

ARTICOLUL 81

1. Declaratiile comunicate directorului general al Biroului International al Muncii, in conformitate cu paragrafele 4 si 5 ale art. 35 al Constitutiei OIM, trebuie sa indice daca prevederile Conventiei sau ale partilor la care se refera se vor aplica in teritoriile respective cu sau fara modificari; in cazul in care declaratia indica faptul ca prevederile Conventiei sau ale anumitor parti ale sale se aplica cu modificari, ea trebuie sa specifice si in ce constau aceste modificari.

2. Statul membru, statele membre sau autoritatea internationala interesata vor putea renunta, in totalitate ori partial, printr-o declaratie ulterioara, la dreptul de a recurge la vreo modificare indicata intr-o declaratie anterioara.

3. Statul membru, statele membre sau autoritatea internationala interesata pot, in orice moment in care Conventia poate fi denuntata in conformitate cu prevederile art. 82, sa comunice directorului general o noua declaratie care modifica sub un anumit aspect termenii unei declaratii anterioare si afirma noua pozitie in raport cu aplicarea Conventii.

ARTICOLUL 82

1. Fiecare stat membru care a ratificat prezenta conventie poate, la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii in vigoare initiale a Conventiei, denunta Conventia sau una dintre partile ei, de la II la X, sau mai multe dintre ele, printr-o nota comunicata directorului general al Biroului International al Muncii, inregistrata de acesta. Denuntarea nu va produce efecte mai devreme de un an de la data inregistrarii ei.

2. Fiecare stat membru care a ratificat prezenta conventie si care, in intervalul de un an de la data expirarii perioadei de 10 ani mentionate in paragraful precedent, nu va face uz de dreptul de denuntare prevazut de prezentul articol va fi angajat pentru o noua perioada de 10 ani si, ca urmare, va putea denunta Conventia sau una dintre partile de la II la X la expirarea fiecarei perioade de 10 ani prevazute in prezentul articol.

ARTICOLUL 83

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale OIM inregistrarea tuturor ratificarilor, declaratiilor si denuntarilor care i-au fost comunicate de catre statele membre.

2. Atunci cand notifica statelor membre ale OIM inregistrarea celei de-a doua ratificari comunicate, directorul general va atrage atentia statelor membre ale Organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare.

ARTICOLUL 84

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, pentru inregistrare, conform art. 102 al Cartei Natiunilor Unite, informatii complete privitoare la toate ratificarile, declaratiile si actele de denuntare inregistrate, in conformitate cu prevederile articolului precedent.

ARTICOLUL 85

De fiecare data cand va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta Conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca exista motive de a inscrie pe ordinea de zi a Conferintei tema revizuirii totale sau partiale a Conventiei.

ARTICOLUL 86

1. In cazul in care Conferinta adopta o noua conventie care revizuieste total sau partial prezenta conventie si daca noua conventie nu dispune altfel:

a) ratificarea de catre un stat membru a noii conventii va implica de drept, contrar dispozitiilor art. 82, o denuntare imediata a prezentei conventii, cu conditia ca noua conventie sa fi intrat deja in vigoare;

b) incepand cu data intrarii in vigoare a noii conventii, prezenta conventie va inceta sa mai fie deschisa ratificarii statelor membre.

2. In orice caz, prezenta conventie va ramane in vigoare in forma si continutul sau actual, pentru acele state membre care au ratificat-o, dar care nu au ratificat noua conventie de revizuire.

ARTICOLUL 87

Versiunile in limbile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au aceeasi valabilitate.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat