Ordinul nr. 1323/2009, privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii


Avand in vedere:

- prevederile art. 7 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata;

- prevederile art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 767/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002;

- prevederile art. 55 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 561/2009;

- Nota inspectorului general de stat nr. 481 din 7 mai 2009,

in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:Art. 1. - Se aproba Normativul cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Dumitru-Nicu Cornoiu,
secretar de stat

Bucuresti, 26 mai 2009.

Nr. 1.323.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat