Legea nr. 209/2009, pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 19/2000 referitoare la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 26 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

"d) indemnizatia de sedinta pentru consilierii locali si judeteni."

2. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale, prevazute la alin. (1) lit. b) - d), nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii."

3. La articolul 87 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Decizia emisa in conditiile art. 86 alin. (1) poate fi anulata, la cererea titularului, in termen de 45 de zile de la comunicare."

4. La articolul 92 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I si II, cu exceptia persoanelor care exercita functia de consilier local sau consilier judetean;".

5. La articolul 92 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

"g) beneficiarul unei pensii de invaliditate de gradul I sau II se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si IV lit. b) - f)."

6. La articolul 92, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Suspendarea platii pensiei sau a indemnizatiei de insotitor se poate efectua si la cererea pensionarului, incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii."

7. La articolul 93, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Reluarea in plata a pensiei suspendate potrivit art. 92 alin. (3) se face si la cerere, incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii."

8. La articolul 94 alineatul (1), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:

"e) beneficiarii unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate partiale care exercita functia de consilier local sau consilier judetean;

f) pensionarii de invaliditate care exercita functia de consilier local sau consilier judetean."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 209.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat