Legea nr. 562/2004, privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Se autorizeaza institutiile publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala sa vanda unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 2. - (1) Poate cumpara o singura locuinta de serviciu titularul contractului de inchiriere, daca o detine in baza unui contract valabil incheiat si indeplineste o functie in una dintre institutiile publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si pensionarii sau urmasii titularilor contractelor de inchiriere decedati, in situatia in care fac dovada ca, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ocupau locuinta de serviciu si au achitat chiria la zi.

(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1):

a) persoanele a caror activitate in institutiile prevazute la art. 1 a incetat prin demisie sau din motive imputabile lor, in conditiile prevazute de lege;

b) persoanele care detin in proprietate, ele sau sotul, sotia ori copiii aflati in intretinere, o locuinta proprietate personala si care indeplineste conditiile minimale prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In situatia in care sotii, cadre militare sau personal civil, detin fiecare cate o locuinta de serviciu, de prevederile alin. (1) poate beneficia numai unul dintre acestia.

Art. 3. - (1) Locuintele de serviciu pot fi vandute titularilor de contract de inchiriere cu plata integrala a valorii locuintei sau in rate.

(2) Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuintelor se vor esalona pe o perioada de maximum 20 de ani, cu o dobanda anuala de 5%.

(3) Vanzarea locuintelor de serviciu se efectueaza prin structuri proprii, abilitate prin ordin al conducatorilor institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.

Art. 4. - (1) Pretul de vanzare al locuintelor se stabileste pe baza procedurilor de evaluare prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Decretul-lege nr. 61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin indexarea valorii astfel determinate in functie de indicele de crestere a preturilor de consum, valabil in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a acestui act normativ si data incheierii contractului de vanzare-cumparare.

(2) Vanzarea locuintelor de serviciu de catre institutiile publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, in conditiile prezentei legi, nu constituie operatiune impozabila din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, potrivit art. 127 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care valoarea determinata potrivit prevederilor alin. (1) si (2) este mai mare decat valoarea de piata a locuintei, stabilita prin raport de expertiza elaborat de evaluatori atestati, pretul de vanzare al locuintei va fi cel stabilit prin raportul de expertiza.

Art. 5. - In situatia in care locuintele de serviciu nu sunt cumparate de chiriasi si au devenit disponibile din diferite motive, acestea pot fi transferate la autoritatile interesate, prin hotarare a Guvernului.

Art. 6. - In situatia in care locuintele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmasi ai titularilor contractelor de inchiriere decedati, al caror venit nu le permite cumpararea locuintei in conditiile prevazute la art. 3, acestia isi pot pastra calitatea de chirias.

Art. 7. - (1) Locuintele cumparate in rate in conditiile prezentei legi nu pot fi instrainate prin acte intre vii pana la data achitarii integrale a pretului.

(2) Locuintele dobandite in conditiile prezentei legi nu pot fi restructurate si acestora nu li se poate schimba destinatia, pana la data prevazuta la alin. (1), fara autorizarea prealabila a institutiilor publice prevazute la art. 1.

(3) Institutiile publice prevazute la art. 1 isi garanteaza incasarea pretului prin constituirea unei ipoteci asupra locuintei in favoarea lor. Aceasta operatiune este scutita de taxa de timbru.

Art. 8. - (1) Sumele incasate din vanzarea locuintelor de serviciu se fac venit la bugetul de stat.

(2) Din sumele prevazute la alin. (1) se vor deduce cheltuielile determinate de procesul de evaluare a locuintelor.

Art. 9. - Locuintele de serviciu prevazute la art. 1, aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, se trec in proprietatea privata a statului prin hotarare a Guvernului. a fost modificat prin art. I, pct. 5 din Legea nr. 357/2006.

Art. 10. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 32 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, art. 222 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Paza, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 7 decembrie 2004.

Nr. 562.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat