Ordinul nr. 63/2010, privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pentru anul 2010


Avand in vedere dispozitiile art. 55 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 referitoare la sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile ulterioare,

in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:Art. 1. - Pentru anul 2010, cuantumul taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca se stabileste la valoarea de 277,06 lei.

Art. 2. - Taxa se achita pentru fiecare serviciu prestat.

Art. 3. - Sumele incasate din taxa prevazuta la art. 1 se fac venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Art. 4. - Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mihai Constantin SeitanBucuresti, 20 ianuarie 2010.

Nr. 63.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat