Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut


Initiativa legislativa la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale


INITIATIVE LEGISLATIVE ALE CETATENILOR POTRIVIT LEGII
Nr. 189/1999EXPUNERE DE MOTIVEActuala forma a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale prevede atingerea varstei standard de pensionare de 60 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati in anul 2013. Consideram ca aceste varste standard de pensionare trebuie pastrate cel putin pana in anul 2050. Ne exprimam dezacordul fata de pericolul egalizarii varstei de pensionare dintre femei si barbati, intrucat egalitatea nu incepe cu finalul, adica cu egalizarea varstei de pensionare. Mai intai trebuie sa avem drepturi egale din toate celelalte puncte de vedere si abia apoi, in timp, sa ajungem sa avem o varsta egala pentru pensionare.

In favoarea initiativei noastre cetatenesti va prezentam urmatoarele argumente:

- mentalitatea neschimbata din Romania (femeia in continuare este singura care se ocupa de gospodarie, educatia copiilor si ingrijirea batranilor). Conform statisticilor, doar in 5% din familiile din Romania exista un parteneriat sot-sotie in ceea ce priveste gestionarea activitatilor din gospodarie;

- discrepanta dintre conditiile de munca de acasa din Romania si cele din statele occidentale si, mai mult, diferenta majora dintre mediul rural si cel urban (lipsa apei curente si a canalizarii din satele si comunele noastre);

- absenta alternativelor pentru cresterea copiilor (crese, gradinite, bone scumpe si nepregatite). De asemenea, prelungirea varstei de pensionare ar duce la diminuarea numarului bunicilor implicati in sustinerea familiilor;

- absenta alternativelor pentru ingrijirea batranilor; numarul femeilor care sufera de boli cronice din Romania este de trei ori mai mare decat cel al barbatilor. Prelungirea varstei de pensionare ar avea drept consecinta imediata cresterea numarului pensionarilor pe caz de boala;

- absenta locurilor de munca si riscul cresterii somajului.

Consecinta egalizarii varstelor de pensionare intre femei si barbati s-ar transpune in riscul ca de la 60 de ani femeile sa ramana si fara loc de munca si fara pensie, efectul imediat fiind acordarea de ajutoare sociale suplimentare de catre stat, si in niciun caz reformarea sistemului public de pensii.

Fara a ne opune dorintei femeilor ce doresc si pot sa-si continue activitatea si dupa 60 de ani, consideram ca egalizarea varstei de pensionare in toate domeniile de activitate in Romania este imposibila. Nici macar in Austria nu s-a luat aceasta masura, ba dimpotriva, aceasta tara a prelungit termenul egalizarii varstei de pensionare din 2025 in 2030, iar speranta de viata a romancelor este cu cel putin 10 ani mai mica decat a femeilor din majoritatea statelor Uniunii Europene.Membrii Comitetului de initiativa legislativa:1. Ardelean Lia

2. Grapini Maria

3. Minca Liliana

4. Croitoru Adi

5. Dragomir Anyta-Bianca

6. Matica Camelia-Emilia

7. Cristea Magdalena

8. Manea Maria-Loredana

9. Baltaretu-Dinica Elena

10. Bordeanu Constanta

11. Radovici Anisoara

12. Luchian Petruta-Iulia

13. Tabacaru Dana-Simona

14. Cordea Ileana-Mariana

15. Puchianu Maria-Monica

16. Craciun Cornelia

17. Alecusan Maria

18. Graur Camelia

19. Tutanescu Cristina-Nicoleta

20. Vasile Mariana

21. Cotenescu Angelica

22. Bucur Raluca-Rodica

23. Taune Dorina

24. Ciocoiu Marcela

25. Tolea Maria-Ancuta

 PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR SENATUL
INITIATIVA LEGISLATIVA

LEGE
pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
si alte drepturi de asigurari socialeParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articolul 41, alineatul (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 in 1 aprilie 2000, se completeaza cu un alineat nou, (21), cu urmatorul cuprins:

"Art. 41, alin. (21) - Varsta standard de pensionare de 60 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati va ramane in vigoare cel putin pana in anul 2050."

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din .............................., cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ANASTASEAceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din ................................., cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA GEOANAAVIZ
referitor la initiativa cetateneasca pentru completarea
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
si alte drepturi de asigurari socialeAnalizand initiativa cetateneasca pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,CONSILIUL LEGISLATIV,in temeiul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicata, si al art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ,

avizeaza favorabil propunerea legislativa a cetatenilor, cu urmatoarele observatii si propuneri:1. Initiativa cetateneasca are ca obiect de reglementare completarea art. 41 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sensul introducerii unui alineat care sa prevada ca varsta standard de pensionare de 60 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati va ramane in vigoare cel putin pana in anul 2050.

Proiectul se incadreaza in categoria legilor organice, iar in aplicarea dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Constitutie, prima Camera sesizata este Senatul.

2. Prezenta initiativa legislativa cetateneasca nu constituie transpunerea unui document juridic comunitar si nici nu are drept finalitate crearea cadrului juridic necesar punerii directe in aplicare a unui regulament comunitar.

Din aceste considerente, analiza dispozitiilor acesteia urmeaza a fi efectuata numai din perspectiva compatibilitatii cu principiile generale statuate de acquis-ul comunitar dezvoltat in baza art. 6 din Tratatul de la Amsterdam referitor la drepturile si libertatile fundamentale, articol preluat si de recentul Tratat de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, intrat in vigoare la 1 decembrie 2009.

Examinat sub aspectul obiectului de reglementare, proiectul cade sub incidenta documentelor comunitare rezervate politicilor sociale si fortei de munca, domeniu ce a cunoscut in ultimul deceniu, in special in baza recomandarilor Consiliului de la Helsinki din decembrie 1999, o atentie deosebita din partea institutiilor europene si care s-a concretizat in adoptarea unui pachet juridic important, ce dezvolta principiile fundamentale privind egalitatea intre barbati si femei.

Din analiza acestui cadru juridic comunitar se retine ca, desi in domeniile referitoare la dreptul si accesul la angajare, stabilirea conditiilor de munca, formarea si promovarea profesionala etc. exista reglementari ce impun armonizarea pe plan comunitar, in ceea ce priveste stabilirea varstei de pensionare, reglementarea acesteia ramane in continuare un atribut al organelor legiuitoare nationale.

In pofida unor opinii contrare, care sustin existenta unor reglementari comunitare ce impun aplicarea principiului nondiscriminarii si cu privire la varsta de pensionare, precizam ca acestea deriva in principal dintr-o realitate economica imediata si nu au un suport juridic bazat pe un text comunitar expres.

Mai mult decat atat, Directiva 2000/78/CE a Consiliului privind crearea unui cadru general in favoarea tratamentului egal privind ocuparea fortei de munca si conditiile de munca, la pct. 14, prevede expres ca "(14) Prezenta directiva nu aduce atingere dispozitiilor nationale de stabilire a varstei de pensionare", text dezvoltat in cuprinsul art. 6 alin. (2) din directiva, astfel:

"(2) Fara a aduce atingere articolului 2 alineatul (2), statele membre pot sa prevada ca nu constituie discriminare luarea in considerare a criteriului varstei la stabilirea, pentru regimurile profesionale de securitate sociala, a unei varste pentru aderare sau admitere la prestatiile de pensie sau invaliditate [...]."

3. Fara a ne pronunta asupra oportunitatii masurii propuse, aspect care nu intra in competenta legala a Consiliului Legislativ, semnalam faptul ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in cadrul schemelor profesionale de securitate sociala stabileste, la art. 8 alin. (1) lit. f), ca sunt contrare principiului egalitatii de tratament dispozitiile referitoare la varste de pensionare diferite.

De asemenea, la art. 9 al aceluiasi act normativ se stabileste ca dispozitiile contrare principiului egalitatii de tratament din mai multe acte normative, dintre care exemplificam: Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, Legea nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor, Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, urmeaza sa fie modificate pana in data de 30 septembrie 2007, astfel incat sa se asigure aplicarea efectiva a principiului mentionat cel tarziu pana la data de 31 decembrie 2008, in caz contrar prevederile respective devenind inaplicabile.

Precizam ca aceste acte normative au fost deja modificate in acest sens.

In prezent, dispozitiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale prevad varste de pensionare diferite pentru femei si barbati, atingerea varstelor standard de pensionare urmand a se realiza in termen de 13 ani de la intrarea in vigoare a legii.

In aceste conditii, prezentul proiect, desi poate fi promovat, nu este de aplicabilitate imediata, avand in vedere ca, potrivit esalonarii prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, implinirea varstelor standard de pensionare urmeaza sa se realizeze in anul 2014, astfel incat modificarea propusa ar urma sa se aplice dupa aceasta data.

Totodata, semnalam ca Secretariatul General al Guvernului, cu Adresa nr. 15 din 27 ianuarie 2010, a transmis spre avizare Consiliului Legislativ proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii publice, care prevede pentru anul 2030 egalizarea varstei standard de pensionare la barbati si la femei la 65 de ani si abrogarea Legii nr. 19/2000.

4. Din punctul de vedere al normelor de tehnica legislativa, semnalam urmatoarele:

a) la titlul proiectului, pentru rigoarea exprimarii, este necesara reformularea acestuia, astfel:

"Lege pentru completarea art. 41 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale";

b) proiectul trebuie structurat intr-un singur articol, intitulat "Articol unic", cu urmatoarea parte dispozitiva:

"Articol unic. - Dupa alineatul (2) al articolului 41 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:".

Subsecvent, se va reda textul respectivului alineat, marcat doar prin numarul acestuia, fara a se mai mentiona articolul din care face parte.PRESEDINTE,
DRAGOS ILIESCUBucuresti, 1 februarie 2010.

Nr. 72.S-a cerut autentificarea prezentului inscris:DECLARATIESubsemnatele:

1. Ardelean Lia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Arad, Str. Pacurarilor nr. 4-6, judetul Arad, legitimata cu C.I. seria A.R. nr. 328017/13.02.2007, eliberata de SPCLEP Arad, CNP 2590120020017;

2. Craciun Cornelia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Braila, str. Brasoveni nr. 3, judetul Braila, legitimata cu C.I. seria X.R. nr. 172906/13.10.2004, eliberata de Politia Municipiului Braila, CNP 2501125090035;

3. Minca Liliana, cetatean roman, domiciliata in municipiul Bucuresti, Str. Academiei nr. 35-37, sc. B, et. 2, ap. 10, sectorul 1, avand resedinta in municipiul Mangalia, str. Tepes Voda nr. 33, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria I.I. nr. 000310/29.10.2007, eliberata de I.N.E.P., CNP 2690511431514;

4. Alecusan Maria, cetatean roman, domiciliata in municipiul Medias, str. Cronicar Ion Neculce nr. 21, judetul Sibiu, legitimata cu C.I. seria S.B. nr. 163059/06.02.2003, eliberata de Politia Municipiului Medias, CNP 2520627322233;

5. Radovici Anisoara, cetatean roman, domiciliata in municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Oltului nr. 18, judetul Mehedinti, legitimata cu C.I. seria M.H. nr. 233750/07.02.2007, eliberata de SPCLEP Drobeta-Turnu Severin, CNP 2621007250557;

6. Grapini Maria, cetatean roman, domiciliata in municipiul Timisoara, str. Efta Botoca nr. 3, judetul Timis, legitimata cu C.I. seria T.M. nr. 544074/11.08.2006, eliberata de SPCLEP Timisoara, CNP 2541107354739;

7. Baltaretu-Dinica Elena, cetatean roman, domiciliata in municipiul Targu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 25, bl. 25, ap. 3, judetul Gorj, legitimata cu C.I. seria G.Z. nr. 333139/17.02.2009, eliberata de SPCLEP Targu Jiu, CNP 2551128185989;

8. Bordeanu Constanta, cetatean roman, domiciliata in municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bl. C2, sc. 3, et. 6, ap. 92, legitimata cu C.I. seria R.T. nr. 578231/16.07.2008, eliberata de SPCEP S1, biroul nr. 4, CNP 2690221296344;

9. Luchian Petruta-Iulia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Iasi, Str. Amurgului nr. 2, bl. SA1, sc. A, et. 1, ap. 5, judetul Iasi, legitimata cu C.I. seria M.X. nr. 286578/04.06.2002, eliberata de Politia Municipiului Iasi, CNP 2690618221203;

10. Matica Camelia-Emilia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Arad, P-ta Garii nr. 1, bl. A, sc. E, et. 2, ap. 6, judetul Arad, legitimata cu C.I. seria A.R. nr. 190402/02.12.2003, eliberata de Politia Municipiului Arad, CNP 2721030024661;

11. Croitoru Adi, cetatean roman, domiciliata in municipiul Pitesti, Str. Teilor bl. PS6, sc. C, et. 4, ap. 14, judetul Arges, legitimata cu C.I. seria A.S. nr. 235908/04.02.2003, eliberata de Politia Municipiului Pitesti, CNP 2660530034971;

12. Cristea Magdalena, cetatean roman, domiciliata in municipiul Alexandria, Str. Dunarii bl. S1, sc. B, et. 3, ap. 18, judetul Teleorman, legitimata cu C.I. seria T.R. nr. 171758/09.11.2004, eliberata de Politia Municipiului Alexandria, CNP 2770924340046;

13. Tabacaru Dana-Simona, cetatean roman, domiciliata in municipiul Brasov, Bd. Grivitei nr. 77, bl. 1A, sc. A, ap. 32, judetul Brasov, legitimata cu C.I. seria B.V. nr. 098559/05.07.2000, eliberata de Politia Municipiului Brasov, CNP 2570825080064;

14. Graur Camelia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Galati, str. Mihail Sadoveanu nr. 10, bl. G, sc. 4, ap. 63, judetul Galati, legitimata cu C.I. seria G.L. nr. 285775/18.07.2003, eliberata de Politia Municipiului Galati, CNP 2601013030025;

15. Vasile Mariana, cetatean roman, domiciliata in municipiul Calarasi, Str. Progresului nr. 8, bl. A28, sc. 3, ap. 31, judetul Calarasi, legitimata cu C.I. seria K.L. nr. 281231/19.08.2009, eliberata de SPCLEP Calarasi, CNP 2670611510077;

16. Cotenescu Angelica, cetatean roman, domiciliata in municipiul Calarasi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, bl. A26, sc. A2, et. 3, ap. 12, judetul Calarasi, legitimata cu C.I. seria K.L. nr. 209056/12.01.2007, eliberata de SPCLEP Calarasi, CNP 2520625510051;

17. Bucur Raluca-Rodica, cetatean roman, domiciliata in municipiul Buzau, str. Spiru Haret bl. 15C, et. 2, ap. 8, judetul Buzau, legitimata cu C.I. seria X.Z. nr. 407215/24.02.2009, eliberata de SPCLEP Buzau, CNP 2850220100180;

18. Tutanescu Cristina-Nicoleta, cetatean roman, domiciliata in municipiul Bucuresti, sectorul 4, sos. Berceni nr. 37, bl. 106, sc. 2, et. 2, ap. 69, legitimata cu C.I. seria R.D. nr. 600211/31.10.2008, eliberata de SPCEP S4, biroul nr. 2, CNP 2841019440057;

19. Cordea Ileana-Mariana, cetatean roman, domiciliata in comuna Giulesti, satul Berbestii nr. 481, judetul Maramures, legitimata cu C.I. seria M.M. nr. 059126/12.04.2001, eliberata de Politia Municipiului Sighetu Marmatiei, CNP 2860306244509;

20. Puchianu Maria-Monica, cetatean roman, domiciliata in municipiul Targoviste, str. Vasile Florescu bl. 19, sc. C, ap. 54, judetul Dambovita, legitimata cu C.I. seria D.D. nr. 227811/28.06.2004, eliberata de Politia Municipiului Targoviste, CNP 2800707152477;

21. Dragomir Anyta-Bianca, cetatean roman, domiciliata in municipiul Slobozia, Bd. Cosminului nr. 3, bl. U27, sc. B, et. 6, ap. 84, judetul Ialomita, legitimata cu C.I. seria S.Z. nr. 250650/01.06.2009, eliberata de SPCLEP Slobozia, CNP 2880625211187;

22. Manea Maria-Loredana, cetatean roman, domiciliata in municipiul Slobozia, Aleea Parcului bl. H1, sc. D, ap. 69, judetul Ialomita, avand resedinta in municipiul Constanta, bd. Mamaia nr. 304, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria S.Z. nr. 078051/30.08.2002, eliberata de Politia Municipiului Slobozia, CNP 2880814211186;

23. Ciocoiu Marcela, cetatean roman, domiciliata in municipiul Constanta, str. Aleea Constantin Hurmuzache nr. 13, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria K.T. nr. 576189/26.07.2006, eliberata de SPCLEP Constanta, CNP 2590706131237;

24. Taune Dorina, cetatean roman, domiciliata in municipiul Constanta, Str. Pandurului nr. 55, bl. 13, sc. D, et. 4, ap. 73, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria K.T. nr. 620512/27.02.2007, eliberata de SPCLEP Constanta, CNP 2650720131286;

25. Tolea Maria-Ancuta, cetatean roman, domiciliata in comuna Pausesti-Maglasi, satul Valea Cheii, judetul Valcea, legitimata cu C.I. seria V.X. nr. 199858/27.01.2005, eliberata de Politia Orasului Baile Olanesti, CNP 2810228385565,

cunoscand consecintele penale ale unei declaratii nesincere, conform art. 292 din Codul penal, pe propria raspundere declaram urmatoarele:

Am convenit ca, in temeiul Legii nr. 189/1999, republicata in anul 2004, privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, sa constituim Comitetul de initiativa legislativa, in scopul promovarii unui proiect de lege privind pastrarea varstei de 60 ani de pensionare pentru femeile din Romania, cel putin pana in anul 2050.

Mentionam ca suntem cetateni cu drept de vot si ca nu incalcam prevederile art. 2 alin. (2) si (6) din legea mai sus mentionata.

Comitetul de initiativa legislativa a desemnat totodata, cu unanimitate de voturi, ca presedinte pe numita Ardelean Lia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Arad, Str. Pacurarilor nr. 4-6, judetul Arad, legitimata cu C.I. seria A.R. nr. 328017/13.02.2007, eliberata de SPCLEP Arad, CNP 2590120020017.

Tehnoredactat de catre notarul public Homostean Milaciu Ioan Florin, azi, data autentificarii, la sediul Biroului Notarial "LEXUS" din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 20, judetul Alba, in 5 exemplare.Membrii Comitetului de initiativa legislativa1. Ardelean Lia

2. Craciun Cornelia

3. Minca Liliana

4. Alecusan Maria

5. Radovici Anisoara

6. Grapini Maria

7. Baltaretu-Dinica Elena

8. Bordeanu Constanta

9. Luchian Petruta-Iulia

10. Matica Camelia-Emilia

11. Croitoru Adi

12. Cristea Magdalena

13. Tabacaru Dana-Simona

14. Graur Camelia

15. Vasile Mariana

16. Cotenescu Angelica

17. Bucur Raluca-Rodica

18. Tutanescu Cristina-Nicoleta

19. Cordea Ileana-Mariana

20. Puchianu Maria-Monica

21. Dragomir Anyta-Bianca

22. Manea Maria-Loredana

23. Ciocoiu Marcela

24. Taune Dorina

25. Tolea Maria-AncutaROMANIA

Birou Notari Asociati "LEXUS"

Notar public: Homostean Milaciu Ioan Florin

Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 20, judetul Alba

RODCP-2045INCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1.621
anul 2009 luna decembrie ziua 11Subsemnatul, Homostean Milaciu Ioan Florin, notar public in Circumscriptia Judecatoriei Alba Iulia, cu sediul Biroului Notarial "LEXUS" in Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 20, m-am deplasat azi, orele 13,30, la hotelul "Parc" din Alba Iulia, Str. Primaverii nr. 4, judetul Alba, unde in fata mea s-au prezentat:

1. Ardelean Lia, domiciliata in municipiul Arad, Str. Pacurarilor nr. 4-6, judetul Arad, legitimata cu C.I. seria A.R. nr. 328017/13.02.2007, eliberata de SPCLEP Arad, CNP 2590120020017;

2. Craciun Cornelia, domiciliata in municipiul Braila, str. Brasoveni nr. 3, judetul Braila, legitimata cu C.I. seria X.R. nr. 172906/13.10.2004, eliberata de Politia Municipiului Braila, CNP 2501125090035;

3. Minca Liliana, domiciliata in municipiul Bucuresti, Str. Academiei nr. 35-37, sc. B, et. 2, ap. 10, sectorul 1, avand resedinta in municipiul Mangalia, str. Tepes Voda nr. 33, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria I.I. nr. 000310/29.10.2007, eliberata de I.N.E.P., CNP 2690511431514;

4. Alecusan Maria, domiciliata in municipiul Medias, str. Cronicar Ion Neculce nr. 21, judetul Sibiu, legitimata cu C.I. seria S.B. nr. 163059/06.02.2003, eliberata de Politia Municipiului Medias, CNP 2520627322233;

5. Radovici Anisoara, domiciliata in municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Oltului nr. 18, judetul Mehedinti, legitimata cu C.I. seria M.H. nr. 233750/07.02.2007, eliberata de SPCLEP Drobeta-Turnu Severin, CNP 2621007250557;

6. Grapini Maria, domiciliata in municipiul Timisoara, str. Efta Botoca nr. 3, judetul Timis, legitimata cu C.I. seria T.M. nr. 544074/11.08.2006, eliberata de SPCLEP Timisoara, CNP 2541107354739;

7. Baltaretu-Dinica Elena, domiciliata in municipiul Targu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 25, bl. 25, ap. 3, judetul Gorj, legitimata cu C.I. seria G.Z. nr. 333139/17.02.2009, eliberata de SPCLEP Targu Jiu, CNP 2551128185989;

8. Bordeanu Constanta, domiciliata in municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bl. C2, sc. 3, et. 6, ap. 92, legitimata cu C.I. seria R.T. nr. 578231/16.07.2008, eliberata de SPCEP S1, biroul nr. 4, CNP 2690221296344;

9. Luchian Petruta-Iulia, domiciliata in municipiul Iasi, Str. Amurgului nr. 2, bl. SA1, sc. A, et. 1, ap. 5, judetul Iasi, legitimata cu C.I. seria M.X. nr. 286578/04.06.2002, eliberata de Politia Municipiului Iasi, CNP 2690618221203;

10. Matica Camelia-Emilia, domiciliata in municipiul Arad, Piata Garii nr. 1, bl. A, sc. E, et. 2, ap. 6, judetul Arad, legitimata cu C.I. seria A.R. nr. 190402/02.12.2003, eliberata de Politia Municipiului Arad, CNP 2721030024661;

11. Croitoru Adi, domiciliata in municipiul Pitesti, Str. Teilor bl. PS6, sc. C, et. 4, ap. 14, judetul Arges, legitimata cu C.I. seria A.S. nr. 235908/04.02.2003, eliberata de Politia Municipiului Pitesti, CNP 2660530034971;

12. Cristea Magdalena, domiciliata in municipiul Alexandria, Str. Dunarii bl. S1, sc. B, et. 3, ap. 18, judetul Teleorman, legitimata cu C.I. seria T.R. nr. 171758/09.11.2004, eliberata de Politia Municipiului Alexandria, CNP 2770924340046;

13. Tabacaru Dana-Simona, domiciliata in municipiul Brasov, Bd. Grivitei nr. 77, bl. 1A, sc. A, ap. 32, judetul Brasov, legitimata cu C.I. seria B.V. nr. 098559/05.07.2000, eliberata de Politia Municipiului Brasov, CNP 2570825080064;

14. Graur Camelia, domiciliata in municipiul Galati, str. Mihail Sadoveanu nr. 10, bl. G, sc. 4, ap. 63, judetul Galati, legitimata cu C.I. seria G.L. nr. 285775/18.07.2003, eliberata de Politia Municipiului Galati, CNP 2601013030025;

15. Vasile Mariana, domiciliata in municipiul Calarasi, Str. Progresului nr. 8, bl. A28, sc. 3, ap. 31, judetul Calarasi, legitimata cu C.I. seria K.L. nr. 281231/19.08.2009, eliberata de SPCLEP Calarasi, CNP 2670611510077;

16. Cotenescu Angelica, domiciliata in municipiul Calarasi, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, bl. A26, sc. A2, et. 3, ap. 12, judetul Calarasi, legitimata cu C.I. seria K.L. nr. 209056/12.01.2007, eliberata de SPCLEP Calarasi, CNP 2520625510051;

17. Bucur Raluca-Rodica, domiciliata in municipiul Buzau, str. Spiru Haret bl. 15C, et. 2, ap. 8, judetul Buzau, legitimata cu C.I. seria X.Z. nr. 407215/24.02.2009, eliberata de SPCLEP Buzau, CNP 2850220100180;

18. Tutanescu Cristina-Nicoleta, cetatean roman, domiciliata in municipiul Bucuresti, sectorul 4, sos. Berceni nr. 37, bl. 106, sc. 2, et. 2, ap. 69, legitimata cu C.I. seria R.D. nr. 600211/31.10.2008, eliberata de SPCEP S4, biroul nr. 2, CNP 2841019440057;

19. Cordea Ileana-Mariana, domiciliata in comuna Giulesti, satul Berbestii nr. 481, judetul Maramures, legitimata cu C.I. seria M.M. nr. 059126/12.04.2001, eliberata de Politia Municipiului Sighetu Marmatiei, CNP 2860306244509;

20. Puchianu Maria-Monica, domiciliata in municipiul Targoviste, str. Vasile Florescu bl. 19, sc. C, ap. 54, judetul Dambovita, legitimata cu C.I. seria D.D. nr. 227811/28.06.2004, eliberata de Politia Municipiului Targoviste, CNP 2800707152477;

21. Dragomir Anyta-Bianca, domiciliata in municipiul Slobozia, Bd. Cosminului nr. 3, bl. U27, sc. B, et. 6, ap. 84, judetul Ialomita, legitimata cu C.I. seria S.Z. nr. 250650/01.06.2009, eliberata de SPCLEP Slobozia, CNP 2880625211187;

22. Manea Maria-Loredana, domiciliata in municipiul Slobozia, Aleea Parcului bl. H1, sc. D, ap. 69, judetul Ialomita, avand resedinta in municipiul Constanta, bd. Mamaia nr. 304, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria S.Z. nr. 078051/30.08.2002, eliberata de Politia Municipiului Slobozia, CNP 2880814211186;

23. Ciocoiu Marcela, domiciliata in municipiul Constanta, str. Aleea Constantin Hurmuzache nr. 13, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria K.T. nr. 576189/26.07.2006, eliberata de SPCLEP Constanta, CNP 2590706131237;

24. Taune Dorina, domiciliata in municipiul Constanta, Str. Pandurului nr. 55, bl. 13, sc. D, et. 4, ap. 73, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria K.T. nr. 620512/27.02.2007, eliberata de SPCLEP Constanta, CNP 2650720131286;

25. Tolea Maria-Ancuta, domiciliata in comuna Pausesti-Maglasi, satul Valea Cheii, judetul Valcea, legitimata cu C.I. seria V.X. nr. 199858/27.01.2005, eliberata de Politia Orasului Baile Olanesti, CNP 2810228385565,

in calitate de declarante, care, dupa citirea actului, au consimtit la autentificarea lui si au semnat toate cele 5 exemplare.

In temeiul art. 8 lit. b), art. 48 alin. 2 din Legea nr. 36/1995, se declara autentic prezentul inscris.

S-a perceput onorariul de 71,40 lei, din care TVA 11,40 lei, cu B.F. 2.107/2009.Notar public,
Homostean Milaciu Ioan FlorinS-a cerut autentificarea prezentului act:PROCURASubsemnatele:

1. Craciun Cornelia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Braila, str. Brasoveni nr. 3, judetul Braila, legitimata cu C.I. seria X.R. nr. 172906/13.10.2004, eliberata de Politia Municipiului Braila, CNP 2501125090035;

2. Minca Liliana, cetatean roman, domiciliata in municipiul Bucuresti, Str. Academiei nr. 35-37, sc. B, et. 2, ap. 10, sectorul 1, avand resedinta in municipiul Mangalia, str. Tepes Voda nr. 33, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria I.I. nr. 000310/29.10.2007, eliberata de I.N.E.P., CNP 2690511431514;

3. Alecusan Maria, cetatean roman, domiciliata in municipiul Medias, str. Cronicar Ion Neculce nr. 21, judetul Sibiu, legitimata cu C.I. seria S.B. nr. 163059/06.02.2003, eliberata de Politia Municipiului Medias, CNP 2520627322233;

4. Radovici Anisoara, cetatean roman, domiciliata in municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Oltului nr. 18, judetul Mehedinti, legitimata cu C.I. seria M.H. nr. 233750/07.02.2007, eliberata de SPCLEP Drobeta-Turnu Severin, CNP 2621007250557;

5. Grapini Maria, cetatean roman, domiciliata in municipiul Timisoara, str. Efta Botoca nr. 3, judetul Timis, legitimata cu C.I. seria T.M. nr. 544074/11.08.2006, eliberata de SPCLEP Timisoara, CNP 2541107354739;

6. Baltaretu-Dinica Elena, cetatean roman, domiciliata in municipiul Targu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 25, bl. 25, ap. 3, judetul Gorj, legitimata cu C.I. seria G.Z. nr. 333139/17.02.2009, eliberata de SPCLEP Targu Jiu, CNP 2551128185989;

7. Bordeanu Constanta, cetatean roman, domiciliata in municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bl. C2, sc. 3, et. 6, ap. 92, legitimata cu C.I. seria R.T. nr. 578231/16.07.2008, eliberata de SPCEP S1, biroul nr. 4, CNP 2690221296344;

8. Luchian Petruta-Iulia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Iasi, Str. Amurgului nr. 2, bl. SA1, sc. A, et. 1, ap. 5, judetul Iasi, legitimata cu C.I. seria M.X. nr. 286578/04.06.2002, eliberata de Politia Municipiului Iasi, CNP 2690618221203;

9. Matica Camelia-Emilia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Arad, Piata Garii nr. 1, bl. A, sc. E, et. 2, ap. 6, judetul Arad, legitimata cu C.I. seria A.R. nr. 190402/02.12.2003, eliberata de Politia Municipiului Arad, CNP 2721030024661;

10. Croitoru Adi, cetatean roman, domiciliata in municipiul Pitesti, Str. Teilor bl. PS6, sc. C, et. 4, ap. 14, judetul Arges, legitimata cu C.I. seria A.S. nr. 235908/04.02.2003, eliberata de Politia Municipiului Pitesti, CNP 2660530034971;

11. Cristea Magdalena, cetatean roman, domiciliata in municipiul Alexandria, Str. Dunarii bl. S1, sc. B, et. 3, ap. 18, judetul Teleorman, legitimata cu C.I. seria T.R. nr. 171758/09.11.2004, eliberata de Politia Municipiului Alexandria, CNP 2770924340046;

12. Tabacaru Dana-Simona, cetatean roman, domiciliata in municipiul Brasov, Bd. Grivitei nr. 77, bl. 1A, sc. A, ap. 32, judetul Brasov, legitimata cu C.I. seria B.V. nr. 098559/05.07.2000, eliberata de Politia Municipiului Brasov, CNP 2570825080064;

13. Graur Camelia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Galati, str. Mihail Sadoveanu nr. 10, bl. G, sc. 4, ap. 63, judetul Galati, legitimata cu C.I. seria G.L. nr. 285775/18.07.2003, eliberata de Politia Municipiului Galati, CNP 2601013030025;

14. Vasile Mariana, cetatean roman, domiciliata in municipiul Calarasi, Str. Progresului nr. 8, bl. A28, sc. 3, ap. 31, judetul Calarasi, legitimata cu C.I. seria K.L. nr. 281231/19.08.2009, eliberata de SPCLEP Calarasi, CNP 2670611510077;

15. Cotenescu Angelica, cetatean roman, domiciliata in municipiul Calarasi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, bl. A26, sc. A2, et. 3, ap. 12, judetul Calarasi, legitimata cu C.I. seria K.L. nr. 209056/12.01.2007, eliberata de SPCLEP Calarasi, CNP 2520625510051;

16. Bucur Raluca-Rodica, cetatean roman, domiciliata in municipiul Buzau, str. Spiru Haret bl. 15C, et. 2, ap. 8, judetul Buzau, legitimata cu C.I. seria X.Z. nr. 407215/24.02.2009, eliberata de SPCLEP Buzau, CNP 2850220100180;

17. Tutanescu Cristina-Nicoleta, cetatean roman, domiciliata in municipiul Bucuresti, sectorul 4, sos. Berceni nr. 37, bl. 106, sc. 2, et. 2, ap. 69, legitimata cu C.I. seria R.D. nr. 600211/31.10.2008, eliberata de SPCEP S4, biroul nr. 2, CNP 2841019440057;

18. Cordea Ileana-Mariana, cetatean roman, domiciliata in comuna Giulesti, satul Berbestii nr. 481, judetul Maramures, legitimata cu C.I. seria M.M. nr. 059126/12.04.2001, eliberata de Politia Municipiului Sighetu Marmatiei, CNP 2860306244509;

19. Puchianu Maria-Monica, cetatean roman, domiciliata in municipiul Targoviste, str. Vasile Florescu bl. 19, sc. C, ap. 54, judetul Dambovita, legitimata cu C.I. seria D.D. nr. 227811/28.06.2004, eliberata de Politia Municipiului Targoviste, CNP 2800707152477;

20. Dragomir Anyta-Bianca, cetatean roman, domiciliata in municipiul Slobozia, Bd. Cosminului nr. 3, bl. U27, sc. B, et. 6, ap. 84, judetul Ialomita, legitimata cu C.I. seria S.Z. nr. 250650/01.06.2009, eliberata de SPCLEP Slobozia, CNP 2880625211187;

21. Manea Maria-Loredana, cetatean roman, domiciliata in municipiul Slobozia, Aleea Parcului bl. H1, sc. D, ap. 69, judetul Ialomita, avand resedinta in municipiul Constanta, bd. Mamaia nr. 304, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria S.Z. nr. 078051/30.08.2002, eliberata de Politia Municipiului Slobozia, CNP 2880814211186;

22. Ciocoiu Marcela, cetatean roman, domiciliata in municipiul Constanta, str. Aleea Constantin Hurmuzache nr. 13, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria K.T. nr. 576189/26.07.2006, eliberata de SPCLEP Constanta, CNP 2590706131237;

23. Taune Dorina, cetatean roman, domiciliata in municipiul Constanta, Str. Pandurului nr. 55, bl. 13, sc. D, et. 4, ap. 73, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria K.T. nr. 620512/27.02.2007, eliberata de SPCLEP Constanta, CNP 2650720131286;

24. Tolea Maria-Ancuta, cetatean roman, domiciliata in comuna Pausesti-Maglasi, satul Valea Cheii, judetul Valcea, legitimata cu C.I. seria V.X. nr. 199858/27.01.2005, eliberata de Politia Orasului Baile Olanesti, CNP 2810228385565,

in calitate de membri ai Comitetului de initiativa legislativa, constituit conform Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, in temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, in calitate de mandante, prin prezenta imputernicim cu depline puteri pe numita Ardelean Lia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Arad, Str. Pacurarilor nr. 4-6, judetul Arad, legitimata cu C.I. seria A.R. nr. 328017/13.02.2007, eliberata de SPCLEP Arad, CNP 2590120020017, in calitate de presedinte al Comitetului de initiativa legislativa, sa sesizeze Consiliul Legislativ si sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, proiectul de lege, precum si intreaga documentatie aferenta solicitata prevazuta de lege.

In conformitate cu art. 3 alin. (4) din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, anexam prezentei procuri actul de constituire a Comitetului de initiativa legislativa.

In acest scop mandatara noastra, in numele nostru si pentru noi, va intocmi toate formalitatile pentru ducerea la indeplinire a prezentului mandat, care este gratuit, netransmisibil si are valabilitate pana la indeplinirea sau pana la revocarea sa, semnand in numele nostru si pentru noi oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Tehnoredactat de catre notarul public Homostean Milaciu Ioan Florin, azi, data autentificarii, la sediul Biroului Notarial "LEXUS" din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 20, judetul Alba, in 8 exemplare.Mandante1. Craciun Cornelia

2. Minca Liliana

3. Alecusan Maria

4. Radovici Anisoara

5. Grapini Maria

6. Baltaretu-Dinica Elena

7. Bordeanu Constanta

8. Luchian Petruta-Iulia

9. Matica Camelia-Emilia

10. Croitoru Adi

11. Cristea Magdalena

12. Tabacaru Dana-Simona

13. Graur Camelia

14. Vasile Mariana

15. Cotenescu Angelica

16. Bucur Raluca-Rodica

17. Tutanescu Cristina-Nicoleta

18. Cordea Ileana-Mariana

19. Puchianu Maria-Monica

20. Dragomir Anyta-Bianca

21. Manea Maria-Loredana

22. Ciocoiu Marcela

23. Taune Dorina

24. Tolea Maria-AncutaROMANIA

Birou Notari Asociati "LEXUS"

Notar public: Homostean Milaciu Ioan Florin

Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 20, judetul Alba

RODCP-2045INCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1.622
anul 2009 luna decembrie ziua 11Subsemnatul, Homostean Milaciu Ioan Florin, notar public in Circumscriptia Judecatoriei Alba Iulia, cu sediul Biroului Notarial "LEXUS" in Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 20, m-am deplasat azi, orele 13,30, la hotelul "Parc" din Alba Iulia, Str. Primaverii nr. 4, judetul Alba, unde in fata mea s-au prezentat:

1. Craciun Cornelia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Braila, str. Brasoveni nr. 3, judetul Braila, legitimata cu C.I. seria X.R. nr. 172906/13.10.2004, eliberata de Politia Municipiului Braila, CNP 2501125090035;

2. Minca Liliana, cetatean roman, domiciliata in municipiul Bucuresti, Str. Academiei nr. 35-37, sc. B, et. 2, ap. 10, sectorul 1, avand resedinta in municipiul Mangalia, str. Tepes Voda nr. 33, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria I.I. nr. 000310/29.10.2007, eliberata de I.N.E.P., CNP 2690511431514;

3. Alecusan Maria, cetatean roman, domiciliata in municipiul Medias, str. Cronicar Ion Neculce nr. 21, judetul Sibiu, legitimata cu C.I. seria S.B. nr. 163059/06.02.2003, eliberata de Politia Municipiului Medias, CNP 2520627322233;

4. Radovici Anisoara, cetatean roman, domiciliata in municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Oltului nr. 18, judetul Mehedinti, legitimata cu C.I. seria M.H. nr. 233750/07.02.2007, eliberata de SPCLEP Drobeta-Turnu Severin, CNP 2621007250557;

5. Grapini Maria, cetatean roman, domiciliata in municipiul Timisoara, str. Efta Botoca nr. 3, judetul Timis, legitimata cu C.I. seria T.M. nr. 544074/11.08.2006, eliberata de SPCLEP Timisoara, CNP 2541107354739;

6. Baltaretu-Dinica Elena, cetatean roman, domiciliata in municipiul Targu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 25, bl. 25, ap. 3, judetul Gorj, legitimata cu C.I. seria G.Z. nr. 333139/17.02.2009, eliberata de SPCLEP Targu Jiu, CNP 2551128185989;

7. Bordeanu Constanta, cetatean roman, domiciliata in municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bl. C2, sc. 3, et. 6, ap. 92, legitimata cu C.I. seria R.T. nr. 578231/16.07.2008, eliberata de SPCEP S1, biroul nr. 4, CNP 2690221296344;

8. Luchian Petruta-Iulia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Iasi, Str. Amurgului nr. 2, bl. SA1, sc. A, et. 1, ap. 5, judetul Iasi, legitimata cu C.I. seria M.X. nr. 286578/04.06.2002, eliberata de Politia Municipiului Iasi, CNP 2690618221203;

9. Matica Camelia-Emilia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Arad, Piata Garii nr. 1, bl. A, sc. E, et. 2, ap. 6, judetul Arad, legitimata cu C.I. seria A.R. nr. 190402/02.12.2003, eliberata de Politia Municipiului Arad, CNP 2721030024661;

10. Croitoru Adi, cetatean roman, domiciliata in municipiul Pitesti, Str. Teilor bl. PS6, sc. C, et. 4, ap. 14, judetul Arges, legitimata cu C.I. seria A.S. nr. 235908/04.02.2003, eliberata de Politia Municipiului Pitesti, CNP 2660530034971;

11. Cristea Magdalena, cetatean roman, domiciliata in municipiul Alexandria, Str. Dunarii bl. S1, sc. B, et. 3, ap. 18, judetul Teleorman, legitimata cu C.I. seria T.R. nr. 171758/09.11.2004, eliberata de Politia Municipiului Alexandria, CNP 2770924340046;

12. Tabacaru Dana-Simona, cetatean roman, domiciliata in municipiul Brasov, Bd. Grivitei nr. 77, bl. 1A, sc. A, ap. 32, judetul Brasov, legitimata cu C.I. seria B.V. nr. 098559/05.07.2000, eliberata de Politia Municipiului Brasov, CNP 2570825080064;

13. Graur Camelia, cetatean roman, domiciliata in municipiul Galati, str. Mihail Sadoveanu nr. 10, bl. G, sc. 4, ap. 63, judetul Galati, legitimata cu C.I. seria G.L. nr. 285775/18.07.2003, eliberata de Politia Municipiului Galati, CNP 2601013030025;

14. Vasile Mariana, cetatean roman, domiciliata in municipiul Calarasi, Str. Progresului nr. 8, bl. A28, sc. 3, ap. 31, judetul Calarasi, legitimata cu C.I. seria K.L. nr. 281231/19.08.2009, eliberata de SPCLEP Calarasi, CNP 2670611510077;

15. Cotenescu Angelica, cetatean roman, domiciliata in municipiul Calarasi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, bl. A26, sc. A2, et. 3, ap. 12, judetul Calarasi, legitimata cu C.I. seria K.L. nr. 209056/12.01.2007, eliberata de SPCLEP Calarasi, CNP 2520625510051;

16. Bucur Raluca-Rodica, cetatean roman, domiciliata in municipiul Buzau, str. Spiru Haret, bl. 15C, et. 2, ap. 8, judetul Buzau, legitimata cu C.I. seria X.Z. nr. 407215/24.02.2009, eliberata de SPCLEP Buzau, CNP 2850220100180;

17. Tutanescu Cristina-Nicoleta, cetatean roman, domiciliata in municipiul Bucuresti, sectorul 4, sos. Berceni nr. 37, bl. 106, sc. 2, et. 2, ap. 69, legitimata cu C.I. seria R.D. nr. 600211/31.10.2008, eliberata de SPCEP S4, biroul nr. 2, CNP 2841019440057;

18. Cordea Ileana-Mariana, cetatean roman, domiciliata in comuna Giulesti, satul Berbestii nr. 481, judetul Maramures, legitimata cu C.I. seria M.M. nr. 059126/12.04.2001, eliberata de Politia Municipiului Sighetu Marmatiei, CNP 2860306244509;

19. Puchianu Maria-Monica, cetatean roman, domiciliata in municipiul Targoviste, str. Vasile Florescu, bl. 19, sc. C, ap. 54, judetul Dambovita, legitimata cu C.I. seria D.D. nr. 227811/28.06.2004, eliberata de Politia Municipiului Targoviste, CNP 2800707152477;

20. Dragomir Anyta-Bianca, cetatean roman, domiciliata in municipiul Slobozia, Bd. Cosminului nr. 3, bl. U27, sc. B, et. 6, ap. 84, judetul Ialomita, legitimata cu C.I. seria S.Z. nr. 250650/01.06.2009, eliberata de SPCLEP Slobozia, CNP 2880625211187;

21. Manea Maria-Loredana, cetatean roman, domiciliata in municipiul Slobozia, Aleea Parcului bl. H1, sc. D, ap. 69, judetul Ialomita, avand resedinta in municipiul Constanta, bd. Mamaia nr. 304, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria S.Z. nr. 078051/30.08.2002, eliberata de Politia Municipiului Slobozia, CNP 2880814211186;

22. Ciocoiu Marcela, cetatean roman, domiciliata in municipiul Constanta, str. Aleea Constantin Hurmuzache nr. 13, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria K.T. nr. 576189/26.07.2006, eliberata de SPCLEP Constanta, CNP 2590706131237;

23. Taune Dorina, cetatean roman, domiciliata in municipiul Constanta, Str. Pandurului nr. 55, bl. 13, sc. D, et. 4, ap. 73, judetul Constanta, legitimata cu C.I. seria K.T. nr. 620512/27.02.2007, eliberata de SPCLEP Constanta, CNP 2650720131286;

24. Tolea Maria-Ancuta, cetatean roman, domiciliata in comuna Pausesti-Maglasi, satul Valea Cheii, judetul Valcea, legitimata cu C.I. seria V.X. nr. 199858/27.01.2005, eliberata de Politia Orasului Baile Olanesti, CNP 2810228385565,

in calitate de mandante, care, dupa citirea actului, au consimtit la autentificarea lui si au semnat toate cele 8 exemplare, o anexa.

in temeiul art. 8 lit. b), art. 48 alin. 2 din Legea nr. 36/1995, se declara autentic prezentul inscris.

S-a perceput onorariul de 178,50 lei, din care TVA 28,50 lei, cu B.F. 2.106/2009.Notar public,
Homostean Milaciu Ioan Florin

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat