Ordinul nr. 52/2010 privind transportul pacientilor care nu se afla in stare critica efectuat de catre serviciile publice de ambulanta


Nr. 52/55Ministerul Sanatatii

Casa Nationala de Asigurari de SanatateVazand Referatul de aprobare al Ministerului Sanatatii nr. CSA 644 din 25 ianuarie 2010 si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. DG 78 din 25 ianuarie 2010,

avand in vedere prevederile titlului IV "Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:Art. 1. - In sensul prezentului ordin, prin pacienti care nu se afla in stare critica si necesita transport se intelege:

a) pacientii aflati in unitatile sau compartimentele de primiri urgente si care necesita transport la o alta unitate sanitara sau la o alta cladire apartinand unitatii sanitare in care functioneaza unitatea sau compartimentul de primiri urgente, in vederea internarii, investigarii sau efectuarii unui consult de specialitate;

b) pacientii internati in unitatile sanitare publice si care necesita transport interclinic sau la o alta cladire apartinand unitatii sanitare in care sunt internati, in vederea transferului definitiv, a efectuarii unor investigatii ori in vederea efectuarii unor consulturi de specialitate.

Art. 2. - (1) Transportul pacientilor aflati in unitatile sau compartimentele de primiri urgente se efectueaza fara decontarea costului din partea unitatii sanitare publice.

(2) In cazul pacientilor sositi la unitatile sau compartimentele de primiri urgente prin intermediul serviciului public de ambulanta, iar transportul se face cu ajutorul aceleiasi ambulante, decontarea se face prin adaugarea kilometrilor suplimentari la fisa initiala, fara aplicarea unui cost/solicitare pentru noul transport.

(3) In cazul pacientilor care sunt sositi la unitatile sau compartimentele de primiri urgente cu alte mijloace decat cele ale serviciului public de ambulanta sau care sunt sositi prin intermediul serviciului public de ambulanta, iar transportul se face cu alta ambulanta, transportul lor se face completand o fisa noua de solicitare, decontand din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate costul/kilometru, fara aplicarea unui cost/solicitare suplimentara, indiferent de categoria echipajului folosit.

Art. 3. - (1) Transportul interclinic al pacientilor internati in unitatile sanitare se face prin completarea de catre serviciul de ambulanta a unei fise de solicitare. In acest caz, decontarea contravalorii transportului se suporta de catre unitatea sanitara la care se afla internati, la tariful cost/kilometru stabilit de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) nu se aplica un cost/solicitare suplimentara, indiferent de categoria echipajului folosit.

Art. 4. - (1) In cazul unitatilor sanitare detinatoare de ambulante de transport A1 sau A2 se aplica urmatoarele prevederi:

a) unitatea are obligatia organizarii transportului interclinic al pacientilor care nu se afla in stare critica, utilizand ambulanta din dotare cel putin pe durata programului normal de lucru, asigurand si personal de insotire, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

b) unitatea sanitara poate apela serviciul de ambulanta in cazul in care transportul necesita folosirea unei ambulante de categoria B cu echipaj medical din motive bine intemeiate, in acest caz utilizandu-se o fisa-model de solicitare de transport;

c) unitatea sanitara suporta costurile aferente utilizarii ambulantei de tip A1 sau A2 aflate in dotare, din bugetul acesteia.

(2) Este interzisa folosirea la transportul pacientilor a personalului angajat in unitatile sau compartimentele de primiri urgente, cu exceptia situatiei in care transferul se efectueaza la recomandarea acestora sau in cazul existentei unei indicatii medicale consemnate in scris in acest sens si numai daca nu este afectata activitatea medicala din cadrul unitatii sau compartimentului de primiri urgente.

Art. 5. - Serviciilor publice de ambulanta sau unitatilor sanitare publice le este interzis sa solicite plata costului transportului de la pacient sau de la apartinatorii acestuia, pentru categoriile de cazuri nominalizate in prezentul ordin.

Art. 6. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, directiile de sanatate publica, casele de asigurari de sanatate, unitatile sanitare si serviciile publice de ambulanta vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2010.

Art. 8. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii, Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Cseke Attila Nicolae-Lucian Duta

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat