Legea nr. 51/2010, pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. I. - Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, se modifica si se completeaza asa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru indeplinirea serviciului militar ca soldati si gradati voluntari pot fi recrutati si angajati cetatenii cu varste cuprinse intre 18 ani si 45 de ani, care indeplinesc normele si criteriile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."

2. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Modul de selectionare, instruire, specialitatile militare si functiile in care acestia vor fi angajati, precum si modul de tinere a evidentei acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale."

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Gradele militare ale soldatilor si gradatilor voluntari, in ordinea lor ierarhica, sunt: soldat, fruntas, caporal clasa a III-a, clasa a II-a, clasa I."

4. Articolul 6 se abroga.

5. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9. - Soldatii si gradatii voluntari au dreptul sa urmeze, in conditiile legii, orice forma de invatamant din sistemul superior civil si de perfectionare a pregatirii apartinand invatamantului militar sau civil."

6. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Soldatii si gradatii voluntari au dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea sau ingrijirea copilului, pe durata contractului aflat in derulare, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare."

7. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Vechimea in serviciu in calitate de soldat sau gradat voluntar este considerata vechime in serviciul militar si se ia in calcul la stabilirea pensiei, conform prevederilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Soldatii si gradatii voluntari beneficiaza de incadrarea in conditii deosebite, speciale si alte conditii a activitatii pe care o desfasoara sau a locului de munca unde lucreaza, conform legislatiei aplicabile cadrelor militare in activitate. Perioada in care soldatii si gradatii voluntari participa la misiuni in afara teritoriului statului roman se considera dublu la calculul vechimii in serviciul militar.

(3) Stagiul de cotizare realizat in sistemul public de pensii in perioada 24 decembrie 2006 si pana la intrarea in vigoare a prezentei legi constituie vechime in serviciu si se valorifica la stabilirea pensiei conform prevederilor Legii nr. 164/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

8. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19. - (1) Soldatii si gradatii voluntari care au fost trecuti in rezerva sau scosi din evidentele militare in baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a)-e), g), h) si m) beneficiaza de masurile de protectie sociala si reconversie profesionala, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru cadrele militare.

(2) Soldatii si gradatii voluntari trecuti in rezerva sau scosi din evidentele militare in baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. c) si d) beneficiaza gratuit de asistenta medicala si medicamente, in conditiile prevazute la art. 26 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Soldatii si gradatii voluntari incadrati intr-un grad de invaliditate, potrivit prevederilor legale, beneficiaza de pensie de invaliditate, conform prevederilor Legii nr. 164/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

9. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Soldatii si gradatii voluntari sau urmasii acestora, dupa caz, beneficiaza de despagubiri pentru cazurile de invaliditate ori de deces produse ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente, intervenite in timpul si din cauza serviciului militar sau a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare, in conditiile stabilite de lege pentru cadrele militare in activitate. Despagubirile se suporta din bugetul Ministerului Apararii Nationale."

10. La articolul 28, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) retrogradarea din functie;".

11. Dupa articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu urmatorul cuprins:

"Art. 301. - Tinerii care opteaza pentru cariera de soldat si gradat voluntar efectueaza examinarea medicala, gratuit, in cadrul spitalelor si centrelor medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu ale institutiilor cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, cheltuielile fiind suportate de aceste institutii, conform ordinelor conducatorilor acestora."

12. La articolul 35, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) situatiile in care diferenta dintre limita maxima de varsta pana la care soldatii sau gradatii voluntari pot fi recrutati si angajati si varsta pe care acestia o au la expirarea contractului este mai mica de 2 ani. In aceste situatii, contractul se va incheia pana la limita maxima de varsta pana la care soldatii sau gradatii voluntari pot fi recrutati si angajati."

13. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 40. - (1) Soldatii si gradatii voluntari pot fi mutati, in interesul serviciului sau la cerere, dintr-o unitate militara in alta, in aceleasi conditii ca si subofiterii in activitate."

14. La articolul 40, alineatul (3) se abroga.

Art. II. - Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 19 martie 2010.

Nr. 51.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat