Ordinul nr. 1365/2010, privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania

Nr. 453/1.365

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Institutul National de Statistica

Avand in vedere prevederile:
- art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si presedintele Institutului National de Statistica emit urmatorul ordin:

Art. I. - Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.), aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu noile ocupatii din economie, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Presedintele Institutului National de Statistica,
Mihai Constantin Seitan Vergil Voineagu


ANEXA

LISTA
ocupatiilor ce completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romaniaa”‚ 1a”‚Administrator de risc a”‚codul 241519a”‚

a”‚ 2a”‚Analist credite a”‚codul 241520a”‚

a”‚ 3a”‚Asistent medical comunitar a”‚codul 322107a”‚

a”‚ 4a”‚Auditor financiar a”‚codul 241130a”‚

a”‚ 5a”‚Auditor responsabilitate sociala a”‚codul 242322a”‚

a”‚ 6a”‚Consilier presedinte organizatie profesionala nationala a”‚codul 114225a”‚

a”‚ 7a”‚Consilier presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiua”‚codul 114226a”‚

a”‚ 8a”‚Consilier scolar a”‚codul 235903a”‚

a”‚ 9a”‚Coordonator interventii active in atmosfera a”‚codul 211208a”‚

a”‚10a”‚Designer instructional a”‚codul 235904a”‚

a”‚11a”‚Dezvoltator de e-learning a”‚codul 235905a”‚

a”‚12a”‚Dispecer operatiuni de zbor a”‚codul 314510a”‚

a”‚13a”‚Expert poligraf a”‚codul 244513a”‚

a”‚14a”‚Ghid obiectiv cultural a”‚codul 349107a”‚

a”‚15a”‚Injectorist in constructii a”‚codul 712306a”‚

a”‚16a”‚Instructor de aerobic-fitness a”‚codul 347521a”‚

a”‚17a”‚Instructor de dans a”‚codul 347308a”‚

a”‚18a”‚Manager al organizatiei culturale a”‚codul 122954a”‚

a”‚19a”‚Manager de cladire a”‚codul 214908a”‚

a”‚20a”‚Manager de responsabilitate sociala a”‚codul 242324a”‚

a”‚21a”‚Muncitor in taieri structuri cu scule diamantate a”‚codul 712925a”‚

a”‚22a”‚Operator la tratarea si epurarea apelor uzate a”‚codul 916104a”‚

a”‚23a”‚Operator generatoare terestre sonice si cu agent activ de insamantare a”‚codul 818101a”‚

a”‚24a”‚Operator punct de lansare a”‚codul 818102a”‚

a”‚25a”‚Preparator halva a”‚codul 932013a”‚

a”‚26a”‚Presedinte organizatie profesionala nationala a”‚codul 114219a”‚

a”‚27a”‚Presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu a”‚codul 114222a”‚

a”‚28a”‚Psiholog scolar a”‚codul 244514a”‚

a”‚29a”‚Registrator de arhiva electronica de garantii reale mobiliare a”‚codul 411306a”‚

a”‚30a”‚Responsabil al managementului responsabilitatii sociale a”‚codul 242323a”‚

a”‚31a”‚Secretar national organizatie profesionala nationala a”‚codul 114221a”‚

a”‚32a”‚Secretar organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu a”‚codul 114224a”‚

a”‚33a”‚Sef departament/compartiment/presedinte comisie organizatie profesionala, a”‚codul 114227a”‚
a”‚ a”‚filiala judeteana/municipiu a”‚ a”‚

a”‚34a”‚Vicepresedinte organizatie profesionala nationala a”‚codul 114220a”‚

a”‚35a”‚Vicepresedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu a”‚codul 114223a”‚Se inlocuieste denumirea ocupatiei cod 114207 "delegat sindical national" cu denumirea "delegat sindical".
Se inlocuieste denumirea ocupatiei cod 114228 "delegat sindical de intreprindere" cu denumirea "delegat sindical local".
Se muta ocupatia "expert local pe problemele romilor" din grupa majora 2 in grupa majora 4 si i se atribuie codul 423103.
Se muta ocupatia "delegat sindical local" din grupa majora 4 in grupa majora 1 si i se atribuie codul 114228.
Se muta ocupatia "ofiter de punte maritim" din grupa majora 2 in grupa majora 3 si i se atribuie codul 314211.
Se muta ocupatia "ofiter de punte maritim aspirant/ofiter mecanic maritim aspirant/ofiter electrician maritim aspirant" din grupa majora 2 in grupa majora 3 si i se atribuie codul 314212.
Se introduce grupa minora 818 "Operatori de mijloace tehnice de interventii active in atmosfera", respectiv grupa de baza 8181 "Operatori de mijloace tehnice de interventii active in atmosfera", care vor avea urmatoarea descriere: "Operatorii de mijloace tehnice de interventii active in atmosfera utilizeaza in activitatile lor specifice instalatii de lansare, rachete antigrindina, generatoare sonice si generatoare cu agenti activi de insamantare pentru prevenirea, diminuarea sau inlaturarea efectelor daunatoare ale fenomenelor meteorologice periculoase, precum si de crestere a precipitatiilor."

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat