Ordinul 1933/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - Norme Metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar


Art. 1
Sumele rezultate din diminuarea cu 25% a cuantumului brut al drepturilor de natura salariala prevazute la art. 1 si 2 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, inclusiv cuantumul contributiilor de asigurari sociale datorate de angajator aferent acestor sume se achita de catre Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si de catre autoritatile si institutiile publice finantate conform art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv unitatile de invatamant superior de stat si unitatile sanitare publice cu paturi, in contul de venituri al bugetului de stat 20.36.01.20 "Venituri ale bugetului de stat i申 Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010", deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal in raza carora angajatorii sunt luati in evidenta fiscala.

Art. 2
Sumele prevazute la art. 1 se vireaza la bugetul de stat si se declara la organul fiscal competent, prin completarea si depunerea formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc drepturile de natura salariala.

Art. 3
(1) Autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii inregistreaza in contabilitate operatiunile privind reducerile salariale potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planului de conturi pentru institutiile publice si instructiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Monografia privind inregistrarea in contabilitatea autoritatilor si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii a principalelor operatiuni privind reducerile salariale este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

Art. 4
Banca Nationala a Romaniei va inregistra in mod corespunzator operatiunile determinate de aplicarea prevederilor Legii nr. 118/2010, utilizand conturile prevazute de reglementarile contabile aplicabile.


Anexa la normele metodologice - Monografie privind inregistrarea in contabilitatea autoritatilor si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii a principalelor operatiuni privind reducerile salariale


1. Inregistrarea cheltuielilor cu salariile:

1.1. Cheltuieli cu salariile cuvenite angajatilor i申 (1.000 lei x 75% = 750 lei):

641.10.01                = 421
"Cheltuieli cu salariile personalului" "Personal i申 salarii datorate"1.2. Cheltuieli cu salariile cuvenite bugetului de stat i申 (1.000 lei x 25% = 250 lei):

641.10.01                = 4481
"Cheltuieli cu salariile personalului" "Alte datorii fata de buget"/analitic distinct
2. Inregistrarea contributiei de asigurari sociale de stat datorate de angajatori:

2.1. Contributia de asigurari sociale de stat datorata de angajatori la bugetul asigurarilor sociale de stat (750 lei x 20,8%):

6451.10.03.01              = 4311
"Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale" "Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale"2.2. Contributia de asigurari sociale de stat datorata de angajatori, cuvenita bugetului de stat (250 lei x 20,8%):

6451.10.03.01              = 4481
"Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale" "Alte datorii fata de buget"/analitic distinct
3. Inregistrarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori:

3.1. Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajatori la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (750 lei x 5,2%):

6453.10.03.03                          = 4313
"Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale "Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale
de sanatate" de sanatate"3.2. Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajatori la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cuvenita bugetului de stat (250 lei x 5,2%):

6453.10.03.03                         = 4481
"Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale "Alte datorii fata de buget"/analitic distinct
de sanatate"
4. Inregistrarea contributiei pentru concedii si indemnizatii datorate de angajatori:

4.1. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de angajatori la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (750 lei x 0,85%):

6455.10.03.06                         = 4317
"Contributiile angajatorilor pentru concedii si "Contributiile angajatorilor pentru concedii
indemnizatii" si indemnizatii"4.2. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de angajatori, cuvenita bugetului de stat (250 lei x 0,85%):

6455.10.03.06                         = 4481
"Contributiile angajatorilor pentru concedii si "Alte datorii fata de buget"/analitic distinct
indemnizatii"
5. Inregistrarea contributiei de asigurari de somaj datorate de angajatori:

5.1. Contributia de asigurari de somaj datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj (750 lei x 0,5%):

6452.10.03.02                      = 4371
"Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj" "Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj"5.2. Contributia de asigurari de somaj datorata de angajatori, cuvenita bugetului de stat (250 lei x 0,5%):

6452.10.03.02                      = 4481
"Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj" "Alte datorii fata de buget"/analitic distinct
6. Inregistrarea contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori: 6.1. Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajatori la bugetul asigurarilor sociale de stat (750 lei x 0,15%):

6454.10.03.04                          = 4315
"Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca "Contributiile angajatorilor pentru accidente
si boli profesionale" de munca si boli profesionale"6.2. Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajatori, cuvenita bugetului de stat (250 lei x 0,15%):

6454.10.03.04                          = 4481
"Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca "Alte datorii fata de buget"/analitic distinct
si boli profesionale"
7. Plata cotei de 25% din fondul de salarii cuvenita bugetului de stat (1.000 lei x 25%):

4481                        = 560.10.01
"Alte datorii fata de buget"/analitic distinct "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din
venituri proprii"
8. Plata contributiei de asigurari sociale de stat datorate de angajatori:

8.1. Plata contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor sociale de stat (750 lei x 20,8%):

4311                          = 560.10.03.01
"Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale" "Disponibil al institutiilor publice finantate integral
din venituri proprii"8.2. Plata la bugetul de stat a contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor sociale de stat (250 lei x 20,8%):

4481                       = 560.10.03.01
"Alte datorii fata de buget"/analitic distinct "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"
9. Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori:

9.1. Plata contributiei datorate de angajatori la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (750 lei x 5,2%):

4313                             = 560.10.03.03
"Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de "Disponibil al institutiilor publice finantate integral
sanatate" din venituri proprii"9.2. Plata la bugetul de stat a contributiei datorate de angajatori la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (250 lei x 5,2%): 4481 = 560.10.03.03 "Alte datorii fata de buget"/analitic distinct "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"


10. Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii datorate de angajatori:

10.1. Plata contributiei datorate de angajatori pentru concedii si indemnizatii (750 lei x 0,85%):

4317                         = 560.10.03.06
"Contributiile angajatorilor pentru concedii "Disponibil al institutiilor publice finantate integral
si indemnizatii" din venituri proprii"10.2. Plata la bugetul de stat a contributiei datorate de angajatori pentru concedii si indemnizatii (250 lei x 0,85%): 4481 = 560.10.03.06 "Alte datorii fata de buget"/analitic distinct "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"


11. Plata contributiei de asigurari de somaj datorate de angajatori:

11.1. Plata contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj (750 lei x 0,5%):

4371                           = 560.10.03.02
"Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj" "Disponibil al institutiilor publice finantate integral
din venituri proprii"11.2. Plata la bugetul de stat a contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj (250 lei x 0,5%):

4481                         = 560.10.03.02
"Alte datorii fata de buget"/analitic distinct "Disponibil al institutiilor publice finantate integral
din venituri proprii"
12. Plata contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori:

12.1. Plata contributiei datorate de angajatori la asigurarile pentru accidente de munca si boli profesionale (750 lei x 0,15%):

4315                           = 560.10.03.04
"Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca "Disponibil al institutiilor publice finantate integral
si boli profesionale" din venituri proprii"12.2. Plata la bugetul de stat a contributiei datorate de angajatori la asigurarile pentru accidente de munca si boli profesionale (250 lei x 0,15%):

4481                           = 560.10.03.04
"Alte datorii fata de buget"/analitic distinct "Disponibil al institutiilor publice finantate integral
din venituri proprii"
13. Inregistrarea retinerilor din salarii:

 • contributia datorata de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat (750 lei x 10,5%);
 • contributia datorata de angajati la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (750 lei x 5,5%);
 • contributia datorata de angajati la bugetul asigurarilor pentru somaj (750 lei x 0,5%);
 • impozit pe venitul din salarii (venit baza de calcul x 16%)

  421                      = %
  "Personal i申 salarii datorate" 4312
  "Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale"

  4314
  "Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de
  sanatate"

  4372
  "Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj"

  444
  "Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi"  14. Plata contributiilor si a impozitului retinute de la angajati:
  %                       = 560.10.01
  4312 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"
  "Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale"

  4314
  "Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate"

  4372
  "Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj"

  444
  "Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi"  15. Plata salariilor nete cuvenite angajatilor:
  421               = 560.10.01
  "Personal i申 salarii datorate" "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"  NOTA: Sumele aferente inregistrarilor contabile din prezenta monografie sunt cu titlu de exemplu.
 • Servicii pentru Angajatori

  Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
  Sunt Angajator

  Servicii pentru Salariati

  Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
  Sunt Salariat