Hotararea nr. 737/2010, privind Metodologia de recalculare a pensiilor speciale


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.Art. 1. - Prezenta hotarare a Guvernului are ca obiect de reglementare stabilirea metodologiei de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.

Art. 2. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pensiile de serviciu, stabilite in baza legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate in plata, se recalculeaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizand-se algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si respectand metodologia din prezenta hotarare.

Art. 3. - (1) In cazul persoanelor carora la data stabilirii pensiei de serviciu li s-a determinat si punctajul mediu anual in sistemul public, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul procesului de recalculare li se atribuie acel punctaj mediu anual si cuantumul pensiei din sistemul public corespunzator acestuia.

(2) Pensiile de serviciu care, potrivit legii speciale in baza carora au fost stabilite, au regimul unei pensii anticipate sau anticipate partiale si pentru care, la data stabilirii acestora, li s-a calculat punctajul mediu anual in sistemul public, devin pensii pentru limita de varsta si se recalculeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin eliminarea diminuarii, dupa caz, precum si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.

Art. 4. - (1) In situatia persoanelor carora, la data stabilirii pensiei de serviciu, nu li s-a calculat punctajul mediu anual in sistemul public intrucat nu erau indeplinite conditiile de varsta si/sau de stagiu de cotizare prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, recalcularea se efectueaza considerandu-se a fi indeplinite aceste conditii.

(2) In cazul pensiilor de serviciu prevazute la alin. (1) se determina punctajul mediu anual, in sistemul public, corespunzator categoriei de pensie stabilita in baza legii cu caracter special.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) pensiile de serviciu anticipate care devin pensii pentru limita de varsta, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 119/2010, si pentru care se determina punctajul mediu anual corespunzator pensiei pentru limita de varsta.

Art. 5. - (1) Recalcularea pensiilor de serviciu, prin determinarea punctajului mediu anual in sistemul public, se face pe baza documentelor existente in dosarele de pensii.

(2) La determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza:

a) stagiul complet de cotizare, in functie de data nasterii, prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum este detaliata in anexa nr. 9 - Varstele standard de pensionare si stagiile minime si complete de cotizare in functie de data nasterii - la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) stagiile de cotizare prevazute la art. 43 sau, dupa caz, la art. 47 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) stagiile totale de cotizare necesare prevazute in anexele nr. 4 si 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art. 44 din aceasta lege.

(3) In cazul in care la stabilirea pensiei de serviciu s-au avut in vedere perioade realizate in alte sisteme de asigurari sociale, neintegrate in sistemul public, punctajul mediu anual se determina tinand cont de prevederile art. 194 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) La determinarea punctajului mediu anual se valorifica numai perioadele realizate pana la data stabilirii sau, dupa caz, a recalcularii pensiei de serviciu in baza legii speciale.

Art. 6. - (1) La recalcularea pensiilor de invaliditate, stabilite doar in baza unor legi speciale, si pentru care nu s-a determinat punctajul mediu anual in sistemul public, nefiind indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, stagiul potential se determina cu respectarea prevederilor art. 59 sau art. 60 din aceeasi lege.

(2) In cazul persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decat jumatate din stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta, prevazut in tabelul nr. 3 din cuprinsul art. 57 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, stagiul potential se determina ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar.

(3) Stagiul potential rezultat prin aplicarea prevederilor alin. (2) nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditatii pana la implinirea varstei standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum este detaliata in anexa nr. 9 la Normele aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In cazul pensiilor prevazute la alin. (1), data ivirii invaliditatii este cea prevazuta in decizia medicala initiala de incadrare in grad de invaliditate.

(5) Perioada in care o persoana a beneficiat de pensie de invaliditate, numai in baza legii cu caracter special, si careia nu i s-a determinat punctajul mediu anual in sistemul public, nefiind indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nu constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in intelesul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) din aceeasi lege.

Art. 7. - Pensiile de urmas prevazute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 se recalculeaza, dupa caz, din:

a) pensia pentru limita de varsta, recalculata in baza prevederilor prezentei hotarari;

b) pensia de invaliditate gradul I, recalculata in baza prevederilor prezentei hotarari, in cazul in care, la data decesului, sustinatorul era beneficiarul unei pensii de invaliditate de orice grad;

c) pensia de invaliditate gradul I, stabilita conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, considerandu-se indeplinite conditiile de acordare ale acestei categorii de pensie, in cazul pensiilor de urmas stabilite conform prevederilor art. 68 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. - Drepturile de pensie de serviciu recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 si ale prezentei hotarari se acorda pe baza deciziei de recalculare emise de catre casele teritoriale de pensii in evidenta carora se afla beneficiarii pensiilor de serviciu.

Art. 9. - (1) Potrivit dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 119/2010, prevederile prezentei hotarari se aplica si in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensii de serviciu se stabilesc incepand cu data intrarii in vigoare a legii.

(2) In cazul persoanelor prevazute la alin. (1), casele teritoriale de pensii emit atat decizia de pensie de serviciu stabilita in baza legii speciale, cat si decizia de recalculare a acesteia.

(3) Decizia prin care se stabileste pensia de serviciu nu produce efecte sub aspectul acordarii cuantumului pensiei rezultat din aplicarea prevederilor legii speciale.

(4) Cuantumul pensiei rezultat in urma recalcularii este cel care se acorda si se plateste beneficiarului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10. - Modelul deciziei de recalculare se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

Art. 11. - Pensiile de serviciu care au facut obiectul unor cauze solutionate prin hotarari definitive si irevocabile ale instantelor de judecata vor avea regimul juridic stabilit de Legea nr. 119/2010 si de prezenta hotarare.

Art. 12. - Pensiile recalculate conform prevederilor Legii nr. 119/2010, precum si in baza prezentei hotarari devin pensii in intelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale carei reglementari le sunt aplicabile.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mihai Constantin Seitan
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 737.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat