OUG nr. 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate


Luand in considerare necesitatea incadrarii in sumele alocate cu destinatia cheltuieli de personal in sistemul de asigurari sociale de sanatate, respectiv Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate,
in vederea luarii de masuri imediate cu impact asupra bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu efecte pe termen mediu si lung, in scopul reducerii riscului unui dezechilibru bugetar major,
intrucat nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea consecinte negative asupra incadrarii in cheltuielile de personal in sistemul de asigurari sociale de sanatate,
deoarece aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amanare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor masuri in vederea evitarii disfunctionalitatilor cu privire la imposibilitatea platii drepturilor salariale ale personalului din sistemul de asigurari sociale de sanatate.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
Numarul maxim de posturi din sistemul de asigurari sociale de sanatate este de 3.281, dintre care 241 de posturi pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, inclusiv presedintele, si 3.040 de posturi pentru casele de asigurari de sanatate, repartizate, in conditiile legii, de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Art. 2
(1) Incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la art. 1 se realizeaza cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual si functionarilor publici in cazul reorganizarii institutiilor publice. (2) Incetarea contractelor de munca sau a raporturilor de serviciu ale personalului din sistemul de asigurari sociale de sanatate, ca urmare a reducerii numarului maxim de posturi, se face cu respectarea procedurilor legale si a termenelor de preaviz aplicabile fiecarei categorii de personal.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat