HG nr. 264/2009 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2009
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 134/2008, si al art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in
Romania, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Prezenta hotarare stabileste un numar de 8.000 de autorizatii de munca ce vor fi eliberate in anul 2009 strainilor care doresc sa se incadreze in munca sau sa presteze munca in Romania in baza deciziei de detasare a unui angajator persoana juridica straina, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 134/2008.

Art. 2
In situatia In care numarul cererilor pentru eliberarea de autorizavi de munca este mai mare decat numarul stabilit la art. 1, acesta poate fi suplimentat prin hotarare a Guvernului, in baza unui memoriu justificativ, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat