• Jurisprudenta dr. Muncii

    Jurisprudenta Dreptul Muncii

Jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la Óncheierea, executarea, modificarea, suspendarea si Óncetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de Codul muncii, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit Codului muncii.
Aceste conflicte se solutioneaza Ón fata instantei de judecata.
Instantele competente sa judece conflictele de drepturi sunt Tribunalele, iar Ón faza de apel, Curtile de Apel.

NIMC

Consultatii Juridice

Nimic

Stiri si Evenimente

Nimic

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat