Plata catre reclamant a trei salarii medii pe unitate pentru decesul sotiei sale

Hotararea nr. 158/Ap din 12.12.2013 , Pronuntata de Curtea de Apel BRASOV

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Obligatia acordarii de zile consecutive de repaus saptamanal. Unitatea lucreaza in mod continuu 6 zile pe saptamana
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Neplata orelor suplimentare de catre angajator
Neplata drepturi salariale restante. Solutii pentru recuperarea acestora
Neplata salariului timp de 6 luni motiv de concediere?
Refuzul angajatorului de a acorda concediu fara plata pentru formare profesionala
Formare profesionala. Clauza privind plata unei sume de bani in caz de demisie
Delegarea in mod abuziv de catre angajator
Neplata diurnei, intrucat se plateste indemnizatie de mobilitate

Asupra apelului de fata:

 Constata ca prin sentinta civila nr. 1104/2013, Tribunalul Brasov a admis actiunea formulata de reclamantul V.N.G., in contradictoriu cu parata S.C. I  S.A. si a obligat parata S.C. I S.A. la plata catre reclamant a trei salarii medii pe unitate pentru decesul sotiei sale, V.D.
A respins cererea reclamantului de acordare a cheltuielilor de judecata.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut urmatoarele:
Prin actiunea formulata, inregistrata pe rolul Tribunalului Brasov la data de 27.03.2013, sub nr. 3209/62/2013 contestatorul V.N.G.  a chemat in judecata pe parata S.C. I S.A.,  solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna: obligarea paratei la plata catre reclamant a trei salarii medii pe unitate pentru functia de sef compartiment/atelier, suma neimpozabila,  datorata pentru decesul sotiei, D.V., din anul 2010.
Reclamantul V.N.G. este angajatul paratei S.C. I S.A. Brasov, asa cum rezulta din legitimatia nr. 90939/07.03.2013, aflata la fila 5 din dosar.
Reclamantul s-a adresat societatii cu o cerere  in data de 23.10.2012 prin care a solicitat  ajutorul de inmormantare pentru decesul sotiei sale, D.V., care s-a produs in data de 10.11.2010. (f. 8 si 129)
Analizand cererea  formulata de reclamant, societatea a considerat ca aceasta nu a fost formulata in termen rezonabil, intelegand prin aceasta fie in perioada inhumarii, fie in perioada imediat urmatoare inhumarii decedatei, fapt pentru care a considerat cererea nemotivata.
         Instanta a retinut ca reclamantul a formulat prezenta actiune in temeiul prevederilor Contractului colectiv de munca la nivel de ramura constructii de masini valabil pentru anii 2008-2010 nr.710/02/18.01.2008 inregistrat la M.M.F.E.S. precum si a prevederilor in materie a Codului Muncii.
La capitolul  V din C.C.M. mai sus mentionat,  sub titlul ,,Masuri de protectie sociala” sunt prevazute  ajutoarele materiale la plata carora angajatorul s-a obligat la negocierea acestui contract, astfel :
Conform art.116, alin 1,,in afara  ajutoarelor  prevazute de lege la care au dreptul, salariatii vor beneficia de urmatoarele ajutoare: (…)
b) cel putin de  trei salarii medii pe unitate, platite de unitate  la decesul sotului  sau sotiei, ori la decesul unei rude  de gradul  I - parinti, copii - aflate  in intretinerea salariatului in baza documentelor doveditoare
”.
Instanta retine ca din continutul   articolului nr.116 citat, nu reiese ca partenerii sociali au avut in vedere un anume termen inlauntrul caruia cel in cauza poate solicita ajutorul de inmormantare, iar in situatia in care nu a solicitat in termenul stabilit ajutorul de deces,  pierde acest drept. Prin urmare, reclamantul avea dreptul sa solicite acordarea acestui drept salarial in termenul de 3 ani prevazut de dispozitiile art. 268 alin. 1 lit. c din Codul muncii.
Impotriva acestei sentinte a formulat, in termen, motivat, parata S.C. I SA. In motivarea apelului se reitereaza apararile expuse la fond in sustinerea prescriptiei dreptului material la actiune.
Se sustine ca in mod gresit instanta de fond a retinut ca, in raport cu dreptul pretins, sunt aplicabile dispozitiile art. 268 alin. 1 lit. c in loc de art. 268 alin. 1 lit. e  Codul muncii. Termenul de solicitare a ajutorului de inmormantare este de 6 luni de la data decesului si nu de 3 ani, nefiind un drept salarial. Acest ajutor trebuie solicitat in concordanta cu insasi denumirea sa. In subsidiar se arata ca cererea de ajutor material inaintata de reclamant a fost depusa si inregistrata la S.C. I S.A. sub nr. 190/23 noiembrie 2012. la data depunerii actiona Actul aditional nr. 2/martie 2011 la CCM unic la nivelul Ramurii Constructii de Masini. Documentul precizeaza ca in cazul decesului sotiei/sotului sau a unei rude de gradul I aflate in intretinerea salariatului, angajatul va primi un ajutor in valoare de un salariu mediu lunar pe unitate. Trebuie sa tina totusi seama de data la care acesta a depus reclamatia, astfel incat SC I SA sa nu fie obligata la plata catre reclamant a trei salarii medii pe unitate, dupa cum este stipulat in sentinta civila a Tribunalului Brasov.
Intimatul sustine in intampinare ca a formulat cererea pentru acordarea ajutorului de inmormantare si a inregistrat-o la apelanta sub nr. 102/23 octombrie 2012.
Solicita a se pastra sentinta si expune critici la adresa conducerii societatii apelante.
Analizand apelul formulat, instanta constata ca acesta este fondat.
Instanta de fond a interpretat si aplicat gresit prevederile art. 116 din CCM la nivel de ramura constructii de masini pe anii 2008 – 2010, aplicabil si apelantei.
Termenele prevazute de art. 268 din Codul muncii, trebuie aplicate cu respectarea prevederilor contractuale ale partilor din CCM, cand se tinde la valorificarea unor drepturi rezultate de clauzele cuprinse in CCM. Remarca instantei de fond in sensul aplicarii termenului general de prescriptie, pe motiv ca, pentru valorificarea dreptului de ajutor pentru deces partile semnatare ale CCM nu au prevazut un termen de solicitare, nu este in spiritul legii. Nu este impetuos necesar a se stipula in CCM acest termen atata timp cat natura dreptului permite incadrarea intr-una din prevederile art. 268 Codul muncii. In speta, nu se pretindea un drept salarial inteles in conformitate cu dispozitiile art. 160 din Codul muncii (salariul cuprinde: salariul de baza, sporuri si adaosuri la salariu), ci un ajutor material ce este reglementat de parti la capitolul V din CCM, ca masura de protectie speciala si nu ca drept salarial. ( drepturile salariale sunt reglementate la capitolul III din CCM la nivel de ramura constructii de masini nr. 710/2008).
Legiuitorul, reglementand sporurile, adaosurile la salarii ca drepturi salariale, a retinut implicit natura acestora, scopul lor, avand caracter permanent, repetitiv in cursul unui an sau din an in an, cu ocazia anumitor evenimente (de ex: primele de vacanta, bonificatia de sfarsit de an, prima de Pasti, Craciun etc.).
Dreptul pretins in speta este cu destinatie expresa, unica, nu are caracter repetitiv, putand fi acordat o singura data sau niciodata, in cazul in care pe durata derularii CIM al angajatului nu intervine decesul unei rude de gradul I a acestuia. De aceea, se justifica aplicarea art. 268 lit. e Codul muncii ce permite exercitarea dreptului material la actiune in 6 luni de la data decesului rudei de gradul I, fiind vorba de valorificarea unui drept rezultat din clauzele contractului colectiv de munca si nu de un drept salarial prescriptibil in 3 ani,conform art. 268 alin. 1 litera c din C. Muncii.
Pentru aceste considerente, instanta va admite apelul, in baza art. 480 alin.2 Noul Cod de procedura civila si va schimba in tot sentinta in sensul respingerii cererii de chemare in judecata ca prescrisa.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat