Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut


Competenta de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de incetare a contractului de munca

Hotararea nr. 3 din 14.01.2014 , Pronuntata de Tribunalul SIBIU

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Cumul de contracte de munca, cu depasirea a numarului de 48 ore/saptamana
Mutarea functionarului public pe alta functie, impotriva vointei acestuia. Refuzul semnarii fisei postului
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Instanta competenta in cazul unor litigii de munca. Obligatia de a presta munca ulterioara formarii profesionale
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata

Prin contestatia promovata la Tribunalul Sibiu, contestatorul B. R.-M. a cerut, in contradictoriu cu intimata SC U. SRL, anularea Deciziei  nr. 1 din 30.05.2013, cu obligarea intimatei la desfacerea contractului de munca conform ar.55 lit. b C. muncii si suportarea cheltuielilor de judecata.

Intimata, prin intampinare s-a opus admiterii contestatiei.
In ce priveste competenta de solutionare a prezentei cauze:
Potrivit art. 284 alin. (2) C. muncii cererile referitoare la conflictele de munca se adreseaza instantei competente in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul. Textul, prin termenii imperativi pe care isi intrebuinteaza, a instituit, in domeniul conflictelor de munca, un caz de competenta teritoriala exclusiva, si nu alternativa, astfel incat partile nu au posibilitatea de a stabili competenta altei instante.   
Alegerea instantei revine reclamantului numai in cazurile de competenta teritoriala alternativa (art. 12 C. proc. civ.).


Notiunea de domiciliu trebuie interpretata intr-un sens mai larg, interesand atat locuinta statornica si principala a reclamantului, cat adresa unde locuieste efectiv. Domiciliul unei persoane fizice este acolo unde isi are locuinta statornica sau principala.

Din punct de vedere procesual, dispozitiile art. 284 alin. 2 din Codul muncii trebuie interpretate in sensul ca prin domiciliu se intelege acela pe care o persoana si l-a stabilit in fapt, in localitatea unde traieste si munceste deoarece scopul dispozitiilor legale referitoare la domiciliu, asa cum rezulta din continutul art. 85 si urm. C. proc. civ., este acela ca partile aflate in litigiu sa poata fi instiintate de existenta procesului, pentru a da eficienta dreptului lor la aparare. Mai mult decat atat, normele din Codul muncii care reglementeaza competenta teritoriala, potrivit carora instanta competenta este cea in raza careia se afla domiciliul reclamantului, reprezinta o derogare de la dispozitiile dreptului comun, derogare prin care se urmareste facilitarea accesului la justitie al acestuia.
In termenii art.269 C. muncii si art. 210 din Lg. nr.62/2011 a dialogului social: art. 210.
  Cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca se adreseaza instantei judecatoresti competente in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul. Art. 269(1) Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor stabilite conform Codului de procedura civila. (2) Cererile referitoare la cauzele prevazute la alin. (1) se adreseaza instantei competente in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul.
In speta, in cadrul contestatiei cu care a investit instanta, reclamantul a indicat  domiciliul sau  din Galati, str. Romana nr.8 bloc LC 4 ap.97(fila 1 doar), astfel ca in termenii art. 284 C. muncii, competenta sa solutioneze contestatia nu este aceasta instanta, ci este Tribunalul Galati.
Ca urmare, in termenii art. 107 si urm. C. pr. civ.  si 284 C. muncii, raportat la art. 129 si urm. C.pr.civ., s-a declinat competenta de solutionare a contestatiei in favoarea Tribunalului Galati.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat