Accident mortal la locul de munca

Hotararea nr. 728/CA din 06.04.2011 , Pronuntata de Tribunalul BIHOR

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Reducerea normei de munca cu pauza de masa. Zilele de repaus saptamanal
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Cumul de contracte de munca, cu depasirea a numarului de 48 ore/saptamana
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata

Prin sentinta nr. 728/CA/2011 pronuntata de Tribunalul Bihor, s-a respins ca neîntemeiata cererea formulata de catre reclamanta SC C. P.M. SRL împotriva paratilor I.T. .M. si M.M.F.P.S. – INSPECTIA MUNCII.

Pentru a hotarî astfel , instanta a retinut ca :
Prin procesul verbal de cercetare nr. 114090/04.05.2009 încheiat de ITM s-au stabilit împrejurarile si cauzele care au condus la producerea evenimentului asigurat, reglementarile legale încalcate, raspunderile si masurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si pentru determinarea caracterului accidentului.
Din probele administrate în cauza, rezulta ca numitul A.N. lucrator la SC C.P.SRL a suferit, la locul de munca, un traumatism cranio cerebral acut deschis, cu multiple fracturi de neurocraniu si viscero craniu, decedand în drum spre spital.
Evenimentul s-a produs la data de 11.03.2009, în jurul orei 1310 , cu ocazia executarii „Proiectului de marire a capacitatii de productie a cuptorului de clincher la 4.300 t/zi”, la montarea unei schele metalice la cota +17, la SC H.SA . situata în localitatea C.
Mecanismul de producere a accidentului , necontestat de nici o parte din proces, a fost urmatorul:
In data de 11.03.2009, una din echipele SC  E. SA a efectuat lucrari de recuperare a suportilor metalici de sustinere a zidariei interioare din ciclonul 3B, aflat la cota + 40 m suporti formati din segmente metalice de aproximativ 2 m lungime.
In vederea efectuarii lucrarilor, a fost confectionata o podina din lemn, cu o zi înainte, însa aceasta nu acoperea în totalitate interiorul ciclonului, avand din loc în loc goluri între podina si peretele ciclonului, astfel cum se poate observa si din fotografiile depuse la dosar.
Recuperarea suportilor se facea prin taierea segmentelor de 2 m lungime de pe peretele ciclonului, urmata de taierea lor în doua bucati si apoi evacuarea acestora printr-o fereastra din peretele ciclonului, urmand sa fie depozitate pe platforma si apoi transportate la sol.
In acelasi timp, echipa de lucratori a reclamantei monta o schela metalica, la Turnul de cicloane, pe platforma cotei +17 m, pentru a continua lucrarile începute, în urma solicitarii SC H. SA ..
In jurul orei 1310  , ultimul segment de circa 2 m lungime a fost taiat de pe peretele ciclonului, însa acesta nu s-a desprins în întregime, motiv pentru care a fost taiat în jumatate, o bucata fiind scoasa pe fereastra afara, iar cealalta bucata ramasa s-a desprins de pe peretele ciclonului si a cazut prin golul existent în podina de lemn, între podina si peretele ciclonului, ajungand pana la platforma cotei + 17 m , unde l-a lovit în cap pe numitul A. N. care desi purta casca de protectie a fost accidentat mortal.
Cauza producerii evenimentului o constituie, în opinia instantei, amenajarea necorespunzatoare a locului de munca de catre cele 3 societati comerciale implicate.
Astfel, instanta constata ca în acelasi loc de munca – Turnul de cicloane  apartinand SC H.  SA -  si-au desfasurat activitatea lucratori din cele doua societati comerciale. La cota + 40 m se aflau lucratorii SC E. SRL, iar la cota + 17 m, exact sub platforma de la cota + 40, se aflau lucratorii reclamantei care montau o schela metalica, ambele echipe avand folosind aceeasi cale de acces la platforme, conform traiectoriei piesei de fier si declaratiilor martorilor.
Din declaratiile martorilor rezulta ca lucratorii reclamantei au început sa monteze schela metalica, în jurul orei 1300,  ei urcand manual profilele metalice care urmau sa formeze schela, la etajul 1 al Turnului de cicloane. Schela a fost data apoi din mana în mana pana la locul unde trebuia montata, de la cota +10 m pana la cota + 17 m.
Instanta retine ca lucratorii reclamantei aveau casca de protectie, însa alte masuri de protectie a acestora nu s-au luat, desi ar fi fost necesara protejarea lor în conditiile în care deasupra lucratorilor, la o înaltime considerabila, cota + 40 m, se taiau bucati mari de fier , existand riscul caderii lor, mai ales ca podina de lemn construita la acea cota prezenta goluri.
Nu poate fi retinuta apararea reclamantei în sensul ca singura culpabila de producerea evenimentului era SC E. SRL, care nu a luat toate masurile de protectie, respectiv a efectuat o podina defectuoasa, cu goluri, care a permis caderea bucatei de fier.
In acest sens, sunt de retinut dispozitiile art.  7 alin. 5 din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca, potrivit carora, ambele societati comerciale trebuiau sa coopereze în vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena în munca, luand în considerare natura activitatilor desfasurate si sa îsi coordoneze actiunile în vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, respectiv sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale si pe lucratorii lor.
Reclamanta nu putea pur si simplu sa îsi trimita lucratorii la acel loc de munca si sa nu ia nici o masura fata de faptul ca lucratorii celeilalte societati comerciale efectuau lucrari cu risc ridicat de accident, aproximativ 30 m mai sus. Ea avea obligatia legala sa îsi coordoneze actiunile cu cele ale SC E. SRL.
In mod corect s-a retinut în procesul de cercetare faptul ca reclamanta si-a încalcat obligatia prevazuta de art. 13 lit. a din Legea nr. 319/2006, respectiv :  sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea si sanatatea în munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de îmbolnavire profesionala a lucratorilor.
In executarea obligatiei de mai sus, se mai retin si dispozitiile pct. 10 din HG nr. 1091/2006 care prevede masurile pe care angajatorul trebuie sa le ia în zonele periculoase. Astfel, daca locurile de munca includ zone periculoase în care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte, aceste zone trebuie sa fie prevazute, în masura în care este posibil, cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati în aceste zone . De asemenea, trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda în zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie marcate clar.
Or, reclamanta si-a lasat lucratori sa patrunda în zonele periculoase, fara a le marca clar, în scopul atentionarii lucratorilor, si fara  a lua masuri de protejare a lor. Mai mult, acestia folosind acelasi loc de acces spre platforme ca si lucratorii SC E. SRL, au fost expusi riscului caderii obiectelor de metal, în gol, nefiind luata nici o masura de protejare, de oprire dintr-o eventuala  cadere a unei bucati de fier. Dovada sta faptul ca bucata de fier a cazut liber pana la cota + 17 m.
Este evidenta absenta coordonarii actiunilor în vederea protectiei lucratorilor între cele doua societati comerciale, ceea ce a dus la o proasta amenajare a santierului si, apoi , la producerea accidentului de munca.
Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca temeinic si legal procesul verbal de cercetare, respectiv retinerea ca persoana raspunzatoare de încalcarea reglementarilor legale a reclamantei, pentru amenajarea necorespunzatoare a locului de munca.
In mod corect s-a retinut si caracterul evenimentului produs de accident de munca mortal, acesta avand loc în timpul procesului de munca, persoana obligata sa înregistreze accidentul de munca fiind reclamanta, în calitate de unitate la care a fost angajata victima, în temeiul art. 136 alin. 1 din HG nr. 1425/2006.
Fata de concluzia privind persoana responsabila de producerea evenimentului, instanta apreciaza ca întemeiate masurile dispuse de catre parat prin procesul verbal de cercetare, respectiv prelucrarea procesului verbal de cercetare de catre reclamanta si obligatia raportarii modului de realizare a masurilor.
Pentru aceste considerente, în temeiul art. 18 din legea nr. 554/2004, instanta va respinge ca neîntemeiata cererea formulata de reclamanta.
In temeiul art. 274 C.p.c, avand în vedere caderea în pretentii a reclamantei, va respinge cererea acesteia privind obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

Definitiva si irevocabila prin nerecurare.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat