Pensii. Venituri obtinute prin acord global

Hotararea nr. 885 din 22.05.2013 , Pronuntata de Tribunalul BAC?U

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna

Prin cererea înregistrata sub nr. 1211/110/2012 reclamanta D.C.  a chemat în judecata C.J.P. Bacau pentru ca aceasta sa fie obligata sa procedeze la recalcularea drepturilor de pensie cu luarea în considerarea a veniturilor obtinute în perioada 1974-1990 în acord global.

Reclamanta a invocat în sustinerea cererii Decizia nr. 19/17.10.2011 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Prin cererea precizatoare depusa la data de 10.05.2012 reclamanta a solicitat valorificarea adeverintei nr. 135/23.04.2008 emisa de I.P.J. Bacau din care rezulta ca s-a achitat CAS de 15% si din veniturile obtinute în acord, si nu numai din salariul tarifar.
Prin întampinare, parata a invocat exceptia tardivitatii depunerii actiunii avand în vedere ca drepturile de pensie au fost stabilite prin decizia nr. 82765/01.07.2005 iar reclamanta nu a contestat aceasta decizie în termen legal.  Pe fond, parata a solicitat respingerea cererii avand în vedere ca potrivit art. 107 al. 3  din Legea 263/2010 pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor, prevazute de lege, stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acestora. Sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica potrivit art. 165 al. 2 din Legea 263/2010 sunt prevazute în anexa 15 din HG 257/2011. Din raportarea adeverintei nr. 135/23.04.2008 la dispozitiile legale s-a constatat ca sumele încasate cu titlu de salariu acord global nu se regasesc reglementate de lege ca facand parte din sporurile cu caracter permanent care pot fi avute în vedere la calculul punctajului mediu anual. De asemenea, adeverinta mentionata nu contine temeiul în drept în baza caruia au fost acordate sumele evidentiate.
In cauza s-a administrat proba cu înscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
Exceptia tardivitatii introducerii actiunii nu este întemeiata, avand în vedere ca obiectul cererii de chemare în judecata nu este anularea deciziei de pensionare nr. 82765/01.07.2005, ci obligarea paratei la recalcularea drepturilor de pensie, recalculare care se poate solicita în temeiul art. 107 al. 3  din Legea 263/2010 fara ca reclamanta sa fie tinuta de vreun termen.
In ceea ce priveste fondul litigiului, instanta constata ca cererea de chemare în judecata este întemeiata.
   Astfel, reclamanta a lucrat la I.P.J. Bacau în perioada 1974-1990 fiind retribuit conform Legii nr. 57/1974 si conform Legii nr. 1/1977 în sistemul de acord global, iar pentru sumele reprezentand venituri suplimentare pentru munca în acord, s-a platit de catre angajator atat impozitul cat si contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii asa cum rezulta din adeverinta nr. 135/23.04.2008  (f.8 dosar) emisa de S.C. G.P. SA.
Potrivit art. 107 al. 3 din legea 263/2010 pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.
La data de 20.12.2011 reclamanta a formulat o cerere la C.J.P. Bacau prin care solicita recalcularea drepturilor de pensie cu luarea în considerare a veniturilor obtinute în acord global, conform Deciziei nr. 19/17.10.2011 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Prin adresa nr. 66558/02.02.2012 parata i-a comunicat reclamantei ca pensia este corect stabilita întrucat sumele primite sub forma de acord global nu fac parte din baza de calcul a pensiei. De asemenea, se arata ca decizia data de instanta suprema nu este aplicabila C.P.  ci doar instantelor de judecata.
Prin decizia pronuntata în interesul legii de Inalta Curte de Casatie si Justitie nr.19/17.10.2011,s-a stabilit  ca  formele de retribuire obtinute în acord global, prevazute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public, daca au fost incluse în salariul brut si, pentru acestea, s-a platit contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii.
Desi data în interpretarea unor dispozitii din legea 19/2001 si respectiv O.U.G. 4/2005, abrogate, Decizia nr. 19/17.10.2011 pronuntata Inalta Curte de Casatie si Justitie vizeaza o situatie identica, reluata în reglementarea actuala prin dispozitiile anexei 15 la legea 263/2010, astfel ca decizia este aplicabila în prezenta cauza pentru identitate de ratiune.

In consecinta, instanta va admite actiunea si va obliga parata la recalcularea pensiei reclamantului cu luarea în considerare a  adeverintei nr.135/23.04.2008 emisa de S.C. „G.P.” S.A.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat