Nelegalitatea deciziei de concediere. Angajari imediat dupa reorganizare, indiferent pe ce post

Hotararea nr. 563 din 11.09.2008, Pronuntata de Curtea de Apel GALATI

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii

Prin cererea formulata si înregistrata sub nr.8620/121/2007, pe rolul Tribunalului Galati, contestatoarea P.F. a solicitat în contradictoriu cu intimata SC C. P. SRL Bucuresti anularea deciziei de concediere nr.2782/30.11.2007, reintegrarea pe postul avut anterior emiterii deciziei, obligarea intimatei la plata drepturilor salariale de la data concedierii pana la reintegrarea efectiva, precum si cheltuieli de judecata.

A aratat ca a fost angajata la societatea intimata în functia de sef departament vanzari cu un salariu lunar de 1519 lei, potrivit copiei contractului individual de munca.
A mai sustinut ca prin decizia contestata i s-a comunicat încetarea contractului individual de  munca, în temeiul disp.art.65 alin.1 din Codul muncii, invocandu-se ca potrivit Hotararii Consiliului de Administratie din 3.08.2007 ca urmare a unei reorganizari, postul de sef departament vanzari ocupat de aceasta a fost desfiintat.
A mai sustinut ca decizia de concediere este nelegala, întrucat nu întruneste conditiile prevazute de disp.art.65 alin.2 Codul muncii, în sensul ca desfiintarea postului nu este efectiva si nu au o cauza reala si serioasa.
Contestatoarea a mai mentionat ca urmare a reorganizarii postul detinut de aceasta, respectiv sef departament vanzari ar fi desfiintat conform hotararii C.A.03.08.2007, însa la începutul lunii septembrie 2007, intimata angajeaza în aceeasi functie de agent vanzari o persoana din afara societatii.
Intimata a formulat întampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neîntemeiata, precum si obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata.
A aratat ca, contestatoarea a fost angajata societatii începand cu 1.07.2005 în functia de administrator vanzari, iar în data de 23.01.2007 aceasta a semnat un act aditional la contractul individual de munca, prin care, începand cu 15.01.2007, a ocupat functia de sef departament vanzari.
S-a sustinut ca reorganizarea companiei a fost reala si serioasa, avand cauze obiective, în sensul ca societatea a trecut printr-un proces de restructurare serios, determinat de rezultate slabe ale societatii, asa încat Consiliul de Administratie, în sedinta din 3.08.2007, a hotarat eficientizarea si restructurarea activitatii prin desfiintarea mai multor posturi, inclusiv cel ocupat de contestatoare.
A mai mentionat ca s-a solicitat sprijinul A.J.O.F.M., dupa ce Consiliul de Administratie a luat decizia de reorganizare al societatii fiind nevoie de concedierea mai multor persoane, societatea sesizand Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca Tecuci despre situatia ivita si a solicitat sprijinul în relocarea fortei de munca.
Prin sentinta civila nr. 631/15.05.2008 a Tribunalului Galati, s-a respins ca nefondata contestatia formulata de contestatoare împotriva intimatei .
             Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:
Contestatoarea a fost salariata intimatei în functia de administrator vanzari.
Prin Decizia nr.2782/30.11.2007, intimata a dispus încetarea contractului individual de munca în temeiul disp.art.65 alin.1 din Codul muncii, avand în  vedere Hotararea Consiliului de Administratie din 3.08.2007, privind reorganizarea activitatii societatii, prin desfiintarea postului de sef departament vanzari, din  cadrul Punctului de Lucru Tecuci, post ocupat de salariata contestatoare.
Potrivit disp.art.65 alin.1 si 2 din Codul muncii, concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat dintr-unul sau mai multe motive ce care nu tin de persoana acestuia,  desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.
In cauza, prin hotararea nr.2 a Consiliului de Administratie din  data de 3.08.2007, s-a dispus modificarea organigramei societatii prin desfiintarea unor posturi ca masura de eficientizare a activitatii societatii.
Masura reorganizarii structurale a fost luata ca urmare a rezultatelor financiare negative înregistrate de societate, volumul productivitatii reducandu-se cu peste 20 %.
Cu actele depuse la dosar, intimata a facut dovada existentei unei cauze reale si serioase, desfiintarea postului prezentand un caracter obiectiv, datorita dificultatilor economice în care se afla societatea.
Totodata, masura contestata s-a impus pentru a se asigura flexibilitatea structurii organizatorice, eficientizarea si optimizarea activitatii.
S-a constatat ca postul ocupat de contestatoare, acela de sef departament vanzari, s-a desfiintat în mod efectiv, acesta nemaifiind prevazut în organigrama societatii. In urma reorganizarii s-a desfiintat functia de director comercial, aceasta devenind director vanzari, avand în subordine 2 persoane de executie. S-a considerat ca mentinerea unei functii de sef departament vanzari nu mai aparea ca fiind oportuna în acest conditii.
Apararea contestatoarei nu a  fost primita întrucat din fisa postului numitului M. N. rezulta ca acesta a fost angajat pe post de agent vanzari, functie de executie si nu de conducere, cu alte atributii si raspunderi.
Nici împrejurarea ca în publicatia locala din 4 – 10.12.2007 A.L.O.F.M. Tecuci a afisat lista locurilor de munca nu îi este favorabila contestatoarei în conditiile în care postul disponibil este de agent vanzari si nu de sef departament vanzari.
De asemenea, intimata a facut dovada ca a urmat procedura prevazuta de disp.art.64 (2) Codul muncii în sensul ca s-a adresat Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca în vederea redistribuirii contestatoarei, nefiindu-i imputabil raspunsul nefavorabil al acesteia.
Asadar fata de considerentele expuse instanta a apreciat ca desfiintarea locului  de munca al contestatoarei a fost efectiva si a avut o cauza serioasa si reala, sens în care  a fost respinsa contestatia.
Impotriva acestei sentinte civile a declarat recurs contestatoarea solicitand admiterea acestuia, modificarea sentintei recurate si pe fond, admiterea contestatiei.
 Prin decizia civila nr. 563 din 11 septembrie  2008 a Curtii de Apel Galati, s-a admis recursul declarat de recurenta-contestatoare  împotriva sentintei civile nr.631/15.05.2008 pronuntata de Tribunalul Galati în dosarul nr.8620/121/2007.
S-a modificat în tot sentinta civila nr.631/15.05.2008 a Tribunalului Galati si în rejudecare:
S-a admis contestatia formulata de contestatoare în contradictoriu cu intimata SC C.P. SRL Bucuresti.
S-a anulat decizia de concediere nr.2782/30.11.2007 emisa de intimata.
S-a dispus reintegrarea contestatoarei în functia detinuta anterior si obliga pe intimata la plata drepturilor salariale de la data emiterii deciziei de concediere pana la reintegrarea efectiva.
          Au fost avute în vedere urmatoarele considerente:
Potrivit disp. art. 65 alin. 2, desfiintarea locului de munca în cazul concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului prevazuta la alin. 1 al aceluiasi articol, trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.
Cauza reala si serioasa se refera la desfiintarea locului de munca si concedierea salariatului ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii.
Potrivit Hotararii nr. 2/03.08.2007, Consiliul de Administratie al societatii intimate a luat masuri de desfiintare a unor posturi, printre care si cel detinut de catre contestatoarea recurenta (sef departament vanzari), tocmai pe baza necesitatii unui numar redus de salariati impus de masurile de eficientizare , asa cum se precizeaza chiar în cuprinsul hotararii.
Ca urmarea a acestei hotarari, la data de 03.08.2007 se comunica recurentei durata preavizului de 20 de zile (06.08-31.08. 2007) care a fost prelungit pana la data de 29.11.2007 pe durata concediului medical.
Potrivit deciziei nr. 2782/30.11.2007 contestata, începand cu aceasta data, s-a dispus concedierea recurentei în baza prev. art. 65 alin. 1 din Codul muncii.
Insa instanta de recurs apreciaza ca societatea intimata nu a dispus concedierea contestatoarei în mod legal, nefiind respectate conditiile impuse de concedierea individuala prevazute de art. 65 alin. 1 si 2 din Codul muncii, în sensul ca desfiintarea locului de munca nu a avut la baza o cauza reala si serioasa, desi a fost efectiva.
Astfel, desi prin Hotararea nr. 2/03.08.2007, s-a stabilit necesitatea unui numar redus de salariati, totusi, societatea intimata a facut angajarea domnului N. M. pe postul de agent vanzari (contract aflat la fila 66 dosar fond) la data de 30.08.2007, contrazicand propria hotarare.
De remarcat este si faptul ca angajarea a avut loc imediat dupa comunicarea avizului catre recurenta, situatie ce denota ca restructurarea nu a avut la baza o cauza reala si serioasa, întrucat, în fapt, societatea avea nevoie de personal si a facut chiar angajari, fiind lipsit de relevanta aspectul ca angajarea nu s-au facut pe postul detinut de contestatoare.
Mai mult, dupa data concedierii recurentei, într-un ziar local din perioada 04-10.12.2007, a aparut anunt de angajare electrician, masinist, agent vanzari.
Ori, reducerea activitatii nu poate fi doar un pretext pentru îndepartarea unui salariat si, în consecinta, contrar sustinerilor intimatei si a argumentelor instantei de fond, desfacerea contractului de munca a unui salariat urmat de încadrarea altuia din afara unitatii, indiferent pe ce post, este inadmisibila si, în aceste conditii, reorganizarea nu este reala.
Fata de argumentele aratate mai sus, recursul apare ca fiind fondat prin prisma art. 304 indice 1 C.pr. civila iar cercetarea celorlalte motive de recurs nu mai este necesara întrucat situatia în care societatea face angajari în timp ce afirma ca este în reorganizare este suficienta pentru a demonstra nelegalitatea masurii concedierii prin prisma nerespectarii conditiilor impuse de art. 65 alin. 1 si 2 din Codul muncii.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat