Dovada platii drepturilor salariale restante

Hotararea nr. 5199 din 17.11.2010, Pronuntata de Tribunalul BISTRITA N?S?UD

Alte Consultatii Juridice

Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Neplata drepturi salariale restante. Solutii pentru recuperarea acestora
Functionar public. Neacordarea drepturilor salariale potrivit treptei de salarizare corespunzatoare
Data platii salariului
Nerespectarea ordinii platii creantelor in procedura falimentului. Contestatie
Intarzierea platii salariului. Demisie fara preaviz. Modalitatea de depunere a demisiei
Refuzul angajatorului de a efectua plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Data platii salariului in cazul incetarii contractului individual de munca pe durata determinata
Incheierea unui angajament de plata intre angajator si salariat in privinta drepturilor salariale restante
Modificarea unilaterala a cuantumului remuneratiei cuvenite in temeiul drepturilor de autor
Refuzul platii salariului in apropierea indeplinirii conditiilor de pensionare pentru salariat
Recuperarea drepturilor salariale restante in caz de demisie
Obligarea Casei de Pensii la recunoasterea si acordarea drepturilor banesti pentru grupa I si a II-a de munca
Modificarea unilaterala a locului muncii de angajator cu sistarea platii sporului de vechime in munca si a celui de confidentialitate

 La dosarul cauzei, parata nu a depus în conditiile art. 163 alin. 1 din Codul muncii vreo dovada a platii drepturilor salariale pe perioada 1 martie 2009 – 31 august 2009 (state de plata semnate de reclamanta, orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul îndreptatit).

 La dosarul cauzei, parata nu a depus în conditiile art. 163 alin. 1 din Codul muncii vreo dovada a platii drepturilor salariale pe perioada 1 martie 2009 – 31 august 2009 (state de plata semnate de reclamanta, orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul îndreptatit)
      
      Prin actiunea civila înregistrata reclamanta CMC a chemat în judecata pe parata S.C. TC SRL Bistrita solicitand instantei obligarea paratei la plata drepturilor salariale restante în cuantum de 5.063 lei aferente perioadei 1 martie 2009 – 31 august 2009.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine faptul ca reclamanta a fost angajata paratei pe postul de operator mase plastice în perioada 1.07.1997 – 31.08.2009, raporturile de munca avand la baza contractul individual de munca nr. 30254/20.08.1999 si încetand în baza dispozitiilor art. 65 alin. 1 din Codul muncii, urmare a restrangerii activitatii paratei, asa cum rezulta dispozitia nr. 752/28.08.2009 de concediere a reclamantei.
       Conform actului aditional la contractul individual de munca, încheiat la data de 1.10.2007, începand din momentul încheierii actului aditional – 1.10.2007 – salariul lunar al reclamantei a fost stabilit la suma de 1.000 lei, platibil la data de 15 a lunii, conform contractului individual de munca încheiat.
      La dosarul cauzei, parata nu a depus în conditiile art. 163 alin. 1 din Codul muncii vreo dovada a platii drepturilor salariale pe perioada 1 martie 2009 – 31 august 2009 (state de plata semnate de reclamanta, orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul îndreptatit), ci dimpotriva, prin adresa nr. 1721/19.10.2010 a recunoscut datoria, facand mentiunea ca plata se va efectua în 3 transe începand cu data de 29.10.2010.
      Potrivit statelor de plata depuse în copie la dosar parata datoreaza reclamantei suma totala neta de 5.083 lei, din care 943 lei net pe luna martie 2009, 903 lei net pe luna aprilie 2009, 956 lei net pe luna mai 2009, 902 lei net pe luna iunie 2009, 619 lei net pe luna iulie 2009 si 757 lei net pe luna august 2009.  
     Avand în vedere pe de o parte faptul ca parata nu a achitat drepturile salariale cuvenite reclamantei pe perioada 1 martie 2009 - 31 august 2009, iar pe de alta parte ca reclamanta a solicitat doar plata sumei de 5.063 lei, desi conform statelor de plata i se cuvine suma de 5.083 lei, tribunalul constata ca se impune obligarea paratei la plata sumei solicitate, de 5.063 lei cu titlu de drepturi salariale restante, aferente perioadei 1 martie 2009 – 31 august 2009, instanta neputand acorda mai mult decat s-a solicitat.
Nu are vreo relevanta în cauza faptul ca parata a învederat ca va efectua plata drepturilor salariale în 3 transe, atata timp cat potrivit art. 161 alin. 1 din Codul muncii plata salariului se face lunar.
Parata este obligata sa achite drepturile salariale restante de îndata, acceptarea platii în transe ramanand la latitudinea reclamantei.
In baza considerentelor exprimate si facand aplicarea dispozitiilor art. 161, 163, 269 din Codul muncii, tribunalul va obliga parata sa plateasca reclamantei suma neta de 5.063 lei, cu titlu de drepturi salariale restante pentru perioada 1 martie 2009 – 31 august 2009.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat