Contestatie impotriva deciziei de concediere disciplinara

Hotararea nr. 1798 din 07.05.2009, Pronuntata de Tribunalul DOLJ

Alte Consultatii Juridice

Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Mutarea functionarului public pe alta functie, impotriva vointei acestuia. Refuzul semnarii fisei postului
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Concediere abuziva pentru necorespundere profesionala
Neplata salariului timp de 6 luni motiv de concediere?
Data depunerii cererii de demisie, pentru respectarea termenului de preaviz. Concediere pe durata preavizului in caz de demisie
In lipsa fisei postului, este indreptatit angajatorul sa dispuna concedierea daca salariatul refuza executarea sarcinilor de serviciu?
Nulitatea deciziei de concediere, pentru nemotivarea ei in drept
Neindeplinirea obligatiei de a asigura un loc de munca salariatului. Cercetare disciplinara abuziva pentru absenta nemotivata de la locul de munca
Imposibilitatea reintegrarii salariatului pe post in urma anularii deciziei de concediere
Nerespectarea ordinii platii creantelor in procedura falimentului. Contestatie

La 5 02 2009  contestatoarea G.M. s-a adresat Tribunalului Dolj cu o contestatie impotriva deciziei de concediere disciplinara nr 151/20 01 2009 emisa de intimata  SC DIVERTA RETAIL 3000 SA BUCURESTI solicitand constatarea nulitati absolute a deciziei , obligarea intimatei la reincadrarea pe postul detinut anterior si la plata despagubirilor egale cu drepturile salariale cuvenite de la data concedierii pana la data reincadrarii pe post , indexate si actualizat cu indicele de inflatie, precum si la cheltuieli de judecata.

In fapt, a aratat ca a fost angajata cu contract individual de munca la unitatea intimata , in calitate de casier , iar prin decizia 151 / 20 01 2009 , angajatorul a dispus concedierea sa disciplinara in temeiul art 61 lit a din Codul muncii .
Considera ca decizia este lovita de nulitate absoluta deoarece  in cauza nu s-a efectuat cercetarea disciplinara prealabila in conditiile art 267 din Codul muncii  si din continutul deciziei lipsesc mentiunile prevazute de art. 268 lit. a si b din Codul muncii constand in aceea ca nu s-a descris in materialitatea ei  fapta care constituie abatere disciplinara si nu s-au precizat prevederile din statut in contractul colectiv de munca sau din regulamentul intern , care au fost incalcate.
  A depus la doar decizia contestata si copia carnetului de munca .
La 25 03 2009 , intimata a formulat intimpinare in care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata  si obligarea contestatoarei la cheltuieli de judecata.
Au depus la dosar copia contractului individual de munca, fisa postului, regulamentul intern, dovada ca salariata avea cunostinta despre acestea, decizia contestata , convocarea la cercetare disciplinara, declaratia data de contestatoare cu ocazia cercetarii disciplinare , procesul verbal din 23 12 2008 , in care s-a consemnat rezultatul cercetarii disciplinare , declaratia martorului  Sfetcu Daniel .
In sedinta publica din 23 04 2009 , instanta din oficiu a invocat ca motiv de nulitate absoluta  si incalcarea prevederilor art 261 lit c , din Codul muncii , deoarece prin decizia contestata nu s-au consemnat motivele pentru care au fost inlaturate apararile contestatoarei .
La aceasta exceptie , intimata a raspuns in scris la 7 05 2009 , aratand ca, nu a fost cazul sa faca vreo mentiune, deoarece , contestatoarea a recunoscut abaterea disciplinara  cu ocazia efectuarii cercetarii disciplinare .-
Prin sentinta Nr. 1798/07 Mai 2009 instanta a admis contestatia, a constatat nulitatea absoluta a deciziei nr.. 151/20.01.2009 emisa de intimata, a  dispus reintegrarea  contestatoarei pe postul detinut anterior, si in conformitate cu art. 78 din codul muncii a  obligat intimata sa plateasca contestatoarei o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul de la 5.01.2009 pana la reintegrarea efectiva, plus cheltuieli de judecata, constatand urmatoarele :
Contestatoarea G.M. a fost angajata cu contract individual de munca la intimata SC DIVERTA RETAIL 3000 SA BUCURESTI  in calitate de casier.
Prin decizia 151 / 20 01 2009 , intimata a dispus incetarea contractului de munca al contestatoarei in temeiul art 61 lit a din codul muncii , incepand cu 5 01 2009 , pentru savarsirea abaterii disciplinare constand in inregistrarea incorecta in mod deliberat a sumelor incasate si nerespectarea procedurii ce trebuie respectata in cazul inregistrarilor incorecte , folosirea unui limbaj amenintator neadecvat la adresa clientilor si oferirea de informatii false clientilor legate de pret , precum si neinformarea superiorului privind reclamatiile clientilor.
Instanta constata ca decizia este  lovita de nulitate absoluta , deoarece incalca dispozitiile art 268 alin 2 lit a,b si c din Codul muncii .
Potrivit acestor dispozitii decizia de concediere trebuie  sa contina in mod obligatoriu , descrierea faptei savarsite care constituie abatere disciplinara , prevederile legale , prevederile din statut in contractul colectiv de munca sau din regulamentul intern care au fost incalcate de salariat  si motivele pentru care au fost inlaturate apararile salariatului formulate cu ocazia cercetarii disciplinare , sub sanctiunea nulitatii absolute a deciziei.
Decizia contestata nu cuprinde aceste mentiuni in sensul ca , nu descrie in concret faptele savarsite, nu arata data , locul , imprejurarile in care au fost savarsite faptele retinute de angajator ca abatere disciplinara ,acestea fiind elemente esentiale pentru a se individualiza fapta savarsita si pentru a-i da posibilitatea salariatului sa se apere in cunostinta de cauza . Intimata a mentionat la modul general faptele savarsite , descrierea lor fiind insuficienta pentru ca instanta sa poata verifica  existenta  faptelor, savarsirea loc cu vinovatie de catre contestatoare .
Descrierea faptei in concret este cu atat mai importanta cu cat codul muncii , reglementeaza la art 77 faptul ca angajatorul nu mai poate invoca in fata instantei alte motive de concediere decat cele descrise in decizie.
In decizia contestata , nu se mentioneaza prevederile legale sau contractuale ,sau cele din regulamentul intern incalcate , pentru a se verifica daca faptele retinute in sarcina contestatoarei constituie sau nu abateri disciplinare, daca sunt prevazute ca si abateri disciplinare si daca pentru acestea este prevazuta ca sanctiune desfacerea disciplinara a contractului individual de munca .
Nu orice fapta a salariatului constituie abatere disciplinara  si nu orice abatere disciplinara se sanctioneaza direct cu desfacerea contractului de munca .
Pentru a se lua aceasta masura , trebuie ca fapta savarsita sa fie prevazuta in mod expres ca abatere disciplinara si sa se prevada ca sanctiune desfacerea disciplinara a contractului de munca.
Decizia nu mentioneaza motivele pentru care au fost inlaturate apararile contestatoarei. Faptul ca salariatul ar fi recunoscut savarsirea faptelor  cu ocazia cercetarii disciplinare nu duce la inlaturarea acestei obligatii .
In plus decizia incalca prevederile art. 268 alin. 1 din codul muncii deoarece a fost emisa dupa expirarea  termenului de 30 de zile de la data la care angajatorul a luat cunostinta de savarsirea faptei. Astfel intimata a fost sesizata la 18.12.2008 de cumparatoarea Matei Alina u privire la un incident avut cu contestatoarea, asa cum rezulta din inscrisul de la fila 21 si a emis decizia de sanctionare la 20.01.2009.
       De asemenea in mod nelegal s-a mentionat in decizie ca produce efecte incepand  cu 05.01.2009, data anterioara emiterii sale, incalcandu-se prevederile art. 268 alin. 3 din codul muncii potrivit carora decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii.
Fata de cele aratate mai sus instanta va constata nulitatea absoluta a deciziei nr.. 151/20.01.2009 emisa de intimata., va  dispune reintegrarea  contestatoarei pe postul detinut anterior, si in conformitate cu art. 78 din codul muncii va  obliga intimata sa plateasca contestatoarei o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul de la 5.01.2009 pana la reintegrarea efectiva
In ce priveste sustinerea contestatoarei ca s-ar fi incalcat si prevederile art. 267 din codul muncii, ca nu s-ar fi efectuat cercetarea prealabila disciplinara instanta constata ca este neintemeiata deoarece intimata a facut dovada ca a fost convocata contestatoarea la cercetare disciplinara ( fila 18), s-a prezentat la cercetare si a dat o declaratie scrisa, s-a incheiat un proces verbal de catre comisia de cercetare disciplinara.
       In conformitate cu art 274 din codul de procedura civila instanta va obliga intimata la 500 RON cheltuieli de judecata reprezentand onorariul de avocat.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat