Incetarea raporturilor de munca s-a produs din motive subiective

Hotararea nr. 1704R din 18.03.2014, Pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI

Alte Consultatii Juridice

Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Incetarea de drept a CIM la implinirea varstei standard de pensionare si a stagiului minim de cotizare
Concediul de odihna cuvenit pentru perioada in care salariata s-a aflat in concediul pentru crestere copil
Incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada determinata in lipsa unui act aditional de prelungire
Reducerea programului de lucru zilnic pentru salariata care s-a intors la locul de munca dupa efectuarea concediului pentru cresterea copilului
Incetarea CIM pe durata determinata in situatia unui pensionar, in temeiul art. 56 lit. c din Codul muncii
Incetarea CIM prin notificare in perioada de proba in conditiile promovarii pe alt post cu o noua perioada de proba
Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna salariatului care s-a aflat in concediu medical
Refuzul angajatorului de a efectua plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Desfacerea CIM. Inexistenta motivelor de discriminare

Nelegalitate deciziei de concediere intemeiata pe art. 65 din Codul muncii si justificata prin lipsa increderii membrilor asociatiei cu privire la modalitatea in care intimata isi indeplinea atributiile de serviciu. 

Lipsa de relevanta a hotararii judecatoresti civile prin care s-a mentinut hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de demitere a intimatei raportat la analiza legalitatii si temeiniciei deciziei de concediere.

Astfel , dupa cum rezulta chiar din cererea de recurs , concedierea intimatei-contestatoare T.F. nu a fost determinata de motive obiective , respectiv desfiintarea postului de contabil al asociatiei intrucat nu se mai justifica angajarea unei persoane care sa indeplineasca aceste atributii . In realitate incetarea raporturilor de munca s-a produs din motive subiective , respectiv lipsa de incredere a membrilor asociatiei cu privire la modalitatea in care intimata isi indeplinea atributiile de serviciu . Aceasta imprejurare rezulta fara putin?a de tagada din mentinut Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a A.P.BL.ZXXX prin care s-a votat demiterea intimatei.
Prin urmare nu ne aflam in situatia unei concedieri intemeiata pe dispozitiile art. 65 Codul muncii , astfel cum sustine recurenta , intrucat desfiintarea postului ocupat de intimata nu a avut o cauza reala si serioasa , astfel cum impun dispozitiile legale citate . Eventualele nereguli existente in documentele contabile ale asociatiei pot constitui temei de cercetare cu privire la o eventuala necorespundere profesionala a angajatului , insa nu pot justifica desfiintarea postului de contabil .
Este de asemenea lipsita de relevanta pentru contestatia impotriva deciziei de concediere faptul ca prin Sentinta nr. 7105/02.09.2013 pronuntata in Dosarul nr. 12554/303/2013 de Judecatoria Sector 6 s-a mentinut Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a A.P.BL.ZXXX prin care s-a votat demiterea intimatei. Aceasta hotarare a fost mentinuta din punct de vedere al formei si modalitatii in care a fost adoptata , ceea ce nu echivaleaza cu validarea deciziei de concediere emisa ulterior de catre recurenta . Singura abilitata sa verifice indeplinirea conditiilor legale de forma si de fond ale deciziei de concediere este instanta specializata in dreptul muncii , decizia de concediere fiind un act juridic de sine statator , distinct de Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a A.P.BL.ZXXX.
(Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Civila si pentru Cauze privind Conflicte de Munca, Decizia civila nr. 1704R din 18.03.2014)

Prin sentinta civila nr.7778/13.09.2013, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in dosarul cu nr. 35750/3/2012, a fost admisa cererea de chemare in judecata astfel cum a fost precizata si completata formulata de contestatoarea T.F., in contradictoriu cu intimata A.P.BL.ZXXX;A fost anulata decizia nr. 131/13.08.2012 si s-a dispus reintegrarea contestatoarei in functia detinuta anterior concedierii;A fost obligata intimat la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea de la concediere pana la reintegrare.A fost obligata intimata la plata catre contestatoare a sumei de 650 lei reprezentand cheltuieli de judecata.A fost respinsa ca neintemeiata cererea intimatei de obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, in termen legal si motivat, intimata A.P.BL.ZXXX, intemeiat in drept pe dispozitiile art.304 pct.8, 9 si art.3041 C.pr.civ.
In motivarea recursului, recurenta a sustinut ca in fapt, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a A.P.BL.ZXXX din data de 16.07.2012, in urma constatarii mai multor nereguli in actele contabile, s-a luat hotararea ca d-na T.F. sa fie destituita din functia de contabil/administrator, conform Procesului verbal nr. 19.
Prin Comunicarea nr. 117/23.07.2012, Comitetul executiv al subscrisei i-a adus la cunostinta reclamantei Hotararea de demitere din functia de contabil votata de Adunarea Generala si de desfiintare a postului de contabil, ulterior fiindu-i transmisa si Decizia de concediere nr. 131/13.08.2012.
In urma contestatiei formulate, instanta de fond a admis in mod eronat cererea intimatei si a anulat Decizia de concediere nr. 131/13.08.2012, cu interpretarea gresita a legii si a actului dedus judecatii si schimband intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia.
Astfel, conform Procesului verbal nr. 5/08.03.2004 s-a luat hotararea ca d-na T.F. sa fie investita in functia de administrator al subscrisei insa, in conditii necunoscute, s-a incheiat Contractul individual de munca pentru functia de contabil, inregistrat la ITM Bucuresti sub nr. 270/28.04.2004.
Desi ulterior, la data de 08.11.2004, ca urmare a cursurilor achitate din fondul A.P.BL.ZXXX, d-na T.F. a obtinut Atestatul de administrator de imobile, nu s-a incheiat niciodata vreo conventie civila sau un alt contract individual de munca si pentru functia de administrator.
Avand in vedere neregulile constatate in contabilitatea tinuta de d-na T.F., confirmate ulterior si de Raportul de expertiza contabila extrajudiciara nr. 284/25.02.2013, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a A.P.BL.ZXXX, din data de 16.07.2012, s-a votat demiterea intimatei.
In baza art. 27 lit. d din Legea nr. 230/2007 si a art. 39 si 41 din Statut, Comitetul Executiv a fost investit sa duca la indeplinire hotararea de demitere din functia de contabil luata in cadrul Adunarii Generale si, in urma analizarii situatiei, s-a ajuns la concluzia ca recurenta nu isi mai permite sa mai plateasca un contabil, fiind suficienta angajarea unui singur administrator care sa preia toate activitatile, comunicandu-i-se recurentei desfiintarea acestui post din organigrama Asociatiei de proprietari.
Dispozitiile art. 33 lit. f si art. 48 din Statutul Asociatiei reglementeaza in mod distinct functia de administrator (manager de proprietate) si functia de contabil (manager financiar), iar art. 22 alin. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 permite ca administratorii de imobile sa poata cumula si functia de contabil.
Prin urmare, functia de contabil nu este indispensabila bunei functionari a activitatii unei Asociatii de proprietari, subscrisa avand dreptul sa desfiin?eze acest post din organigrama avand in vedere interesele proprietarilor din bloc, respectiv diminuarea cheltuielilor cu salariatii.
Recurenta a recunoscut pe fondul cauzei faptul ca motivul initial ce a condus la supunerea la vot a demiterii intimatei au fost neregulile inregistrate in contabilitate insa, ulterior, la o analiza mai atenta, s-a ajuns la concluzia ca desfiintarea postului de contabil este cea mai buna solutie pentru Asociatia de proprietari intrucat aceste atributii puteau fi preluate de administrator si nu era nevoie de un post distinct de contabil.
Hotararea pe fondul cauzei a fost pronuntata cu interpretarea gresita a legii, instanta omitand faptul ca art. 22 alin. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 permite ca administratorul de imobile sa preia atributiile de contabilitate, desfiintandu-se astfel functia de contabil, recurenta facand dovada desfiintarii efective a acestui post prin angajarea unui singur administrator.
Instanta de fond a interpretat in mod eronat faptul ca motivarea Deciziei de concediere nr. 131/13.08.2012 cuprinde motive ce tin de persoana intimatei intrucat desfiintarea postului de contabil a fost efectiva si a avut la baza o cauza reala si serioasa, respectiv: eficientizarea cheltuielilor realizate de Asociatia de proprietari.
De asemenea, sentinta pronuntata de instanta de fond este ambigua si lasa loc interpretarilor intrucat reclamanta a sustinut ca doreste reintegrarea atat in functia de contabil, cat si in cea de administrator (desi nu a fost incheiat niciodata un contract individual de munca pentru functia de administrator), iar instanta a dispus reintegrarea contestatoarei in functia detinuta anterior, fara a se preciza expres ca este vorba despre functia de contabil si fara a se face o delimitare expresa intre cele doua functii.
Prin urmare, desi intimata a solicitat reintegrarea in functia de contabil si de administrator, instanta nu putea sa dispuna reintegrarea acesteia in functia de administrator intrucat nu a existat niciodata un raport contractual in acest sens, iar in prezent functia de contabil nu mai exista in organigrama Asociatiei de proprietari.
Mai mult decat atat, prin anularea Deciziei de concediere nr. 131/13.08.2012 de catre instanta de fond, A.P.BL.ZXXX se afla intr-o postura hilara intrucat prin Sentinta nr. 7105/02.09.2013 pronuntata in Dosarul nr. 12554/303/2013 de Judecatoria Sector 6 s-a mentinut Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a A.P.BL.ZXXX prin care s-a votat demiterea intimatei, conform Procesului verbal nr. 19 din data de 16.07.2012.
Astfel, desi exista o hotarare legala, expresa si clara de demitere a d-nei T.F. din functia de contabil, instanta de fond a dispus anularea Deciziei de concediere nr. 131/13.08.2012 intemeiata tocmai pe Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a A.P.BL.ZXXX din data de 16.07.2012.
Recurenta considera ca prin reintegrarea intimatei in functia detinuta anterior concedierii si plata unor despagubiri pentru perioada de la concediere pana la reintegrare creeaza un prejudiciu extrem de grav membrilor Asociatiei de proprietari, avand in vedere ca in prezent functia de contabil nu mai exista in organigrama recurentei.
In concluzie, recurenta solicita onoratei instante sa constate faptul ca desfiintarea postului de contabil din cadrul Asociatiei de proprietari a fost in mod efectiv desfiintat pentru reducerea cheltuielilor cu salariatii si sa dispuna admiterea recursului si modificarea in tot a Sentintei nr. 7778/13.09.2013 ca netemeinica si nelegala.
Prin intampinarea formulata, intimatul a solicitat respingerea recursului, ca nefondat. Se invoca in cuprinsul intampinarii reaua-credinta a recurentei si imprejurarea ca nu au existat nereguli in documentele contabile astfel incat nu se justifica concedierea intimatei , cu atat mai mult nu in temeiul art. 65 Codul muncii.
Analizand recursul declarat prin prisma motivelor de recurs formulate, precum si in baza art.3041 Cod procedura civila, in raport de actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele:
Curtea constata ca nu este incident in cauza motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 8 Cpc, deoarece nu se poate identifica o schimbare a naturii sau intelesului vadit neindoielnic a actului dedus judecatii. Tribunalul a calificat corect litigiul dedus judecatii si s-a pronuntat pe fondul acestuia, analizand materialul probator administrat in cauza. De altfel, recurenta nu a aratat in ce a constat schimbarea naturii sau intelesul actului juridic si nici despre ce act este vorba, iar simpla afirmatie in acest sens nu este suficienta pentru admitere recursului pe acest motiv.
In ceea ce prive?te motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 Cpc , respectiv ”hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gre?ita a legii.”, Curtea retine ca este nefondat, instanta de fond pronuntand in cauza de fa?a o solu?ie legala si temeinica.
Astfel , dupa cum rezulta chiar din cererea de recurs , concedierea intimatei-contestatoare T.F. nu a fost determinata de motive obiective , respectiv desfiintarea postului de contabil al asociatiei intrucat nu se mai justifica angajarea unei persoane care sa indeplineasca aceste atributii . In realitate incetarea raporturilor de munca s-a produs din motive subiective , respectiv lipsa de incredere a membrilor asociatiei cu privire la modalitatea in care intimata isi indeplinea atributiile de serviciu . Aceasta imprejurare rezulta fara putin?a de tagada din mentinut Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a A.P.BL.ZXXX prin care s-a votat demiterea intimatei.
Prin urmare nu ne aflam in situatia unei concedieri intemeiata pe dispozitiile art. 65 Codul muncii , astfel cum sustine recurenta , intrucat desfiintarea postului ocupat de intimata nu a avut o cauza reala si serioasa , astfel cum impun dispozitiile legale citate . Eventualele nereguli existente in documentele contabile ale asociatiei pot constitui temei de cercetare cu privire la o eventuala necorespundere profesionala a angajatului , insa nu pot justifica desfiintarea postului de contabil .
Nefiind indeplinite conditiile art. 65 Codul muncii , rezulta ca in mod legal si temeinic instanta de fond a dispus anularea deciziei de concediere emisa de recurenta in temeiul acestor prevederi legale.
Este lipsit de relevanta din punctul de vedere al legalitatii deciziei de concediere faptul ca atributiile de contabil , pe care le avea in sarcina intimata , pot fi indeplinite de administrator si ca , implicit , nu este necesara mentinerea postului de contabil in organigrama asociatiei .
Atata timp cat concedierea s-a dispus in mod nelegal , sanctiunea care intervine este cea a anularii deciziei contestate , cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara , potrivit dispozitiilor art. 80 Codul muncii . Repunerea in situatia anterioara implica si reintegrarea intimatei pe postul detinut anterior concedierii , cel de contabil , astfel cum a dispus instanta de fond . Nu s-a dispus reintegrarea pe postul de administrator , sutinerile recurentei cu privire la o eventuala ambiguitate a dispozitiilor tribunalului in acest sens fiind nefondate . Imprejurarea ca nu mai exista in organigrama asociatiei postul de contabil prive?te faza de executare a dispozitiilor instantei de judecata si revine recurentei sarcina de a lua masurile pe care le apreciaza justificate pentru aduce la indeplinire aceasta dispozitie .
Este de asemenea lipsita de relevanta pentru contestatia impotriva deciziei de concediere faptul ca prin Sentinta nr. 7105/02.09.2013 pronuntata in Dosarul nr. 12554/303/2013 de Judecatoria Sector 6 s-a mentinut Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a A.P.BL.ZXXX prin care s-a votat demiterea intimatei. Aceasta hotarare a fost mentinuta din punct de vedere al formei si modalitatii in care a fost adoptata , ceea ce nu echivaleaza cu validarea deciziei de concediere emisa ulterior de catre recurenta . Singura abilitata sa verifice indeplinirea conditiilor legale de forma si de fond ale deciziei de concediere este instanta specializata in dreptul muncii , decizia de concediere fiind un act juridic de sine statator , distinct de Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a A.P.BL.ZXXX. Indiferent de modalitatea de adoptare a hotararii Adunarii Asociatiei , decizia de concediere trebuisa sa fie emisa cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute de Codul muncii , conditii care in cauza de fata nu au fost indeplinite de recurenta.
Pentru considerentele anterior expuse , nefiind incident in cauza nici motivul de recurs prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 9 Cpc , Curtea va respinge recursul ca nefondat. 

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat