Litigiu de munca. Contestatie impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare

Hotararea nr. 519 din 07.04.2014, Pronuntata de Tribunalul DAMBOVITA

Alte Consultatii Juridice

Mutarea functionarului public pe alta functie, impotriva vointei acestuia. Refuzul semnarii fisei postului
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Nulitatea deciziei de concediere, pentru nemotivarea ei in drept
Imposibilitatea reintegrarii salariatului pe post in urma anularii deciziei de concediere
Contestarea sanctiunii avertismentului. Aplicarea mai multor sanctiuni disciplinare pentru aceeasi abatere
Nerespectarea ordinii platii creantelor in procedura falimentului. Contestatie
Convocare in vederea efectuarii cercetarii disciplinare nesemnata de catre salariat. O noua abatere pasibila de sanctiune
Aplicare amenda de catre ITM pentru constatare persoana la locul de munca fara CIM
Nerespectarea termenului de preaviz conduce la anularea deciziei de concediere
Anularea deciziei de modificare a postului fara reintegrarea pe post
Temeiurile aplicarii unei sanctiuni disciplinare salariatului
2 contracte individuale de munca. Calculul termenului de preaviz si aplicarea sanctiunilor disciplinare
Prestarea muncii pana la momentul comunicarii deciziei de pensionare. Pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare
Aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru abateri repetate

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Dambovita sub nr. 6899/120/20.12.2013 contestatorul C.G. a formulat in contradictoriu cu intimatul S.A.D. contestatie impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare nr. 83/20.11.2013, solicitand anularea acesteia si obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii, contestatorul a aratat ca prin decizia contestata a fost sanctionat cu avertisment scris si mutarea de pe ambulanta tip C pe o ambulanta tip B, aceasta fiind considerata o retrogradare cu consecinta diminuarii salariului. 

A mai sustinut ca in mod nelegal, prin aceeasi decizie a fost sanctionat de doua ori pentru aceeasi abatere disciplinara, cu avertisment si cu retrogradare, acest fapt fiind in contradictie cu dispozitiile art. 249 alin. 2 din Codul muncii. De asemenea, decizia de sanctionare a fost emisa fara a se desemna o comisie pentru efectuarea cercetarii prealabile, potrivit art. 252 Codul muncii si fara a i se acorda dreptul de a se apara.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 268 alin. 5 Codul muncii.
A fost anexata decizia a carei anulare se solicita.
Intimatul a formulat intampinare prin care a aratat ca lui C.G. i s-au intocmit de-a lungul timpului mai multe referate, ca urmare a comportamentului nerespectuos si necolegial fata de echipa cu care lucra pe ambulanta, fiind sanctionat de mai multe ori cu avertisment scris, conform dispozitiilor nr. 68/12.09.2012, 59/04.09.2013 si 83/20.11.2013.
Prin decizia contestata contestatorul a fost sanctionat ca urmare a faptului ca a avut un comportament necorespunzator si a folosit un limbaj ireverentios, fapte ce au determinat unele dificultati in exercitarea actului medical.
De altfel, aceste aspecte nu au fost negate de contestator care, prin cererea nr. 1974/29.11.2013, a solicitat mutarea de pe o ambulanta tip „C” pe o ambulanta tip „A”, pentru a nu mai crea tensiuni intre colegi in tura pe care lucra, astfel ca mutarea pe care acesta o contesta prin actiunea de fata a avut loc la cererea sa, reflectand o manifestare unilaterala de vointa a acestuia, nefiind vorba nici de aplicarea a doua sanctiuni, intrucat prin decizia nr. 83/20.11.2013 a fost aplicata sanctiunea „avertismentului scris”, fiind totodata solutionata si cererea reclamantului de mutare pe alta ambulanta.
Intimatul a precizat ca dintr-o eroare de tehnoredactare s-a mentionat in cuprinsul dispozitiei a carei anulare se solicita ca reclamantul va fi mutat de pe un echipaj de tip”C” pe un echipaj de tip”B”, intrucat contestatorul isi desfasoara si in prezent activitatea pe un echipaj de tip „A”.
Au fost depuse la dosar actele care au stat la baza emiterii deciziei contestate.
Au fost administrate probele cu interogatoriu, inscrisuri si martori, la termenul din data de 07.04.2014 fiind audiati martorii T.I.A. si C.G. propusi de contestator, si P.L. si G.L.N., propusi de intimat.
Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul retine ca prin contestatia inregistrata la Tribunalul Dambovita sub nr. 6899/120 din data de 20.12.2013, C.G., in contradictoriu cu S.A.D. a contestat dispozitia de sanctionare nr. 83/20.11.2013 prin care a fost sanctionat cu avertisment scris, solicitand anularea acesteia.
Tribunalul mai retine ca G. C. are calitatea de angajat al intimatului iar la data de 20.11.2013 a fost sanctionat cu avertisment scris pentru comportament necorespunzator si limbaj ireverentios.
In esenta, prin contestatia formulata, contestatorul a sustinut ca a fost sanctionat de doua ori prin aceeasi dispozitie si pentru aceeasi fapta, odata cu avertisment scris si odata cu mutarea de pe un echipaj de tip C pe unul de tip B, mutare ce a antrenat diminuarea salariului, situatia fiind similara retrogradarii.
In conformitate cu dispozitiile art. 251 din Codul muncii, sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute de art. 248 alin. 1 lit. a nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. Rezulta din textul de lege invocat ca intimatul putea aplica sanctiunea avertismentului scris fara a efectua in cauza cercetarea disciplinara conform normelor prevazute sub sanctiunea nulitatii de catre dispozitiile aceluiasi articol.
Tribunalul constata ca abaterile sanctionate de intimat au fost semnalate de catre medicul J.S. si de catre asistenta G.C. la data de 15 noiembrie 2013. Ele sunt de natura a duce la sanctionarea contestatorului.
Tribunalul mai constata ca la data de 29.11.2013 contestatorul a formulat o cerere prin care a solicitat mutarea de pe un echipaj de tip C pe un echipaj de tip A. Chiar daca din continutul si modul de redactare a deciziei de sanctionare se poate trage concluzia ca mutarea de pe un tip de echipaj pe altul ar putea fi o sanctiune disciplinara, din ansamblul probelor administrate rezulta ca aceasta este o masura organizatorica. In conformitate cu declaratiile martorilor, si in special din declaratia martorului P.L., rezulta ca echipajul de tip C este unul ce presupune o relationare cu medicul si cu asistentii de pe acest tip de echipaj, activitatea desfasurata fiind complexa si extrem de tensionata. Din acest motiv, arata martorii, nu exista multi soferi doritori sa lucreze pe un astfel de tip de ambulanta iar, contestatorul, chiar daca este un bun profesionist, a mai avut incidente in cursul anului 2013, incidente in urma carora a mai fost sanctionat cu avertisment scris.
Cum masura de mutare a contestatorului de pe un echipaj de tip C pe unul de tip B, astfel cum se retine in continutul deciziei de sanctionare, a fost una care nu s-a pus in aplicare, in realitate C.G. fiind mutat pe un echipaj de tip A, conform cererii sale din data de 29 noiembrie 2013, tribunalul constata ca nu a fost vorba de aplicarea a doua sanctiuni contestatorului ci doar de aplicarea sanctiunii avertismentului, sanctiune ce poate fi aplicata fara efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
Diminuarea salariului contestatorului nu apare ca urmare a aplicarii unei sanctiuni ci apare ca urmare a mutarii sale pe un echipaj de tip A, nefiind echivalenta unei retrogradari. Schimbarea conditiilor de munca poate duce la o diminuare a salariului daca, in conformitate cu contractul individual de munca si cu propria vointa a angajatului, are loc o schimbare a felului muncii.
Pentru toate aceste motive tribunalul urmeaza a respinge contestatia pastrand dispozitia contestata ca legala si temeinica.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat