Nulitate decizie de concediere. Reinfiintarea postului ocupat de contestator

Hotararea nr. 1310/2015 din data de 15-09-2015, Pronuntata de Curtea de Apel PITESTI

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Conditiile modificarii fisei postului unui functionar public de executie
Mutarea functionarului public pe alta functie, impotriva vointei acestuia. Refuzul semnarii fisei postului
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Emitere decizie de revocare din functie in mod unilateral. Consecinte
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Concediere abuziva pentru necorespundere profesionala

Constata ca prin actiunea inregistrata sub nr. x pe rolul Tribunalului Arges, reclamantul G_ I_, in contradictoriu cu parata S.P.E.E.H. H_ S.A., a solicitat anularea deciziei nr. 1246/14.07.2014 emisa de parata, reintegrarea in functia avuta initial si obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, precum si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat incepand cu data concedierii si pana la reintegrarea efectiva, cu cheltuieli de judecata.

Reclamantul a aratat ca a fost angajatul paratei incepand cu data de 9.12.2005, in functia de conducator auto si a fost concediat initial prin decizia nr. 881/6.02.2013, decizie pe care a contestat-o la Tribunalul Bucuresti, iar prin sentinta civila nr. x/18.12.2013 a fost admisa contestatia formulata si s-a dispus anularea deciziei atacate si reintegrarea sa in functia avuta anterior. Desi nu s-a solutionat calea de atac impotriva acestei sentinte, parata a emis o noua decizie de concediere motivata in principal pe evolutia negativa a pietei si a indicatorilor economico-financiari bugetari pentru anul 2014, pe fondul scaderii consumului energetic in Romania.
Referitor la legalitatea si temeinicia concedierii sale, reclamantul a aratat ca parata nu a tinut cont de criteriile primordiale aplicabile reducerii de personal, potrivit art. 4108 din CCM, si ca nu a avut loc o desfiintare efectiva a postului de sofer ocupat de acesta, care sa aiba o cauza reala si serioasa, ci s-a dorit doar indepartarea sa din societate si preluarea postului de catre o alta persoana. Pe de alta parte, nu a fost respectat termenul de preaviz, acesta fiind de doar 15 zile lucratoare, in loc de 20.
Prin intampinarea formulata parata a invocat lipsa de obiect a actiunii, cu motivarea ca decizia de concediere nr. 881/6.02.2013 a fost desfiintata de Tribunalul Bucuresti, prin sentinta civila nr. x/18.12.2013, pe care angajatorul a pus-o in aplicare prin decizia nr. 333/23.04.2014. inainte de solutionarea definitiva a contestatiei impotriva primei decizii de concediere, a intervenit a doua concediere a contestatorului, conform deciziei nr. 1246/14.07.2014. impotriva sentintei nr. 11.333/18.12.2013 a Tribunalului Bucuresti au formulat apel atat angajatorul, cat si salariatul, iar prin decizia nr. 1232/19.09.2014 Curtea de apel Bucuresti a respins apelul reclamantului ca nefondat si a admis apelul paratei, respingand actiunea si constatand legalitatea deciziei de concediere nr. 881/06.02.2013. intrucat concedierea dispusa anterior prin decizia nr. 881/6.02.2013 a fost legala si temeinica, reclamantul nu mai avea calitatea de salariat la momentul emiterii deciziei de concediere nr. 1246/14.07.2014, astfel ca prezenta actiune este lipsita de obiect.
Pe fondul cauzei parata a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, cu motivarea ca a respectat intocmai prevederile legale speciale pentru concedierea reclamantului, criticile acestuia fiind nefondate.
La termenul din data de 5.02.2015 instanta a pus in discutia partilor exceptia lipsei de obiect a actiunii.
Prin sentinta civila nr. 332/12.02.2015 a fost admisa exceptia si a fost respinsa actiunea ca ramasa fara obiect.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca reclamantul a fost angajatul intimatei incepand cu data de 9.12.2005 pe postul de conducator auto, conform contractului individual de munca nr. 1781/09.12.2005, iar prin decizia nr. 881/06.02.2013 parata a dispus concedierea acestuia in baza art. 65 din Codul muncii coroborat cu art. 86 alin.6 din Legea nr. 85/2006, incepand cu data de 8.02.2013.
impotriva deciziei nr. 881/06.02.2013 salariatul a formulat contestatie, iar prin sentinta civila nr. x/18.12.2013 pronuntata in dosarul nr. x/3/2013 Tribunalul Bucuresti a admis in parte contestatia, a dispus anularea deciziei de concediere, reintegrarea reclamantului pe functia avuta anterior concedierii si obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, precum si celelalte drepturi salariale de care ar fi beneficiat reclamantul de la data concedierii si pana la reintegrare.
Urmare a cererii formulate de reclamant, parata a pus in executare sentinta civila nr. x/18.12.2013 a Tribunalului Bucuresti, emitand in acest sens decizia nr. 333/23.04.2014 de reincadrare a reclamantului pe postul detinut anterior concedierii.
Ulterior, prin decizia nr. 1246/14.07.2014 parata a dispus din nou concedierea reclamantului incepand cu data de 16.07.2014, in baza art. 86 alin.6 din Legea 85/2006 raportat la art. 65 alin.1 din Codul muncii, ca urmare a unei noi etape de reorganizare.
impotriva sentintei civile nr. x/18.12.2013 a Tribunalului Bucuresti au formulat apel ambele parti. Prin decizia nr. 1232/19.09.2014 pronuntata ulterior investirii Tribunalului Arges cu prezenta contestatie, Curtea de apel Bucuresti a admis apelul formulat de parata si a schimbat in parte sentinta apelata, in sensul ca a respins in tot cererea de chemare in judecata ce a format obiectul dosarului nr. x/3/2013 ca neintemeiata, respingand in acelasi timp apelul formulat de reclamant ca nefondat.
Fata de decizia nr. 1232/19.09.2014 a Curtii de apel Bucuresti, instanta de fond a apreciat ca decizia de concediere nr. 1246/14.07.2014, contestata in prezentul dosar, a ramas fara obiect, nemaiproducand niciun efect in privinta reclamantului, intrucat contractul individual de munca nr. 1781/09.12.2005 incheiat intre cele doua parti a incetat la data de 8.02.2013, in baza deciziei de concediere nr. 881/6.02.2013. Pe cale de consecinta, si contestatia formulata impotriva deciziei nr. 1246/14.07.2014 a ramas fara obiect, astfel ca exceptia invocata de parata a fost apreciata ca intemeiata si a fost admisa, cu consecinta respingerii actiunii ca ramasa fara obiect.
In termen legal reclamantul a formulat apel impotriva sentintei tribunalului, solicitand anularea acesteia si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante.
Apelantul a sustinut ca in mod gresit a fost respinsa actiunea ca ramasa fara obiect, pe motiv ca la data emiterii deciziei de concediere din 14.07.2014 reclamantul nu mai avea calitate de salariat.
In realitate, sustine apelantul, in baza sentintei civile nr. x/18.12.2013, prin care s-a anulat decizia de concediere nr. 881/6.02.2013, s-a reinfiintat postul de conducator auto, iar reclamantul a fost reintegrat pe acest post conform deciziei nr. 333/23.04.2014.
In aceste conditii, apreciaza apelantul, tribunalul trebuia sa analizeze cauza nu numai prin prisma lipsei de obiect, ci in raport de motivele din actiune si de mentiunile din cea de a doua decizie de concediere.
Prin intampinarea formulata intimata-parata a solicitat respingerea apelului ca nefondat, aratand ca prima decizie de concediere, din februarie 2013 a fost legala si temeinica, asa cum s-a statuat prin hotarare irevocabila, ceea ce inseamna ca in iulie 2014, cand a fost emisa cea de a doua decizie de concediere, reclamantul nu mai avea calitatea de salariat al paratei. Ca atare, contestatia formulata impotriva acestei ultime decizii este lipsita de obiect.
In apel a fost depus un inscris nou, respectiv un extras de pe portalul Curtii de apel Bucuresti, referitor la dosarul nr. x, din care rezulta ca a fost admisa cererea de revizuire formulata de G_ I_ si a fost schimbata in parte decizia civila nr. 1232/2014 a Curtii de apel Bucuresti, in sensul respingerii apelurilor formulate de ambele parti si admiterii apelului la considerente formulat de apelantul-reclamant.
Analizand sentinta apelata in raport de critica formulata, prin prisma noii probe administrate in apel, curtea retine urmatoarele:
Prin sentinta apelata in mod corect a fost respinsa actiunea ca ramasa fara obiect, cu motivarea ca prin decizia nr. 1232/19.09.2014 pronuntata de Curtea de apel Bucuresti in dosarul nr. x/3/2013 a fost admis apelul formulat de societatea parata si a fost schimbata in parte sentinta civila nr. x/18.12.2013 a Tribunalului Bucuresti, in sensul respingerii actiunii reclamantului ca neintemeiata.
Instanta de fond a apreciat ca in aceste conditii decizia de concediere nr. 1246/14.07.2014 nu a mai produs niciun efect in privinta reclamantului, intrucat contractul individual de munca al acestuia incetase in baza primei decizii de concediere nr. 881/6.02.2013.
In apel, asa cum s-a aratat, a fost depus un inscris nou, din care rezulta ca decizia nr. 1232/19.09.2014 a Curtii de apel Bucuresti a fost schimbata, urmare a admiterii cererii de revizuire a reclamantului, fiind mentinuta sentinta civila nr. x/18.12.2013 a Tribunalului Bucuresti, prin care se anulase prima decizie de concediere nr. 881/6.02.2013.
In aceste conditii, curtea constata ca la data de 14.07.2014, cand a fost emisa cea de-a doua decizie de concediere, nr. 1246, reclamantul avea calitatea de salariat al paratei, urmare a desfiintarii prin hotarare definitiva a primei decizii de concediere.
Ca atare, solutia pronuntata de tribunal, de respingere a actiunii ca ramasa fara obiect, nu mai poate fi mentinuta, in raport de noul inscris depus in apel, situatie fata de care Curtea, in temeiul art. 480 Cod procedura civila, va admite apelul reclamantului si va anula sentinta instantei de fond, trimitand cauza spre rejudecare aceleiasi instante, dat fiind ca reclamantul a solicitat in mod expres luarea acestei masuri prin cererea de apel.

 


PENTRU ACESTE MOTIVE
In NUMELE LEGII
D E C I D E


Admite apelul formulat de reclamantul G_ I_, CNP x, domiciliat in Curtea de Arges, _.A5, _, impotriva sentintei civile nr. 332 din 12 februarie 2015 pronuntata de Tribunalul Arges in dosarul nr. x, intimata fiind parata S.P.E.E.H. H_ S.A., prin administrator judiciar EURO INSOL SPRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, _.15-17, _ RO13267213, Jx.
Anuleaza sentinta si trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 15 septembrie 2015, la Curtea de apel Pitesti - Sectia I civila.

\" cols=\"115\" rows=\"15\" />

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat