Asociatie de proprietari. Emitere decizie de concediere fara ca postul de casier sa fie desfiintat efectiv

Hotararea nr. 34/2015 din data de 14-01-2015, Pronuntata de Tribunalul TELEORMAN

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu

Pe rol se afla solutionarea cauzei de litigii de munca, privind pe reclamantul E_ G_, CNP x, cu domiciliul in Rosiorii de Vede, _ 2, _, judetul Teleorman si pe paratul ASOCIAtIA DE P_ nr 1, cu sediul in Rosiorii de Vede, _, 8, judetul Teleorman avand ca obiect contestatie decizie de concediere.

La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei ca procedura este legal indeplinita, ca obiectul cauzei il reprezinta contestatie decizie de concediere si ca la data de 08.01.2015, prin serviciul Registratura, s-au depus relatiile solicitate paratului.
In sedinta publica s-a prezentat o persoana care a aratat ca se numeste C_ I_ si ca reprezinta paratul Asociatia de P_ nr. 1, care nu a putut fi identificata si a aratat ca nu poate depune delegatie de reprezentare, motiv pentru care Tribunalul a apreciat ca aceasta nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a reprezenta interesele paratului.
Fata de actele dosarului, instanta retine cauza spre solutionare.
INSTANTA

La data de 11 iulie 2014, prin cererea inregistrata sub nr. x, reclamantul E_ G_ a chemat in judecata pe paratul ASOCIAtIA DE P_ NR 1 ROSIORI DE VEDE si a solicitat instantei ca prin sentinta ce va pronunta sa constate nulitatea absoluta a deciziei de incetare a contractului individual de munca nr. 1/30.06.2014, emisa de parat, sa repuna partile in situatia anterioara emiterii deciziei de incetare a contractului individual de munca , reintegrarea sa in postul detinut anterior concedierii si obligarea paratului sa-i plateasca despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si actualizate , precum si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat in cazul in care nu era concediat incepand cu data concedierii si pana la reincadrarea efectiva
Reclamantul a solicitat si plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea cauzei, in situatia in care vor fi efectuate pe parcursul procesului.
In sustinerea cererii formulate, a motivat:
A fost salariatul Asociatiei de P_ nr. 1 in baza contractului individual de munca inregistrat la ITM Teleorman sub nr. x/21.10.2009, indeplinind functia de casier.
A fost concediat prin decizia nr. 1/30.06.2014, in temeiul art 65 alin 1 din Codul muncii .
Angajatorul a dispus concedierea pentru motive fara legatura cu persoana sa, ca urmare a desfiintarii locului de munca, desi postul de casier pe care l-a ocupat nu a disparut din organigrama angajatorului , fiind ocupat si in prezent de o alta persoana, care ocupa si functia de administrator, cumulul acestor functii fiind in contradictie cu dispozitiile Legii nr. 230/2007, privind infiintarea , organizarea si functionarea Asociatiilor de proprietari.
Decizia de concediere a fost emisa cu incalcarea dispozitiilor art 65 alin 2 din Codul munciii care prevad ca desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva.
Decizia nu respecta nici dispozitiile art 74 alin 1 din Codul Muncii , necuprinzand motivele care au determinat concedierea , din decizie reiesind ca,, la data de 02.02.2014 inceteaza contractul individual de munca al salariatului E_ G_ in temeiul art 65 alin 1 -desfiintarea locului de munca - concediere individuala din Legea nr. 53/2003,, iar din preaviz ca la data de 02.07.2014, inceteaza contractul individual de munca pe motivul reorganizarii activitatii asociatiei.
Nici in preaviz si nici in decizia de incetare a contractului individual de munca nu se mentioneaza numarul contractului individual de munca care inceteaza.
In drept, si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art 78 din Codul muncii.
In dovedirea cererii formulate a depus la dosar inscrisuri constand in decizia nr. 1/30.06.2014, adresa nr. 44/03.06.2014, (preaviz) si contractul individual de munca nr. x/21.10.2010(filele 7-12).
La data de 11 august 2014, paratul ASOCIAtIA DE P_ NR 1 a formulat intampinare (Fila 18) prin care a solicitat instantei sa respinga contestatia formulata de reclamant ca nefondata, sustinand ca decizia de concediere a fost emisa si concedierea a fost realizata cu respectarea procedurii prevazuta de dispozitiile art 73 si 74 din Codul muncii, respectiv dreptul la preaviz si continutul deciziei de concediere , concedierea s-a realizat in baza art 65 alin 1 din Codul muncii, fiind determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat.
A mai sustinut ca masura concedierii a fost hotarata de Adunarea Generala a Asociatiei de P_ nr. 1, la data de 02.06.2014, procesul verbal prin care s-a hotarat desfiintarea locului de munca, acesta fiind inregistrat in Registrul special al Asociatiei de P_ al Judecatoriei Rosiorii de Vede, situatie de fapt dovedita cu certificatul de grefa din data de 24 iunie 2014.
A concluzionat ca reorganizarea asociatiei a fost necesara in vederea eficientizarii activitatii, ca urmare a datoriilor mari pe care le inregistreaza, nemafiind posibil pastrarea postului de casier., Adunarea generala votand cumulul functiei de administrator cu acela de contabil si casier in conditiile in care reclamantul nu detine atestat de administrator.
A depus la dosar inscrisuri privind concedierea reclamantului(filele 19-29)
La solicitarea instantei, paratul a depus la dosarul cauzei actul aditional, nr. 1/26.01.2010 la contractul individual de munca al reclamantului E_ G_(fila 63)
Raspunzand la intampinarea paratului, reclamantul a solicitat instantei sa respinga apararile paratului, sustinand aceleasi motive de fapt si de drept din cererea de chemare in judecata(filele 40-43)
Solutionand cauza, pe baza actelor si lucrarilor de la dosar, Tribunalul a constatat ca actiunea reclamantului este intemeiata.
Pentru a pronunta aceasta solutie, a avut in vedere urmatoarele considerente:
Reclamantul a fost salariatul Asociatiei de P_ nr. 1 in baza contractului individual de munca inregistrat la ITM Teleorman sub nr. x/21.10.2009 si a actului aditional nr. 1/06.01.2010, indeplinind functia de casier.
A fost concediat prin decizia nr. 1/30.06.2014, in temeiul art 65 alin 1 din Codul muncii , din decizie reiesind ca a fost desfiintat locul de munca .
Reclamantul a sustinut ca postul pe care l-a ocupat nu a fost efectiv desfiintat iar desfiintarea nu are la baza o cauza reala si serioasa.
Potrivit dispozitiilor art . 65 din Codul muncii, concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia, iar desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.
In decizia de concediere nr. 1/30.06.2014, se arata ca ,, la data de 02.02.2014 inceteaza contractul individual de munca al salariatului E_ G_ in temeiul art 65 alin 1 -desfiintarea locului de munca - concediere individuala din Legea nr. 53/2003,,
Paratul a sustinut ca desfiintarea postului de casier ocupat de reclamantul E_ G_ s-a hotarat de catre Adunarea Generale a Asociatiei de P_ nr. 1 Rosiorii de Vede .
In procesul verbal al Adunarii Generale a Asociatiei de P_ nr. 1 Rosiorii de Vede, din data de 2 iunie 2014, (filele 20-29) se arata ca ,, se propune pentru functia de administrator-contabil si casier d-na S_ V_ si se voteaza cu unanimitate de voturi cu un salariu brut de 1200 lei,,
Din acest proces verbal nu reiese ca a fost desfiintat efectiv postul de casier ocupat de catre reclamantul E_ G_ si ca aceasta desfiintare ar fi fost reala si serioasa, asa cum prevad dispozitiile art 65 din Codul muncii,
In procesul verbal al Adunarii Generale nu se arata in mod explicit sau implicit ca a avut loc o desfintare efectiva a postului de casier ocupat de reclamantul E_ G_, ca urmare a reorganizarii activitatii si comasarii unor functii.
Decizia de concediere nu respecta nici dispozitiile art 76 din Codul muncii, privind continutul acesteia, in ce priveste motivele concedierii si durata preavizului.
Procedand in acest mod paratul a emis o decizie cu nerespectarea procedurii prevazute de lege,
Din aceste considerente, in temeiul dispozitiilor art. 78 din Codul muncii, Tribunalul urmeaza sa admita actiunea reclamantului, sa dispuna anularea deciziei de concediere nr. 1/30.06.2014, emisa de parat.
Ca efect al anularii deciziei de concediere a reclamantului ca nelegala, Tribunalul urmeaza ca in temeiul dispozitiilor art . 80 din Codul muncii sa dispuna repunerea reclamantului in situatia anterioara emiterii actului de concediere si sa dispuna obligarea paratului sa-i plateasca acestuia despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul..

PENTRU ACESTE MOTIVE
In NUMELE LEGII
DECIDE:


Admite actiunea privind pe reclamantul E_ G_, CNP x, cu domiciliul in Rosiorii de Vede, _ 2, _, judetul Teleorman si pe paratul ASOCIAtIA DE P_ nr 1, cu sediul in Rosiorii de Vede, _, 8, judetul Teleorman.
Anuleaza decizia de concediere nr. 1/30.06.2014, emisa de parata.
Dispune reintegrarea reclamantului in postul ocupat anterior emiterii deciziei de concediere.
Obliga parata la plata unei despagubiri egale cu salariile neincasate, indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care a fost lipsit reclamantul de la data concedierii pana la reintegrarea efectiva.
Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Teleorman.
Pronuntata in sedinta publica, azi 14.01. 2015.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat