Admisibilitatea contestatiei formulate impotriva notificarii privind incetarea contractului individual de munca

Hotararea nr. 1428 din data de 10-06-2015, Pronuntata de Tribunalul ARGES

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Mutarea functionarului public pe alta functie, impotriva vointei acestuia. Refuzul semnarii fisei postului
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Reducerea normei de munca cu pauza de masa. Zilele de repaus saptamanal

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 19.12.2014, contestatorul D_ G_ in contradictoriu cu intimata _ formulat contestatie impotriva deciziei de concediere (intitulata Peaviz) nr. 257/24.11.2014, solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei de concediere; 

reintegrarea in cadrul unitatii parate pe postul si functia detinuta anterior concedierii; obligarea angajatorului la plata drepturilor banesti indexate, majorate si reactualizate de care ar fi beneficiat daca nu ar fi fost concediat, de la data concedierii si pana la data reintegrarii efective; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea contestatiei arata ca si-a desfasurat activitatea ca salariat al _ contractului individual de munca nr. 202/01.05.2009, in functia de electrician. La data de 25.11.2014 i s-a comunicat Decizia (intitulata Preaviz) nr. 257/24.11.2014 prin care i s-a comunicat ca incepand cu data de 25.11.2014 i se acorda un termen de preaviz de 20 de zile lucratoare, urmand ca la implinirea termenului de preaviz sa i se aplice decizia de concediere.
Contestatorul arata ca temeiul emiterii de catre intimata a Preavizului il constituie motive ce nu tin de persoana salariatului, fiind vorba de o concediere individuala din initiativa angajatorului. Intimata invoca drept motive ale concedierii: bugetul pe anul 2014, planul de productie realizat pe anul 2013/2014 de intimata _ care rezulta limitarea posibilitatii dezvoltarii proiectelor, necesitatea adoptarii de noi masuri urgente la nivel _ sa asigure reducerea cheltuielilor si incadrarea acestora in veniturile estimate a fi incasate, in contextul blocajului financiar iar desfiintarea locului de munca se impune ca o masura efectiva cu cauze reale si serioase.
Contestatorul sustine ca, in realitate, a fost victima unui accident rutier in data de 21.10.2013, pe raza localitatii Maracineni, jud. Arges, eveniment rutier care s-a produs in timpul orelor de serviciu si in legatura cu serviciu, fiind calificat si cercetat drept accident de munca de catre reprezentantii ITM Arges. Astfel, temeiul emiterii si comunicarii preavizului, il constituie in realitate faptul ca s-a adresat instantei de judecata cu o cerere de chemare in judecata impotriva intimatei, prin care solicita obligarea acesteia sa il despagubeasca pentru traumele fizice si morale suferite ca urmare a accidentului rutier din data de 21.10.2013, pe raza localitatii Maracineni, jud. Arges.
Prin intampinarea formulata la data de 30.01.2015, intimata a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiate, iar prin notele scrise depuse la dosarul cauzei la data de 27.05.2015, intimata a invocat exceptia inadmisibilitatii contestatiei.
Analizand cu prioritate, conform art. 248 alin.1 Cod procedura civila, exceptia invocata in cauza, instanta retine urmatoarele:
Prin Preavizul nr. 257/24.11.2014 emis de catre societatea intimata, contestatorul este notificat ca, incepand cu data de 25.11.2014 se afla in preaviz de 20 de zile lucratoare, urmare a concedierii individuale din initiativa angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana salariatului, urmand ca la expirarea preavizului sa ii inceteze contractul individual de munca.
Prin aceasta notificare intimata nu a dispus concedierea propriu zisa a contestatorului prin decizie scrisa, ci doar la notificat cu privire la aceea ca se afla in perioada de preaviz, urmand ca la finalizarea acesteia sa ii inceteze contractul de munca.
Potrivit legislatiei muncii, atunci cand se dispune concedierea salariatului, angajatorul are obligatia sa emita o decizie scrisa in acest sens sau o dispozitie, care trebuie sa contina in mod obligatoriu, dupa, caz, elementele prevazute de art. 76 sau art. 252 alin.(2) din Codul muncii, acesta fiind singurul act prin care se poate dispune concedierea care isi produce efectele de la data comunicarii ei salariatului si care pot fi analizate de instanta spre a se putea stabili legalitatea si temeinicia

PENTRU ACESTE MOTIVE
In NUMELE LEGII
DECIDE:


Admite exceptia inadmisibilitatii si, in consecinta, respinge actiunea ca inadmisibila.
Obliga contestatoarea sa plateasca intimatei suma de 1000 lei cheltuieli de judecata.
Cu apel in termen de 10 de zile de la comunicare, cererea de apel urmand a fi depusa la Tribunalul Arges.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 10.06.2015, la Tribunalul Arges - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat