Nulitate. Necomunicarea deciziei de sanctionare disciplinara cu incetarea contractractului de munca

Hotararea nr. 1025 din date de 11-05-2015, Pronuntata de Tribunalul ARGES

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Reducerea normei de munca cu pauza de masa. Zilele de repaus saptamanal
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM

Pe rol judecarea cauzei Litigii de munca privind pe contestatorul D_ F_ si pe intimat _ SRL, avand ca obiect contestatie decizie de concediere DESPAGUBIRI.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns: contestatorul personal, lipsind intimata

In temeiul art. 131 alin.1 N.C.pr.civ., instanta constata ca este competenta general, material si teritorial sa judece cauza in temeiul art. 269 Codul Muncii si art. 208 - 210 din Legea nr. 62/2011.
Tribunalul pune in discutie durata necesara pentru cercetarea procesului.
Contestatorul apreciaza cercetarea prezentei cauze la 1termen de judecata.
Tribunalul, potrivit art. 238 alin.1 N C.pr.civ., estimeaza durata necesara pentru cercetarea procesului la 1 zi avand in vedere obiectul cauzei si probatoriul ce trebuie administrat.
Instanta pune in discutie exceptiile tardivitatii formularii cererii, exceptia lipsei de interes si exceptia inadmisibilitatii invocate de parata prin intampinare.
Contestatorul solicita respingerea exceptiilor pentru motivele expuse prin raspunsul la intampinare.
Instanta acorda cuvantul asupra probelor, nefiind alte chestiuni prealabile.
Contestatorul solicita proba cu inscrisuri.
Tribunalul admite probele solicitate de parti, respectiv cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei.
Contestatorul arata ca nu mai are probe de administrat sau de solicitat si nici exceptii de invocat.
Tribunalul declara cercetarea procesului incheiata, deschide dezbaterile pe fondul cauzei si acorda cuvantul partii.
Contestatorul solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata.


INSTANTA
Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele :

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 16-10-2014, reclamantul D_ F_ a chemat in judecata pe parata _ SRL, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate ca desfacerea contractului individual de munca nr. 7/2013 este nelegala, iar decizia de concediere este ilegala si netemeinica, precum si sa fie obligata parata la plata despagubirilor echivalente cu drepturile salariale aferente perioadei 25.11.x14.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a incheiat cu intimata un contract individual de munca pe durata determinata pentru perioada 25.11.x14, insa la data de 20.12.2013 a fost concediat abuziv, intrucat a sesizat organele competente cu privire la nerespectarea drepturilor sale. in plus nu i s-a comunicat nicio decizie de concediere, ci doar refuzul de a i se achita drepturile salariale cuvenite. De asemenea, decizia este nula si pentru faptul ca nu a fost realizata procedura de cercetare prealabila.
In drept, s-au invocat dispozitiile art. 78, 269, 267 din Codul muncii.
In dovedirea cererii, reclamantul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, testimoniala si cu interogatoriu.
Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 270 C.muncii.
Prin intampinarea depusa la dosar la data de 20-11-2014, intimata a invocat exceptiile tardivitatii formularii cererii, avand in vedere ca reclamantul recunoaste chiar prin actiune ca a aflat de concediere la data de 20-12-2013, exceptia lipsei de interes, intrucat, nefiind comunicata, decizia de concediere nu produce efecte, si exceptia inadmisibilitatii cererii de obligare a intimatei la plata drepturilor salariale dupa data de 12-12-2012, data de la care contestatorul nu a mai prestat munca, nefiind deci indreptatit sa primeasca salariul.
In drept, s-au invocat dispozitiile art. 211 din Legea nr. 62/2011, Codul muncii.
In sustinerea intampinarii, intimata a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, interogatoriu si cu martori.
Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin intampinarea formulata, intimatul invoca o _ exceptii procesuale, insa acestea urmeaza a fi analizate impreuna cu fondul actiunii, avand in vedere stransa legatura dintre ele.
Reclamantul a fost angajatul societatii parate incepand cu data de 25-11-2013, potrivit relatiilor de la Inspectoratul Teritorial de Munca Arges, raporturile de munca incetand la data de 20-12-2013, in temeiul art. 61 lit.a C.muncii.
Cu toate acestea, contestatorul arata ca nu i-a fost comunicata nicio decizie de concediere, nefiind convocat nici pentru cercetarea disciplinara.
Intimata recunoaste, prin invocarea exceptiei lipsei de interes, ca nu a emis si comunicat vreo decizie de concediere reclamantului, admitand totodata ca raporturile de munca nu au incetat.
intr-adevar, potrivit art. 252 alin.3 din Codul muncii, decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
Prin urmare, dat fiind ca sanctiunea disciplinara a concedierii nu a fost comunicata, tribunalul retine ca raporturile de munca au continuat intre parti in baza contractului individual de munca nr. 7/22.11.2013.
In consecinta, instanta, in temeiul art. 40 alin.2 lit.c din Codul muncii, va obliga intimata sa acorde angajatului sau toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca, ce nu a fost desfacut in conditiile prevazute de lege.
Cu toate ca prezenta actiune nu mai poate fi calificata ca o contestatie la decizia de concediere, tribunalul va dispune anularea deciziei de desfacere a contractului individual de munca, avand in vedere ca aceasta mentiune, a aplicarii art. 61 lit.a din Codul muncii, se regaseste in registrul general de evidenta a salariatilor, detinut si de ITM Arges.
Or, mentiunile din actele oficiale trebuie sa concorde cu situatia juridica retinuta prin prezenta hotarare judecatoreasca.
Pentru aceste considerente, instanta va respinge exceptiile invocate de intimata ca neintemeiate, va admite contestatia, va anula decizia de desfacere a contractului individual de munca nr. 7/22.11.2013 si va obliga intimata la plata catre contestator a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada 25.11.2013 - 24.02.2014.

PENTRU ACESTE MOTIVE
In NUMELE LEGII
DECIDE:


Respinge exceptiile invocate de intimata ca neintemeiate.
Admite contestatia, formulata de contestatorul D_ F_, CNP: x, domiciliat in comuna Stalpeni, _, in contradictoriu cu intimata _ SRL, inregistrata in RC sub nr. Jx, CUI: x, cu sediul in Mioveni, _.I2C, _, jud.Arges.
Anuleaza decizia de desfacere a contractului individual de munca nr. 7/22.11.2013.
Obliga intimata la plata catre contestator a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada 25.11.2013 - 24.02.2014.
Executorie provizoriu de drept.
Cu apel in 10 zile de la comunicare, cererea de apel depunandu-se la Tribunalul Arges.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 11.05.2015, la Tribunalul Arges, Sectia pentru Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat