Compensarea in bani a zilelor de concediu neefectuate. Dovada achitarii drepturilor salariale

Hotararea nr. 173 din data de 17 februarie 2016, Pronuntata de Tribunalul Galati

Alte Consultatii Juridice

Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat
Cumularea concediului de odihna neefectuat din anul anterior cu cel din anul curent
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Stabilirea zilelor de repaus saptamanal in alte zile decat sambata si duminica
Procedura acordarii zilelor de concediu de odihna prin Regulamentul intern
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat

Prin cererea formulata si inregistrata sub nr XXXXXXXXXXXXX pe rolul Tribunalului G., reclamantul G. I. a solicitat in contradictoriu cu parata, obligarea la plata drepturilor salariale aferente lunilor aprilie si mai 2015 in valoare totala de 1196,00 lei si contravaloarea concediului de odihna neefectuat, respectiv 8 zile in cuantum de 463,00 lei. A mai solicitat actualizarea sumelor cu indicele de inflatie si plata dobanzii legale, de la data scadentei si pana la data platii efective.

Motivandu-si in fapt cererea, a aratat ca a fost salariat al societatii parate pana la data de 19. 05. 2015 cand au incetat raporturile de munca in temeiul art. 65 alin 1 din Codul muncii.

A sustinut ca desi a indeplinit obligatiile ce-i reveneau, societatea parata nu a inteles sa se achite de obligatiile ce erau in sarcina sa, in sensul ca nu i-au fost acordate drepturile banesti, incepand cu data de 10 aprilie 2015.

A mai precizat ca la data de 29. 06. 2015 a notificat parata cu privire la drepturile ce i se cuveneau, insa aceasta a ramas in pasivitate si nu a dat curs solicitarii acestuia.

In sustinerea cererii, s-a folosit de proba cu inscrisuri.

In drept, a invocat dispozitiile art. 161 alin 4 din Codul muncii.

Parata nu a formulat intampinare si nu a propus probe in aparare.

Reclamantul G. I. a fost salariat al paratei pana la data de 19. 05. 2015, cand s-a emis decizia nr 457 de incetare a contractului individual de munca in baza art. 65 alin 1 din Codul muncii.

Prin adresa inregistrata sub nr 548/29. 06. 2015 –(fila 9 la dosar), reclamantul G. I. a notificat societatea parata pentru a-i fi acordate drepturile banesti pe lunile aprilie si mai 2015 si contravaloarea a 8 zile de concediu de odihna .

In conformitate cu art. 168 alin 1 din Codul muncii,plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.

Iar, dispozitiile art. 272 din Codul muncii consacra pentru angajator sarcina probei, cu obligatia acestuia de a depune dovezi in aparare pana la prima zi de infatisare.

In cauza, parata nu a facut dovada achitarii drepturilor salariale solicitate, in sensul dispozitiilor art. 168 alin 1 din Codul Muncii, considerent pentru care urmeaza sa fie obligata la plata drepturilor salariale aferente perioadei 01. 04. xxxxxxxxxxxxx15, in suma de 1196 lei.

Potrivit dispozitiilor art. 146 alin 4 din Codul muncii, compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Ca urmare, reclamantul este indreptatit la compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat de 8 zile in cuantum de 463 lei.

De asemenea, la sumele ce urmeaza sa fie platite reclamantului se va adauga dobanda legala, avandu-se in vedere disp. art. 3 alin 3 din Legea nr. 356/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti si vor fi actualizate cu rata inflatiei de la data scadentei la data platii efective .

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite actiunea formulata de reclamantul G. I., domiciliat in G., nr. 9, . 1, in contradictoriu cu parata S. C. R. S. A. G., cu sediul in G., . 53, judetul G., avand ca obiect \"drepturi banesti”.

Obliga pe parata sa plateasca reclamantului suma de 1. 196 lei, reprezentand drepturile salariale aferente perioadei 01. 04. 2015 – 18. 05. 2015, precum si suma de 463 lei, reprezentand compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat (8 zile), sume la care se va adauga dobanda legala si ce vor fi actualizate cu rata inflatiei, de la data scadentei pana la data platii efective.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat