Salariatii cu fractiune de norma. Programul de lucru variabil al salariatilor incadrati cu contract pe timp partial

Hotararea nr. 432 din data de 29 ianuarie 2016, Pronuntata de Judecatoria Sibiu

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului

Constata ca prin plangerea inregistrata sub nr. dosar. XXXXXXXXXXXX petenta a solicitat in contradictoriu cu intimatul ITM S. ca prin hotarare sa se dispuna anularea procesului verbal de contraventie nr. xxxxxxx/16.07.2015 in sensul anularii punctului 4 prin care s-a aplicat amenda in suma de 1. 500 lei; in subsidiar, inlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului.

In fapt s-a motivat ca fapta nu se incadreaza in art. 260 alin. 1 lit. i din Codul Muncii deoarece sanctiunea se aplica numai cand se presteaza munca suplimentara nu si ore suplimentare. In plus, inspectorul de munca nu a dovedit ca salariatul Soaita V. ar fi prestat ore suplimentare.

In drept: art. 7 alin. 2 si 3, 31(1) SI 32 (3) din OG 2/2001, art. 194 NCPC.

Prin intampinare, intimata a solicitat respingerea plangerii avand in vedere ca angajatorul nu a respectat disp. art. 105 lit. c din Codul Muncii, obligand pe Soaita V. sa presteze ore suplimentare desi era angajat cu timp partial 4 ore/zi. In aceste conditii amenda de 1. 500 lei este justificata.

In drept: L. 53/2003 Codul Muncii, OG 2/2001

Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie nr. xxxxxxx/16.07.2015, la punctul patru,  petenta a fost sanctionata cu 1500 lei amenda pentru nerspectarea disp art 105 alin 1 lit c codul muncii constand in aceea ca salariatul Soaita V., agent paza care a incheiat contract individual de munca cu timp partial, in perioada 01- 7.07.2015, desi avea de prestat 4 ore pe zi, a predat postul de paza la ora 17 neexistand dovada ca a prestat doar 4 ore pe zi.

Verificand legalitatea si temeinicia procesului verbal,  instanta constata ca starea de fapt nu corespunde realitatii.

In contractul individual al numitului soaita au fost trecute elemente ca

- durata muncii si repartizarea programului de lucru;

- conditiile in care se poate modifica programul de lucru;

- interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora.

Simpla imprejurare ca angajatul Soaita V. nu a primit postul de la alt salariat fiindca aceasta nu se evidentiaza in documente, nu dovedeste pe deplin ca societatea l-a obligat la ore suplimentare desi nu era indreptatit.

Faptul ca in ziua de 7.07.2015, Soaita V. preda postul la ora 17 si din caietul proces verbal predare primire post 4 nu reiese ca a primit postul de la alt salariat,  nu este suficient pentru a concluziona ca a fost incalcata dispozitia din art 105 alin 1 lit c codul muncii.

In conformitate cu art. 103 din Codul Muncii, fractiunea de norma in cadrul contractelor de munca cu timp partial este atunci cand salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga.

Un astfel de contract de munca reprezinta o exceptie de la incheierea unui contract de munca pe durata nedeterminata.

Conform definitiei legale, fractiunea de norma, elementul definitoriu al contractului de munca cu timp partial, trebuie sa fie inferioara normei intregi de 40 de ore/saptamana, legea neprecizand vreo limita minima in acest sens. Avand in vedere ca legea actuala nu prevede vreo conditie pentru norma zilnica, fractiunea de norma saptamanala sau lunara poate fi repartizata si inegal pe zile.

Astfel, luand in considerare cele mentionate mai sus, un salariat cu fractiune de norma poate avea un program variabil, fara niciun fel de restrictie a legii atat timp cat raportarea programului sau se face la programul saptamanal sau lunar concret.

Contractul de munca cu timp partial poate fi incheiat atat pe o perioada determinata, cat si pe una nedeterminata, dar, indiferent de durata acestuia, el trebuie intotdeauna sa fie incheiat in forma scrisa.

Aceasta inseamna ca repartizarea orelor reduse pe saptamana poate fi realizata si in alta maniera decat 4 ore pe zi, ceea ce societatea a facut pentru anumite intervale de timp fara a incalca norma lunara de 40 de ore pe saptamana.

Pentru motivele de fapt si de drept enuntate se va admite plangerea formulata de petenta cu sediul in S. cu intimatul I. T. DE MUNCA S. cu sediul in S., Calea Dumbravii nr 17 si in consecinta:

Anuleaza punctul 4 din procesul verbal de contraventie nr xxxxxxx/16.07.2015 emis de ITM, in ceea ce priveste fapta prevazuta de art 105 alin 1 lit c din Codul Muncii

Exonereaza petenta de la plata amenzii de 1500 lei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite plangerea formulata de petenta cu sediul in S. cu intimatul I. T. DE MUNCA S. cu sediul in S., Calea Dumbravii nr 17 si in consecinta:

Anuleaza punctul 4 din procesul verbal de contraventie nr xxxxxxx/16.07.2015 emis de ITM, in ceea ce priveste fapta prevazuta de art 105 alin 1 lit c din Codul Muncii

Exonereaza petenta de la plata amenzii de 1500 lei.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat