Legalitatea incetarii detasarii in lipsa acordului salariatului

Hotararea nr. 632 din data de 02 februarie 2011, Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Alte Consultatii Juridice

Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Drepturile cuvenite salariatului decedat
Incadrarea salariatului pe un alt post, corespunzator studiilor superioare. Renuntarea la vechiul post prin demisie

Prin sentinta civila nr. 2681 din data de 29.03.2010 pronuntata in dosarul nr. ...X, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII a Conflicte de munca si asigurari sociale a respins contestatia formulata de contestatoarea B. S., reprezentata de S. L. Salariatilor din Invatamantul P. Sector 6 Bucuresti in contradictoriu cu intimatul I. Scolar al M. Bucuresti, ca neintemeiata.

Prin Decizia nr. 3898/15.09.2009, paratul a stabilit, pe baza acordului reclamantei, ca incepand cu data de 15.09.2009, aceasta sa fie detasata in interesul invatamantului pe functia de inspector invatamant prescolar si educatie timpurie in cadrul ISMB pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de 31.08.2010, in aceasta perioada fiindu-i rezervat postul didactic pe care este titulara la Gradinita de Copii nr. 197 „Z. Florilor” Bucuresti.

La data de 20.10.2009, paratul a adoptat Decizia nr. 4375 prin care, invocandu-se prevederile art. 14, 31 si 146 din Legea nr. 128/1997 si cele ale art. 45 - 48 din Legea nr. 53/2003, a stabilit incetarea detasarii reclamantei si revenirea acesteia la postul didactic anterior.

Avand in vedere dispozitiile art. 45 si urm. din Codul muncii, instanta de fond a conchis ca detasarea este obligatorie pentru salariatul care o poate refuza numai in mod exceptional, aceasta fiind o derogare de la dispozitiile art. 41 din lege conform carora contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.

In acelasi sens, art. 14 din Legea nr. 128/1997 dispune ca detasarea in interesul invatamantului se face cu acordul persoanelor solicitate pentru ocuparea unor posturi din unitati de invatamant si pentru asigurarea conducerii unitatilor de invatamant precum si in functiile de indrumare si control, dispozitiile din legea speciala intregindu-se, conform art. 146, cu dispozitiile generale in legislatia muncii.

Este adevarat, a mai retinut Tribunalul, ca in decizia de detasare s-a stabilit un anumit termen pentru care masura avea sa opereze, insa acest lucru nu inseamna ca detasarea inceteaza numai prin expirarea termenului (ori prin incetarea contractului individual de munca). De asemenea, incetarea detasarii nu presupune in mod necesar acordul partilor, tocmai pentru motivul ca acordul dat de catre salariat pentru detasare, asa cum rezulta din textul art. 45 si urm Codul muncii, nu este o conditie esentiala ca masura sa se infaptuiasca (salariatul poate refuza numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice).

Instanta fondului a apreciat ca revocarea este o forma de incetare a detasarii aflata la dispozitia angajatorului care nu este tinut sa motiveze decizia sa, aceasta neprejudiciindu-l pe salariat in nici un mod, in conditiile in care isi pastreaza locul de munca si functia avute anterior detasarii.

Faptul ca detasarea nu este supusa niciunei conditii de forma, rezulta din economia textelor de lege la care s-a facut referire. De asemenea, decizia prin care s-a revocat detasarea nu trebuie sa contina, sub sanctiunea nulitatii, referiri cu privire la termenul in care poate fi contestata si instanta competenta, prevederile art. 62 alin. 2 din Codul muncii invocate de catre reclamanta fiind incidente numai in cazul concedierii.

Impotriva acestei sentinte contestatoarea B. S., reprezentata de S. L. Salariatilor din Invatamantul P. Sector 6 Bucuresti a declarat recurs la data de 27.07.2010, cerere inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a Civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale la data de 09.09.2010, sub nr. ...X.

La termenul de judecata din 02.02.2011, Curtea a pus in discutia partilor exceptia tardivitatii declararii recursului.

Analizand cu prioritate cauza prin prisma exceptiei invocate, conform prevederilor art. 137 din Codul de procedura civila, Curtea retine urmatoarele:

Sentinta recurata a fost comunicata Sindicatului L. Salariatilor din Invatamantul P. Sector 6 Bucuresti, in calitate de reprezentant al membrului de sindicat B. S., la data de 15.07.2010, conform dovezii de indeplinire a actului de procedura aflate la fila 42 a dosarului de fond, iar cererea de recurs a fost inregistrata la data de 27.07.2010, astfel cum rezulta din rezolutia aplicata pe cerere (fila 2 a dosarului de recurs), dupa implinirea termenului de recurs de 10 zile, prevazut de art. 80  din Legea nr. 168/1999, calculat pe zile libere, conform art. 101 din Codul de procedura civila, de la data comunicarii hotararii pronuntate de instanta de fond.

Pentru considerentele expuse, fata de dispozitiile art. 301 din Codul de procedura civila, Curtea va face aplicarea art. 103 din Codul de procedura civila, astfel incat, vazand si prevederile art. 312 din acelasi Cod, urmeaza sa respinga recursul, ca tardiv formulat.    

 

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge, ca tardiv declarat, recursul formulat de recurentul-contestator S. L. Salariatilor din Invatamantul P. Sector 6 Bucuresti, in calitate de reprezentant al membrului de sindicat B. S., impotriva sentintei civile nr. 2681 din data de 29.03.2010 pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, in contradictoriu cu intimatul I. Scolar al M. Bucuresti.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat