Perioada de proba. Incetarea contractului prin notificarea emisa de angajator

Hotararea nr. 1034 din 9.05.2008, Pronuntata de Curtea de Apel TIMISOARA

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj
Incheierea unui act aditional de modificare a CIM din perioada determinata in perioada nedeterminata in baza cartii de identitate expirata. Consecinte
Prelungirea perioadei de proba peste termenul legal
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM

Potrivit art. 31 alin. (41) din Codul muncii, perioada de proba poate fi calificata ca o clauza de dezicere a contractului individual de munca, aplicabila in cazul in care angajatorul apreciaza ca salariatul nu corespunde cerintelor postului, iar notificarea reprezinta o modalitate simplificata de concediere din initiativa angajatorului.

Astfel, angajatorul poate sa rezilieze contractul individual de munca fara preaviz si fara motivare, cu conditia respectarii formei scrise a notificarii.

      Prin sentinta civila nr. 90/17.01.2008, Tribunalul Timis a respins actiunea civila precizata formulata de catre reclamanta R.A.R. impotriva paratei S.C. „R.H.” S.R.L. Otopeni, cu punct de lucru in Timisoara, ca neintemeiata.
      Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca raporturile de munca dintre parti isi au sorgintea in contractul individual de munca, incheiat la data de 3.09.2007, reclamanta ocupand postul de casier. In contract s-a prevazut o perioada de proba de 30 de zile de la data incheierii acestuia.
      Parata, prin notificarea nr. 122/25.09.2007, a instiintat-o pe reclamanta ca incepand cu data de 25.09.2007, data situata in cursul perioadei de proba, inceteaza contractul individual de munca, prin aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (41) din Codul muncii.
      Conform art. 31 alin. (41) din Codul muncii, pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba contractul individual de munca poate inceta numai printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti.
      Prin urmare, perioada de proba constituie o clauza de dezicere consacrata legal, care, inserata in contractul individual de munca, foloseste ambelor parti, in sensul ca angajatorul verifica pregatirea si aptitudinea salariatului, iar acesta din  urma constata daca angajatorul in cauza este sau nu convenabil pentru el. Oricand pe durata perioadei de proba sau la sfarsitul acestei perioade, dar nu mai tarziu de acest moment, contractul individual de munca poate inceta prin notificare scrisa la initiativa oricareia dintre parti, context in care atat angajatorul, cat si salariatul, atunci cand inteleg sa iasa unilateral din contract in timpul sau la sfarsitul perioadei de proba, nu sunt obligati sa respecte un termen de preaviz. Astfel, prevalandu-se de existenta clauzei de dezicere, angajatorul concediaza pe salariat fara o motivare anume si fara preaviz, insa notificarea, comunicata de catre angajator angajatului, trebuie sa imbrace forma scrisa, ceruta „ad validitatem”.
      Fata de considerentele expuse tribunalul, in aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (41)  din Codul muncii, a respins actiunea civila precizata ca neintemeiata.
      Impotriva sentintei civile nr. 90/17.01.2008 a Tribunalului Timis a declarat recurs, in termen legal, reclamanta si, fara a preciza temeiul de drept al recursului, a invocat aplicarea gresita a dispozitiilor art. 31 alin. (41) si ale art. 189 din Codul muncii. Totodata, a sustinut ca, prin hotararea atacata, s-a incalcat dreptul sau la munca.
      Examinand recursul prin prisma dispozitiilor art. 3041 C.proc.civ., Curtea constata ca nu exista nici un motiv pentru casarea sau modificarea sentintei recurate, intrucat tribunalul a retinut corect starea de fapt si a facut o aplicare corecta a dispozitiilor legale incidente.
      Din contractul individual de munca depus la dosar rezulta ca reclamanta a fost incadrata pe o perioada de proba de 30 de zile. Potrivit art. 31 din Codul muncii,aceasta reprezinta o perioada de verificare a aptitudinilor salariatului.
      In raport de continutul art. 31 alin. (41) din Codul muncii, perioada de proba poate fi calificata ca o clauza de dezicere a contractului individual de munca, aplicabila in cazul in care angajatorul apreciaza ca salariatul nu corespunde cerintelor postului, iar notificarea reprezinta o modalitate simplificata de concediere din initiativa angajatorului. Aceste dispozitii se coroboreaza cu cele ale art. 55 lit. c) Codul muncii.
      Avand in vedere natura juridica a perioadei de proba, respectiv aceea de clauza de dezicere, angajatorul poate sa rezilieze contractul individual de munca fara preaviz si fara motivare.
      Intrucat partile contractante au prevazut a astfel de clauza in contractul individual de munca, reclamantei, care a consimtit la incheierea acestuia, nu i   s-a  ingradit dreptul la munca.
      Prevederile art. 189 din Codul muncii, care se refera la formarea profesionala, nu sunt incidente in cauza si, prin urmare, nu puteau fi incalcate.
      Pentru considerentele expuse anterior, in baza art. 312 alin. (1) C.proc.civ., recursul a fost respins ca nefondat.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat