Decizia de suspendare a contractului de munca. Necesitatea indicarii motivelor care au determinat suspendarea contractului

Hotararea nr. 1342 din data de 10 octombrie 2014, Pronuntata de Tribunalul Galati

Alte Consultatii Juridice

Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Obligatia acordarii de zile consecutive de repaus saptamanal. Unitatea lucreaza in mod continuu 6 zile pe saptamana
Incheierea unui act aditional de modificare a CIM din perioada determinata in perioada nedeterminata in baza cartii de identitate expirata. Consecinte
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Reducerea normei de munca cu pauza de masa. Zilele de repaus saptamanal
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Stabilirea zilelor de repaus saptamanal in alte zile decat sambata si duminica
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada determinata in lipsa unui act aditional de prelungire
Prelungirea CIM pe durata determinata. Salariata gravida
Plan de Reorganizare si Restructurare. Desfiintarea postului nu este efectiva si nu are o cauza reala si serioasa
Formare profesionala. Clauza privind plata unei sume de bani in caz de demisie

P. cererea inregistrata pe rolul Tribunalului G., in data de 10.03.2014, sub nr. ...XX, contestatoarea G. M. a solicitat in contradictoriu cu intimata Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia C. G., anularea dispozitiei nr. 297/19.02.2014 de suspendare a contractului sau individual de munca, emisa de intimata, obligarea acesteia la plata drepturilor salariale cuvenite pe perioada suspendarii, actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, contestatoarea a aratat ca s-a dispus suspendarea contractului sau de munca, in temeiul art. 52 alin. 1 lit. a Codul muncii, incepand cu 20.02.2014 pana la terminarea cercetarii disciplinare, ca textul de lege prevede o suspendare facultativa, ce poate fi luata doar in conditiile legii.

In opinia contestatoarei, angajatorul nu poate dispune suspendarea decat daca masura este bazata pe criterii obiective, este luata cu buna-credinta si este necesara pentru asigurarea cercetarii prealabile a abaterii, in caz contrar fiind un abuz de drept al angajatorului.

A aratat ca impotriva sa s-a dispus cercetarea disciplinara in data de 05.02.2014, pe motiv ca ar fi incalcat regulamentul DGASPC G. privind protectia datelor cu caracter personal, prin efectuarea de inregistrari audio-video unui salariat si a unui beneficiar. A precizat ca functia sa era de sef Centru plasament nr. 3, pentru copii cu dizabilitati fizice si psihice severe, calitate in care a constatat savarsirea unor abuzuri repetate asupra copiilor de catre o parte a personalului, motiv pentru care a folosit un dispozitiv de inregistrare audio, care nu este interzis, intrucat copiii nu pot face declaratii din cauza afectiunilor de care sufera. Ulterior, a anuntat conducerea, solicitand ca impotriva persoanelor in cauza sa fie luate masuri legale, astfel incat fapta nu constituie in opinia sa o abatere disciplinara, astfel incat suspendarea sa nu respecta conditiile legale.

A apreciat contestatoarea ca masura este si lipsita de temei legal, deoarece desi nu fusese emisa decizia de suspendare, la data de 06.02.2014, cand ea era in concediu medical, pe postul sau a fost numita alta persoana ca inlocuitor, ceea ce nu se putea dispune pe perioada incapacitatii temporare de munca.

Contestatoarea a mai invederat ca pana in prezent nu s-a mai luat masura suspendarii fata de nicio persoana aflata in cercetare disciplinara.

P. intampinarea depusa, intimata a solicitat respingerea actiunii, aratand ca in data de 16.01.2014 contestatoarea a sesizat conducerea institutiei despre faptul ca unii angajati ai Centrului nr. 3 abuzeaza fizic si emotional beneficiarii rezidenti, astfel incat s-a inceput cercetarea lor disciplinara, iar pe parcursul acesteia s-a aflat ca, fara stiinta personalului, contestatoarea a montat mijloace de supraveghere in unitate.

P. urmare a fost sesizata comisia de disciplina, iar angajatii Centrului nr. 3 au aratat ca inregistrarile au fost efectuate nelegal, motiv pentru care unii au aratat ca vor formula plangeri penale si vor solicita daune morale din partea institutiei. Au mai aratat ca intr-o sedinta convocata de contestatoare, aceasta a incercat sa-i intimideze, le-a prezentat spre audiere o inregistrare, astfel incat o parte din angajati s-au simtit timorati si amenintati.

Intimata a aratat ca a apreciat ca starea de nesiguranta si tensiune din randul angajatilor ca urmare a presiunilor exercitate de contestatoare prin functia pe care o detinea justifica suspendarea contractului de munca al acesteia pe durata cercetarii disciplinare.

Analizand si coroborand materialul probator administrat in prezenta cauza, instanta retine urmatoarele:

In fapt, prin Dispozitia nr. 297/19.02.2014, emisa de intimata, s-a dispus, incepand cu data de 20.02.2014 si pana la finalizarea cercetarii disciplinare, in temeiul art. 52 alin. 1 lit. a din Legea nr. 53/2003, suspendarea contractului individual de munca al contestatoarei G. M., sef Centru plasament nr. 3.

In motivarea deciziei de suspendare s-a facut trimitere la referatul nr. 4060/05.02.2014, adresat comisiei de disciplina, precum si la prevederile art. 52 alin. 1 lit. a si art. 49 alin. 2 Codul muncii, fara a fi prezentate motivele de fapt care impun suspendarea contractului de munca al contestatoarei.

Instanta retine ca executarea contractului individual de munca, reprezinta un proces ce se desfasoara in timp. In acest interval de timp, pot interveni anumite imprejurari prevazute chiar de lege, care sa impiedice temporar infaptuirea obiectivului si efectelor contractului, chiar a obligatiilor reciproce ale partilor, survenind astfel suspendarea acestuia.

In temeiul disp. art. 52 alin. 1 lit. a din Codul muncii, contractul de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii.

Ulterior, daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.

Desi legea nu impune ca decizia de suspendare sa aiba un anumit continut, totusi pentru a se putea asigura dreptul la aparare al salariatului impotriva eventualelor abuzuri, trebuie sa contina motivele pe care le are in vedere angajatorul cand decide suspendarea, motive a caror temeinicie sa poate fi avute in vedere de instanta de judecata atunci cand este sesizata cu cererea de anulare a decizie de suspendare.

Abia in intampinare parata a justificat luarea masurii suspendarii contestatoarei, aratand ca prin continuarea activitatii contestatoarei era de natura sa influenteze cercetarea ei disciplinara, ca urmare a presiunilor exercitate de aceasta, in considerarea functiei detinute, asupra celorlalti salariatilor, carora le-a creat o stare de nesiguranta si tensiune. S-a mai aratat si ca la luarea acestei decizii a contribuit si faptul ca intimata formulase o sesizare catre Politia Mun. G. cu privire la abuzurile fizice si emotionale exercitate de salariatii reclamati de contestatoare, cat si impotriva activitatii contestatoarei prin incalcarea Legii nr. 677/2001, desi in decizia contestata nu s-a indicat ca temei al suspendarii si art. 52 alin. 1 lit. b din Codul muncii.

Or, angajatorul nu poate complini lipsa motivarii deciziei de suspendare a contractului individual de munca prin aparari facute in fata instantei.

Mai mult, in referatul nr. 4060/05.02.2014 (f. 8-9 dosar), invocat in cuprinsul deciziei de suspendare, nu este mentionat niciun motiv pentru care contestatoarea nu ar putea sa-si continue activitatea pe parcursul cercetarii disciplinare.

P. acest referat a fost adusa la cunostinta Comisiei de disciplina abaterea disciplinara comisa de contestatoare, respectiv folosirea unui sistem de supraveghere audio in Centru de Plasament nr. 3, fara a fi adusa la cunostinta conducerii intimatei de existenta acestuia si a intentiei de a-l folosi.

In consecinta, instanta apreciaza ca decizia de suspendare a contractului individual de munca al contestatoarei, emisa de intimata, constituie o masura netemeinica, motiv pentru nu se mai impune analizarea celorlalte aparari invocate de contestatoare, urmand a admite actiunea, a anula dispozitia nr. 297/19.02.2014, emisa de intimata DGASPC G., a obliga pe intimata sa achite contestatoarei drepturile salariale cuvenite pe perioada suspendarii contractului individual de munca (20.02.2014 - 03.04.2014, data incetarii contractului individual de munca, dupa cum a aratat aparatorul contestatoarei la termenul din 11.06.2014, f. 77 dosar), actualizate cu indicele de inflatie pana la data platii efective.

Conform art. 453 C. pr. civ., va obliga pe intimata, ca parte care a pierdut procesul, la plata sumei de 1. 000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata (onorariu avocat conform chitantei nr. 61/ 20.09.2014, f. 95 dosar), in favoarea contestatoarei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite actiunea formulata de reclamanta M. G. cu domiciliul ales la cabinet avocat B. C. M. in G.    in contradictoriu cu parata Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia C. G., cu sediul in G.  jud. G. .

Anuleaza dispozitia nr. 297/19.02.2014 emisa de intimata DGASPC G. .

Obliga pe intimata sa achite contestatoarei drepturile salariale cuvenite pe perioada suspendarii contractului individual de munca (20.02.2014 - 03.04.2014, data incetarii contractului individual de munca), actualizate cu indicele de inflatie pana la data platii efective.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat