Constatare nulitate absoluta decizie desfacere contract de munca

Hotararea nr. 255 din 19.06.2009, Pronuntata de Tribunalul ARAD

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Reducerea normei de munca cu pauza de masa. Zilele de repaus saptamanal
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Cumul de contracte de munca, cu depasirea a numarului de 48 ore/saptamana
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Instanta competenta in cazul unor litigii de munca. Obligatia de a presta munca ulterioara formarii profesionale

Prin Sentinta  civila nr. 255 din  19 iunie 2008  a Tribunalului Arad, s-a respins  actiunea  exercitata de reclamanta  in contradictoriu cu parata,  avand ca obiect constatare nulitate absoluta decizie desfacere contract de munca.

In considerentele hotararii tribunalului s-a retinut ca, prin contract individual de munca, reclamanta a fost angajata la parata, pe functie de manager de proiect, pe o perioada nedeterminata, stabilindu-se o perioada de proba de 90 zile calendaristice.
Prin decizie,  parata a desfacut contractul de munca amintit, invocand art. 31, alin. 4, indice 1 si art. 55, litera c), din Legea nr. 53/2003 Codul  muncii.
Prin notificarea,  parata a notificat  reclamantei incetarea contractului de munca.
Potrivit art. 55, litera c), din Legea nr. 53/2003 Codul  muncii, contractul individual de munca poate inceta ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si conditiile limitativ prevazute de lege, unul din aceste cazuri si conditii fiind prevazut de art. 31, alin. 4, din Legea nr. 53/2003 Codul  muncii, conform caruia pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba ,contractul individual de munca poate inceta la initiativa oricareia din parti, printr-o notificare scrisa.
Vazand ca reclamanta se afla in perioada de proba si ca a fost notificata cu privire la incetarea contractului individual de munca, instanta a constatat  ca incetarea acestui contract a avut loc in conditii legale neexistand motive de nulitate a deciziei de desfacere a acestuia, urmand sa respinga primul capat al prezentei actiuni.
In cauza nu sunt aplicabile dispozitiile art. 58, 62-64 si 76 din Legea nr. 53/2003 Codul  muncii, invocate de reclamanta, nefiind in situatia unei concedieri ci in cazul special al  incetarii unui contract individual de munca in cursul perioadei de proba.
Hotararea a ramas irevocabila prin Decizia civila nr.  249 din 13 februarie 2009 prin care s-a respins recursul reclamantei stabilindu-se ca  perioada de proba redevine o clauza de dezicere (de denuntare, de desistare) a contractului individual de munca, asa incat, din interpretarea acestui text de lege rezulta ca oricand, pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul poate inceta printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti, fara sa fie obligatoriu acordarea preavizului, ori vreo alta procedura de concediere sau demisie.
Intr-un asemenea caz nu este necesara nici cercetarea prealabila prevazuta de art. 63 alin. 2 din Codul muncii in cazul incetarii contractului individual de munca in temeiul art. 61 lit. d din acelasi cod la initiativa angajatorului (pentru necorespundere profesionala).
Dimpotriva, unitatea parata nu a contestat niciodata calitatile sau necorespunderea profesionala a reclamantei-recurente, insa perioada de proba, asa cu este ea definita de Codul muncii, are rolul de a verifica aptitudinile salariatului si in ceea ce priveste adaptarea acestuia la locul de munca, cerintele postului de manager de proiect, - post de conducere -, ce in cazul reclamantei, implica si relatia cu subordonatii, colaboratorii si superiorii ierarhici.
In perioada de proba contractul de munca poate inceta fara a fi necesara justificarea acestei masuri, prin intocmirea unor alte acte care sa justifice sau sa motiveze decizia paratei, asa incat sustinerile recurentei in sensul obligativitatii motivarii deciziei de desfacere a contractului individual de munca, nu pot fi retinute.
In acest sens este si practica judiciara si literatura juridica de specialitate, avandu-se in vedere precaritatea unui atare contract, el nefiind consolidat, decat dupa expirarea perioadei de proba si numai daca salariatul corespunde profesional postului in care este incadrat ori daca el este multumit de acel post si doreste sa continue activitatea.
Prin aceste dispozitii legale, s-a introdus o cale simplificata de incetare a contractului supus perioadei de proba, avantajoasa, pe baza principiului simetriei juridice, ambelor parti.
Perioada de proba avand natura unei clauze de dezicere, oricare dintre parti poate cere incetarea contractului de munca fara a fi necesara justificarea acestei masuri, prin intocmirea unor alte acte care sa justifice sau sa motiveze decizia partii.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat