Procedura de recuperare a prejudiciului cauzat angajatorului de catre un salariat. Necesitatea existentei unei hotarari judecatoresti

Hotararea nr. 3644/R din data de 18 septembrie 2012, Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului

Prin sentinta civila nr. 618 din 3.04.2012 pronuntate de Tribunalul Maramures s-a admis contestatia formulata de reclamanta C. E., impotriva  paratei S. P. „Asistenta Sociala” din Subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia M., si in consecinta s-a anulat  decizia  nr. 89/30.06.2011privind imputarea sumei de 2. 000 lei conform masurilor stabilite de auditul intern al Primariei Baia M. prin raportul nr. 24/05.05.2011, emisa de parata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta tribunalul a retinut ca reclamanta are calitatea de angajata a paratei ocupand postul contractual  de executie de  asistent social .

Prin decizia nr. 89/30.06.2011 contestata in cauza, i s-a  imputat suma de  2. 000 lei reprezentand contravaloarea  cursurilor de masterat efectuate in 2009.

S-a stabilit ca suma de 2. 000 lei imputata, sa se recupereze prin retineri  succesive  cu caracter lunar  din salariu.

In conformitate cu art. 254 Cod civil, salariatii raspund patrimonial  in te­meiul normelor si principiului raspunderii civile contractuale, pentru pagu­bele materiale produse  angajatorului din vina  si in legatura  cu munca lor.

Principalele modalitatii de stabilire si recuperare  a prejudiciului  produs  an­­­ga­­jatorului  sant invoiala partilor, semnate de ambele parti, consemnata  intr-un inscris  si inregistrata de angajator  si actiunea in justitie.

Astfel, potrivit  dispozitiilor  imperative  ale art. 169 Cod civil, nicio re­ti­ne­re din salariu  nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor pre­va­zu­te de lege.

Retinerile cu  titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate  decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata  ca atare  printr-o hotarare judecatoreasca  definitiva si  irevocabila.

Asadar, in situatia in care partile nu se inteleg, cand salariatul nu recunoaste producerea pagubei ori nu este de acord cu cuantumul acesteia, raspunderea sa pentru  pagubele materiale produse angajatorului  poate fi stabilita doar prin promovarea unei actiuni in raspundere patrimoniala potrivit art. 270  si urmatoarele  Codul Muncii  iar nu prin emiterea unei decizii  de imputare.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs paratul S. P. DE ASISTENTA SOCIALA din subordinea CONSILIULUI LOCAL BAIA M. solicitand admiterea recursului, anularea sentintei cu judecarea cauzei pe fond, stabilind faptul ca suma de 2. 000 lei pe care institutia a achitat-o reclamantei C. E. in vederea efectuarii cursurilor de masterat, a fost nelegal platita asa cum se arata la pct. 2 pag. 6 din raportul de audit nr. 24/05.05.2011, impunandu-se recuperarea acestor sume.

In motivare a aratat ca prin Raportul de audit nr. 24/05.05.2011  s-a stabilit ca in mod nelegal au fost achitate de catre institutie cursurile de masterat pentru intimata C. E., invocand prevederile art. 52 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarului public, aratand ca nu constituie forma de perfectionare profesionala si nu pot fi finantate de la bugetul local studiile universitare sau de doctorat.

Considera ca Directorul serviciului P. Asistenta Sociala in mod egal a emis decizia nr. 89/30.06.2011 pentru imputarea sumei totale de 2000 lei reclamantei C. E. .

Analizand recursul formulat, prin prisma motivelor invocate si a apararilor formulate, Curtea, deliberand, constata urmatoarele:

Prin adoptarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, in vigoare de la 1 martie 2003, a fost inlaturata vechea raspundere materiala a salariatului si implicit posibilitatea angajatorului de a emite decizii de imputare cu caracter executoriu in vederea recuperarii prejudiciului.

Interdictia a fost mentinuta si prin modificarile aduse Codului muncii prin Legea 40/2011. Astfel, art. 169 din Codul muncii republicat prevede urmatoarele :

(1) Nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege.

(2) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Dispozitia de imputare contestata de reclamanta, desi potrivit sustinerilor recurentilor, are drept scop recuperarea sumelor acordate nelegal, avand un caracter unilateral, contravine dispozitiei imperative prevazute de art. 169 Codul muncii, mai sus citat.

Asadar, indiferent de natura sumelor ce se doresc a fi recuperate, ca paguba materiala provocata angajatorului in sensul art. 270 Codul muncii ori suma nedatorate platita salariatului in sensul art. 272 Codul muncii, procedura de recuperare a prejudiciului in situatia dezacordului partilor cu privire la stabilirea existenta raspunderii, se intemeiaza in mod obligatoriu, pe o hotarare judecatoreasca irevocabila care sa constate datoria salariatului ca fiind scadenta, lichida si exigibila potrivit art. 169 alin. 2 Codul muncii.

In speta, neexistand acordul salariatului la repararea pe cale amiabila a pretinsului prejudiciu invocat de angajator, in mod corect s-a apreciat de catre tribunal ca fara interventia instantei de judecata nu este posibila efectuarea unor retineri de salariu in temeiul deciziei de imputare emisa de angajator in acest sens.

Tinand seama de aceste considerente, Curtea apreciaza ca hotararea fondului este legala si temeinica, astfel ca o va mentine ca atare, urmand ca in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 C. proc. civ. sa respinga ca nefondat recursul, in cauza nefiind incidente motivele de recurs prevazute de art. 304 pct. 8 si 9 C. proc. civ.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de paratul S. P. DE ASISTENTA SOCIALA din subordinea CONSILIULUI LOCAL BAIA M. impotriva sentintei civile nr. 618 din 03.04.2012 a Tribunalului Maramures pronuntata in dosar nr. 7283/xx pe care o mentine.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat