Nelegalitatea inserarii in contractul de munca sau actele aditionale a unei clauze de angajare a raspunderii salariatului

Hotararea nr. 378 din data de 07 martie 2012, Pronuntata de Tribunalul Buzau

Alte Consultatii Juridice

Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator

Prin cererea inregistrata sub nr. ...XX reclamanta  B. a chemat in judecata pe paratul M. I. C. solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligat la plata sumei de 8484 euro echivalent in lei la data platii efective.

Reclamanta a motivat ca la data de 28.04.2011 a incheiat cu paratul contractul de munca nr. 305/2011, acesta din urma fiind angajat in functia de tehnician cablari. Avand in vedere ca paratul nu avea o calificare pentru aceasta functie, partile au incheiat la data de 27.05.2011 actul aditional nr. 381 la contractul de munca mentionat.

Actul aditional s-a incheiat in vederea formarii profesionale a salariatului pentru munca specifica societatii, avand ca obiect cursuri teoretice si practice de Retelistica, desfasurate in intervalul 28.04.-25.05.2011.

Salariatul avea obligatia de a nu initia incetarea contractului individual de munca pe o perioada de 3 ani de la data absolvirii lor sau de a nu savarsi abateri disciplinare grave care sa conduca la concedierea lui pentru motive ce tin de persoana sa.

In baza cap. III „Obligatii” art. 3. 2. lit. b) salariatul avea obligatia sa despagubeasca angajatorul cu suma de xx euro calculata proportional cu perioada nelucrata de la data absolvirii cursului, in cazul in care contractul individual de munca  se incheia prin concediere pentru motive disciplinare.

Avand in vedere ca partile au stabilit prin actul aditional, de comun acord, atat suma determinata valoric reprezentand costul formarii profesionale cat si obligatia angajatului de a achita aceasta suma in cazul in care incalca contractul, rezulta ca modalitatea de prevedere a clauzelor  prin contractul si actul aditional amintit, a avut caracter conventional, vointa partilor intalnindu-se inclusiv asupra valorii determinate a contractului si a obligatiei de restituire a sumei.

Reclamanta precizeaza, in legatura cu  modalitatea de calcul a acestor sume solicitate reclamantului, ca valoarea despagubirilor are caracter conventional si reprezinta vointa partilor, astfel ca, fiind o evaluare conventionala, nu se poate invoca modalitatea de determinare a cuantumului ei.

Cu privire la incetarea raporturilor de munca dintre parti, reclamanta a mentionat ca incepand din data de 7.10.2011, paratul a lipsit nemotivat de la locul de munca, astfel ca respectand procedura prevazuta de Codul muncii, prin decizia nr. 16/09.11.2011 i s-a desfacut disciplinar contractul de munca conform art. 61 lit. a) din Codul muncii.

Mai arata ca din suma totala datorata de 10. 000 euro se va deduce suma de 1516 euro calculata proportional cu perioada lucrata, ramanand de plata suma de 8484 euro.

In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 969 Cod civil, art. 193 lit. a), art. 197 alin. 1 si 2 si art. 198 si 254 Codul muncii, precum si dispozitiile Legii nr. 168/1999.

In sustinerea actiunii, reclamanta a depus la dosar : contractul de munca nr. 305, actul aditional nr. 381/2011, fisa de prezenta la curs formare profesionala „retelistica”, referat nr. 1361/2011 intocmit de seful ierarhic superior prin care anunta conducerea societatii de faptul ca paratul lipseste nemotivat de la serviciu, convocare in vederea cercetarii disciplinare prealabile si avizul postal de trimitere a convocarii, decizia nr. 16/09.11.2011 privind incetarea contractului de munca, anexa la cererea de chemare in judecata ce cuprinde modalitatea de calcul a sumei datorate de parata.

Paratul, desi legal citat, nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

Tribunalul, examinand probele administrate constata urmatoarele :

Reclamanta  B. a solicitat obligarea paratului M. I. C.  la plata  cheltuielilor de formare profesionala desfasurate in intervalul 28. 04 - 25.05.2011.

Stagiul de formare profesionala a fost efectuat in baza actului aditional nr. 381/26.05.2011 (fila12).

In acest act aditional  s-a mentionat la art. 1. 1 ca aceste cursuri de formare profesionala  au o durata de 80 de ore, cu scoatere integrala din productie.

De asemenea in acest act aditional   nu s-a mentionat  valoarea cursurilor ci doar faptul ca angajatorul a initiat si asigurat participarea salariatului la cursul de formare profesionala punandu-i la dispozitia acestuia resursele materiale si tehnice necesare desfasurarii cursului si ca va suporta toate aceste cheltuieli ocazionate de cursul de formare profesionala.

La art. 3. 2 lit. b) din actul aditional s-a stabilit o clauza de despagubire in suma de xx euro cheltuieli calculate proportional cu perioada nelucrata din cei 3 ani socotiti de la data absolvirii cursurilor de formare profesionala in cazul in care se va produce concedierea pentru motive disciplinare sau incetarea contractului individual de munca  din vina sau initiativa salariatului.

Conform art. 197 din Codul muncii, in cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.

In speta reclamanta nu a facut dovada cheltuielilor ocazionate de participarea paratului la cursurile de formare profesionala.

Suma de 10. 000 euro stabilita la art. 3. 2 lit. b) din actul aditional nu reprezinta cheltuielile de formare profesionala suportate de angajator, ci o clauza de evaluare anticipata a prejudiciului.

Aceasta clauza de evaluare anticipata a prejudiciului in cuantum de 10. 000 euro pe care l-ar suporta angajatorul in caz de nerespectare de catre parat a obligatiilor cuprinse in actul aditional este lovita de nulitate, prin contractul de munca si  actul aditional neputand fi inserate clauze de angajare a raspunderii acestuia.

Aceasta clauza este contrara dispozitiilor art. 38  din Codul muncii, care au un caracter imperativ in ce-l priveste pe parat, in contractul de munca si implicit actul aditional neputand fi inserate clauze de angajare a raspunderii acestuia.

Instanta va inlatura sustinerea reclamantei, precum ca pretentiile sale se justifica pe temeiul art. 969 Cod civil.

Raspunderea patrimoniala a salariatului este reglementata  de art. 254 Codul muncii, iar in speta nu opereaza raspunderea contractuala intemeiata pe dispozitiile art. 969 Cod civil, deoarece opereaza in mod prohibitiv art. 38 din Codul muncii.

Cum reclamantul nu a facut  dovada cheltuielilor ocazionate de formarea profesionala in sensul art. 197 Codul muncii, desi era in sarcina acestuia conform art. 272 Codul muncii, tribunalul va respinge actiunea ca neintemeiata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Respinge  actiunea formulata de reclamanta S. C.”N.”  SRL B. cu sediul in  B.,, ap12, judetul B., in contradictoriu cu paratul M. I. C. domiciliat in comuna Vadu Pasii, , ca neintemeiata.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat