Constatare beneficiu spor de vechime in munca

Hotararea nr. 293 din 16.03.2010, Pronuntata de Curtea de Apel GALATI

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Reducerea normei de munca cu pauza de masa. Zilele de repaus saptamanal
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Cumul de contracte de munca, cu depasirea a numarului de 48 ore/saptamana
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat

Din inscrisurile administrate coroborate cu declaratiile martorilor audiati de instanta rezulta ca intimata – reclamanta a incasat sporul de vechime in procentul prevazut de lege. Atestarea unei asemenea imprejurari printr-o adeverinta emisa de  angajator nu mai este posibila, insa acest lucru nu-i poate fi imputabil intimatei – reclamante, mijloacele de proba administrate in cauza demonstrand faptul ca a beneficiat de sporul de vechime in munca pe intreaga perioada si nu doar fractionat, potrivit evidentelor.

Prin cererea  formulata si inregistrata la Tribunalul Braila sub nr. 311/113/2.02.2009, reclamanta B.M. a chemat in judecata pe parata C.J.P. Braila pentru a se constata ca in perioada 1 aprilie 1992 – 1 februarie 1993 a incasat spor de vechime in munca de 20% si in perioada 1 februarie 1993 – 5 decembrie 1994 si 1 aprilie 1997 – 1 decembrie 1999 a incasat spor de vechime in munca de 25%.
Hotararea de constatare a acestui drept ii este necesara pentru a fi avuta in vedere la calcularea pensiei.
Reclamanta a sustinut in actiune ca a fost angajata la SC R. SA Braila, societate care s-a desfiintat. Arhiva de personal a fost predata la C.J.P. Braila, dar pentru perioada aratata anterior, in arhiva societatii angajatoare nu exista date privind incasarea sporului de vechime.
Parata, prin intampinare a cerut sa se constate ca nu are calitate procesuala pasiva.
Ulterior, reclamanta si-a restrans actiunea, cerand sa se constate incasarea sporului de vechime in perioada 1 aprilie 1992 – 31 ianuarie 1993 si 1 februarie 1993 – 5 decembrie 1994.
In cauza s-au administrat probe cu acte si martori.
Prin sentinta civila nr. 1038/21.12.2009 Tribunalul Braila a respins ca nefondata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive formulata de intimata C. J.P. Braila, a admis actiunea restransa formulata de contestatoarea B.M. si a constatat ca in perioada 1 aprilie 1992 – 31 ianuarie 1993 si         1 februarie 1993 – 5 decembrie 1994 contestatoarea a beneficiat de sporul de vechime prevazut de lege corespunzator vechimii efective in munca.
In motivare instanta retine urmatoarele:
Reclamanta a fost angajata cu contract individual de munca la SC R. SA Braila (societate care, anterior a purtat si alte denumiri).
In baza incheierii pronuntata de judecatorul delegat in dosarul nr. 5607/2001 al Tribunalului Braila s-a dispus inchiderea procedurii de faliment si radierea societatii comerciale R. SA Braila din evidenta O.R.C. Braila. Ca urmare, arhiva cu datele personale ale salariatilor a fost predata initial la SC C. SRL Braila, care la randul ei a predat-o ulterior C.J.P. Braila.
Din actele prezentate la dosar (copie de pe cartea de munca), coroborate cu declaratiile martorilor audiati, tribunalul a retinut ca reclamanta a incasat sporul de vechime in procentul prevazut de lege, dar el nu a fost evidentiat in cartea de munca, iar atestarea lui printr-o adeverinta din partea angajatorului nu mai este posibila, ca urmare a radierii din evidenta O.R.C., astfel cum s-a motivat anterior.
In temeiul art. 291 Codul muncii in referire la art. 111 Cod procedura civila, partea care are interes poate sa ceara instantei sa constate existenta sau inexistenta unui drept.
Avand in vedere situatia de fapt si de drept expusa, tribunalul a admis actiunea restransa si a constatat ca in perioada 1 aprilie 1992 – 31 ianuarie 1993 si 1 februarie 1993 – 5 decembrie 1994, reclamanta a incasat spor de vechime prevazut de lege, corespunzator vechimii in munca.
Cu privire la exceptia invocata de parata instanta a respins-o, intrucat, desi nu exista raporturi juridice intre reclamanta si C.J.P. Braila, hotararea urmeaza sa-i fie opozabila.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs parata C.J.P.  Braila considerand-o nelegala si netemeinica.
In motivarea recursului se arata ca potrivit art. 14 din Decretul nr. 92/1976 nu se pot reconstitui salariile primite sau alte drepturi salariale ci doar perioada in care o persoana a desfasurat activitate in baza unui contract de munca.
Recalcularea se face prin determinarea punctajelor anuale unde se utilizeaza salariile brute sau nete si sporurile cu caracter permanent care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte.
In drept a invocat dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.
Intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea hotararii instantei de fond ca fiind legala si temeinica.
Examinand hotararea recurata prin prisma criticilor formulate de recurenti cat si din oficiu sub toate aspectele de fapt si de drept in conformitate cu dispozitiile art. 3041 Cod procedura civila, curtea apreciaza ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente:
In ceea ce priveste lipsa calitatii procesuale pasive apreciem ca solutia instantei de fond este legala si temeinica pentru urmatoarele considerente:
Astfel, in baza incheierii pronuntata de judecatorul delegat in dosarul nr. 5607/2001 al Tribunalului Braila s-a dispus inchiderea procedurii de faliment si radierea societatii comerciale R. SA Braila din evidenta O.R.C. Braila.
Arhiva cu datele personale ale salariatilor din cadrul SC R. SA Braila a fost predata initial la SC C. SRL Braila.
La data de 01.06.2006 SC C. SRL Braila a predat statele de plata ale salariatilor din cadrul SC R. SA Braila, C.J.P. Braila incheindu-se un proces-verbal de predare-primire (aspect recunoscut si de catre recurenta).
Sustinerea recurentului ca arhiva SC R. SA Braila nu se mai afla in posesia sa si a fost predata incepand cu data de 01.04.2008 la SC A. D. SRL punctul de lucru al acestuia nu este probata prin nici un mijloc de proba.
Ca urmare, calitatea procesuala pasiva este justificata de necesitatea ca hotararea sa fie opozabila si persoanei care detine arhiva si unde reclamanta si-a desfasurat activitatea.
Pe fondul cauzei, curtea apreciaza ca hotararea instantei de fond este data cu aplicarea si interpretarea corecta a legii.
Astfel, din copia carnetului de munca rezulta ca in perioada 01.04.1992 – 05.12.1994 reclamanta si-a desfasurat activitatea in cadrul R. SA Braila.
Din actele depuse la dosar (copie de pe carnetul de munca) coroborate cu declaratiile martorilor audiati de instanta de fond, rezulta ca intimata-reclamanta a incasat sporul de vechime in procentul prevazut de lege, iar atestarea lui printr-o adeverinta emisa de angajator nu mai este posibila, ca urmare a radierii SC R. SA Braila din evidenta O.R.C. Braila.
Prin dispozitiile O.U.G. nr. 4/2005 s-a prevazut ponderea recalcularii sporurilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat.
In conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. 23 si anexa O.U.G. nr. 4/2005, sporul de vechime in munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, a facut parte din baza de calcul a pensiilor se utilizeaza la determinarea punctajului mediu avand anual.
Este adevarat ca, potrivit legii, sporul de vechime utilizat la determinarea punctajului mediu anual este cel inregistrat in carnetul de munca sau dovedit cu adeverinte.
Insa, in speta, din probele administrate rezulta ca sporul de vechime in munca nu a fost evidentiat in carnetul de munca iar eliberarea unei asemenea adeverinte pe perioada solicitata nu a fost posibila datorita degradarii arhivei sau statele de plata fiind incomplete sau lipsa.
O atare situatie de fapt nu-i poate fi insa imputabila intimatei-reclamante iar mijloacele de proba converg asupra faptului ca a beneficiat de un atare spor de vechime pe intreaga perioada si nu doar fractionat, potrivit evidentelor.
Asa cum a retinut si prima instanta, calificarea juridica a actiunii este data de dispozitiile art. 111 Cod procedura civila, in scopul constatarii existentei unui drept salarial necesar in procesul de recalculare a pensiei din sistemul public.
In consecinta, in cauza dedusa judecatii nu devin aplicabile dispozitiile art. 14 din Decretul nr. 92/1976 care se refera strict la reconstituirea activitatii depusa pe baza unui contract de munca functie de meserie sau specialitate.
A considera ca intimata-reclamanta nu este indreptatita legal la recunoasterea dreptului sau ar insemna excluderea sa in mod nejustificat de la beneficiul legii, cu consecinta si asupra dreptului la un proces echitabil reglementat de art. 6 din C.E.D.O.
In concluzie, in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, a fost respins ca nefondat recursul declarat de parata C.J.P. Braila.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat