Prestarea unei munci salarizate pentru si sub autoritatea unui angajator, cerinta esentiala pentru existenta contractului de munca

Hotararea nr. 3291 din data de 11.04.2016, Pronuntata de Judecatoria Pitesti

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Reducerea normei de munca cu pauza de masa. Zilele de repaus saptamanal
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Cumul de contracte de munca, cu depasirea a numarului de 48 ore/saptamana
Prestarea muncii suplimentare pe perioada termenului de preaviz stabilit in cazul demisiei

 Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti la data de 29. 06. 2015 sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, petenta I. I. D. M. a solicitat, in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. A., anularea procesului-verbal nr. xxxxx/15. 06. 2015, exonerarea de la plata amenzii contraventionale, iar in subsidiar inlocuirea amenzii cu avertisment.

In motivarea plangerii, petenta arata ca prin procesul verbal contestat a fost sanctionata contraventional conform art. 260 alin. 1 din Codul muncii, retinandu-se ca la punctul de lucru al societatii situat in Mun. Pitesti, strandul Trivale, jud. Arges a fost identificat prestand activitate numitul G. G. A., fara a avea incheiat contract individual de munca.

A sustinut petenta ca nu se face vinovata de contraventia retinuta in sarcina sa.

Petenta invedereaza ca situatia este diferita de cea retinuta in actul sanctionator. In momentul in care inspectorul de munca a ajuns la punctul de lucru din strandul Trivale, vanzatorul angajat, domnul M. A., parasise locul de munca, facea baie in bazin, iar cel care statea la masa unde se vand produsele pe care le comercializeaza (colaci de plastic, baloane, etc. ), fara a presta aceasta activitate, era domnul G. G. A. . Imediat dupa demararea controlului a aparut si domnul M. A., care i-a explicat inspectorului de munca ca el efectueaza vanzarile, insa fara niciun rezultat.

In drept, au fost invocate disp. art. 31 din O. G nr. 2/2001, art. 16 alin. 3 din HG nr. 1377/2009, art. 20 alin. 3 din Legea nr. 108/1999.

Intimatul I. de I. T. de Munca Arges a depus intampinare prin care solicitat respingerea plangerii, aratand ca sanctiunile au fost in mod legal aplicate, iar materialul probator face dovada savarsirii faptei de catre petenta. Au fost depuse actele care au stat la baza intocmirii procesului-verbal contestat (filele nr. 25-31).

Petenta a depus raspuns la intampinare, prin care a reluat in esenta sustinerile din cererea de chemare in judecata, aducand argumente in sensul admiterii actiunii.

In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si testimoniala, fiind audiat martorul G. G. A. .

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca prin procesul-verbal nr. xxxxx/15. 06. 2015, petenta a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 10. 000 lei pentru savarsirea faptei de a primi la munca pe numitul G. G. A., fara a incheia un contract individual de munca in forma scrisa cu acesta, fapta prev. de disp. art. 16 alin. 1 din Codul Muncii si sanctionata de disp. art. 260 alin. 1 lit. e din Codul Muncii.

Conform art. 16 alin. 1 din Codul muncii \"Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. ” Totodata art. 16 alin. 2 din Codul muncii prevede ca \"anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca. ”

Art. 260 alin. 1 lit. e sanctioneaza nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. 1 din Codul muncii dispunand ca constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: lit. e \"primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10. 000 lei la 20. 000 lei pentru fiecare persoana identificata”.

Conform art. 34 alin. 1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal, pronuntandu-se, de asemenea, si cu privire la sanctiunea aplicata de agentul constatator.

Verificand legalitatea procesului-verbal, se constata ca acesta cuprinde toate mentiunile obligatorii prevazute de lege, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

Potrivit dispozitiilor legale in materie, singurele mentiuni ale procesului verbal de contraventie, prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute sunt cele enumerate la art. 17 din OG nr. 2/2001, respectiv numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator. Analizand inscrisul contestat, instanta constata ca acesta cuprinde toate mentiunile enumerate in art. 17 din O. G. nr. 2/2001.

Sub aspectul temeiniciei, instanta retine, din declaratia martorului audiat in cauza ce se coroboreaza cu sustinerile petentei, ca in ziua controlului martorul se afla la plaja in strandul Trivale, unde s-a intalnit cu un prieten al sau, numitul M. A., angajatul societatii petente. Intrucat angajatul societatii avea nevoie sa mearga la toaleta, l-a lasat pe martor pret de cateva minute in locul sau, iar acesta, in virtutea relatiilor de prietenie a acceptat, moment in care si-au facut aparitia inspectorii de munca. Astfel, martorul nu presta activitate pentru societatea petenta si nu a fost remunerat de catre aceasta.

Conform disp. art. 10 din Codul muncii, contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Se constata ca intre petenta si numitul G. G. A. nu au fost stabilite relatii specifice angajator-salariat, in sensul disp. art. 10 din legea 53/2003, fata de faptul ca acesta nu presta o munca salarizata si sub autoritatea petentei.

Ca urmare, instanta constata ca fapta retinuta in sarcina petentei nu intruneste elementele constitutive ale contraventiei prev. de disp. art. 260 alin. 1 lit. e din legea 53/2003, astfel ca, potrivit disp. art. 34 din OG 2/2001, va admite plangerea, va anula procesul-verbal si va exonera petenta de la plata amenzii.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite plangerea formulata de petenta I. I. D. M., cu sediul procesual ales in Pitesti, . av. N. I., nr. 9,, ,  jud. Arges in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. A., cu sediul in P.,,  jud. Arges.

Dispune anularea procesului verbal de contraventie nr. xxxxx/15. 06. 2015, intocmit de intimatul ITM Arges, si exonereaza petenta de plata amenzii contraventionale aplicata acesteia in suma de 4. 000 lei .

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat