Obligatia angajatorului de plata a tuturor drepturilor salariale cuvenite salariatilor. Dovedirea platii salariului

Hotararea nr. 516 din data de 14.06.2017, Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Obligatia acordarii de zile consecutive de repaus saptamanal. Unitatea lucreaza in mod continuu 6 zile pe saptamana
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Instanta competenta in cazul unor litigii de munca. Obligatia de a presta munca ulterioara formarii profesionale
Drepturile cuvenite salariatului decedat

Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal sub nr. XXXXXXXXXXXX la data de 25. 04. 2016, reclamantul I. G. (domiciliat in L. Gara, sat Buzoieni, . 3, judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx) in contradictoriu cu parata SRL (cu sediul in Jilava, soseaua Giurgiului, nr. 206, camera 1, judetul I. ) solicita obligarea paratei, in calitate de angajator, la plata drepturilor salariale aferente perioadei octombrie – noiembrie 2015.

In motivarea cererii, reclamantul arata ca a fost angajat al S. C. C. S. I. S. R. L ca agent de securitate in perioada 10.09.2015 – 02.12.2015.

Mentioneaza reclamantul faptul ca in aceasta perioada nu a primit decat salariul pentru luna septembrie 2015, fara a mai fi platit pentru lunile octombrie si noiembrie 2015, desi s-a adresat conducerii societatii in acest sens.

In dovedire se depun inscrisuri: act de identitate, contract individual de munca, cu act aditional, fisa postului, adeverinta salariat, decizia de incetare a raporturilor de munca, nota de lichidare.

Desi legal citata, parata nu a formulat intampinare in cauza.

Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamantul a fost salariat al societatii C. S. I. SRL, dupa cum reiese din contractul individual de munca pe durata nedeterminata, inregistrat in Registrul general de evidenta al salariatilor sub nr. 4004/09.09.2015 (fila 6).

Salariul de baza lunar brut a fost stabilit la suma de 1050 lei, urmand sa fie achitat la data de 25 ale fiecarei luni.

Reclamantul a mai anexat la dosar adeverinta eliberata de parata la data de 02.12.2015, prin care se mentioneaza faptul ca incepand cu data 01.09.2015 salariul de baza pentru reclamant este de 1. 050 lei (filele 19).

De asemenea, reclamantul a depus la dosar decizia de incetare a contractului individual de munca, in baza art. 55 lit. b Codul muncii, incepand cu data de 02.12.2015 (fila 18), precum si Nota de lichidare intocmita de angajator.

Dispozitiile art. 40 alin. 2 lit. c din Codul Muncii rap. la art. 41 alin. 5 din Constitutie statueaza obligatia angajatorului de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si contractele individuale de munca.

Obligatia principala a angajatorului este cea de plata a salariului, a contraprestatiei pentru munca indeplinita de salariat. Sub aspect probatoriu, art. 168 Codul muncii prevede in mod imperativ ca plata de catre angajator a salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit, inscrisuri ce se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.

In speta, reclamantul a facut dovada raporturilor de munca si a drepturilor banesti ce i se cuvin, dar parata nu a dovedit achitarea drepturilor salariale pretinse de reclamant, asa cum avea obligatia potrivit art. 272 codul muncii (Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare. ) si cum prevede art. 168 alin. 1 Codul muncii ca se poate dovedi plata salariului.

In consecinta, in temeiul dispozitiilor anterior invocate, va obliga parata catre reclamant la plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea prestata in perioada octombrie – noiembrie 2015, prin raportare la contractul individual de munca incheiat de parti.

Fata de aceste considerente, cererea formulata de reclamant va fi admisa, urmand a se dispune in sensul celor din dispozitivul prezentei hotarari.

Prezenta hotarare este definitiva si executorie de drept, conform art. 274 Codul muncii (\"Hotararile pronuntate in fond sunt definitive si executorii de drept. ”).

In temeiul art. 40 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse in motivarea prezentei hotarari.

Vazand si dispozitiile art. 214-215 din Legea 62/2011 a dialogului social.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite cererea formulata de reclamantul I. G. (domiciliat in L. Gara, sat Buzoieni, . 3, judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx) in contradictoriu cu parata SRL (cu sediul in Jilava, soseaua Giurgiului, nr. 206, camera 1, judetul I. ).

Obliga parata catre reclamant la plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea prestata in perioada octombrie – noiembrie 2015.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat